Пежинська Ольга Михайлівна

Пежинська Ольга Михайлівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент

 

Доцент кафедри романо-германської філології

 


e-mail: opezhynska@gmail.com


Профіль Google Scholar     ORCID     Publons    Scopus

 

 

Народилася 16 листопада 1982 р. у селі Раштівці, Гусятинського району, Тернопільської області. У 2005 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (французька)».

2000-2005 – навчання у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

2006 - 2015  – асистент кафедри французької та другої іноземної мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2010 - 2013 -  навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. 

У 2014 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему «Топоніми французької мови: динаміка форм і функціональних ознак» (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

2016 - 2018 – викладач кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2018 – до цього часу - доцент кафедри романо-германської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Член редакційної колегії міжнародного наукометричного журналу «Social Work and Education»  (м. Тернопіль, Україна)

Член асоціації викладачів французької мови.

Координатор програми професійних та лінгвістичних стажувань студентів і викладачів у Франції в рамках співробітництва ТНПУ ім. В. Гнатюка та Федерації «Обміни Франція-Україна» (FEFU). 
Стажування


2016  - стажування у Академічному товаристві Міхала Балудянського (м. Братислава Словаччина). Тема: «Інноваційні методи та підходи в освіті».

2018  - стажування у Національному ліцеї пілотних інновацій (м. Жоне-Маріні, Франція), за підтримки Асоціації Пуату-Шарант Україна (CPCU), члена «Федерації обміни Франція-Україна» (FEFU).

 

Сфера наукових інтересівДослідження онімного простору французької мови, зокрема лінгвокультурологічних аспектів топонімів та антропонімів; питання лексичної семантики, етимології та словотвору.


 

Відзнаки2017 – Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті університету (наказ № 109 від 25.04.2017).

2018 – Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з нагоди дня університету за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів (18.04.2018).

2019 – Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за сумлінну багаторічну працю, значні досягнення у професійній діяльності та з нагоди святкування Дня університету (15.04.2019 р.).

2019 – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, значні наукові досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди Дня перекладача (вересень, 2019 р.).

 

Основні публікації

 

46 публікацій, з них 38 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 18, публікацій у періодичних виданнях, які індексуються у наукометричній базі даних Scopus – 1.

 

1. Пежинська О.М. Особливості формування та функціонування відапелятивних топонімів / Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): збірник наукових праць. Дрогобич, 2016. №6. С. 132-135.

2. Пежинська О.М. Лінгвокультурологічні аспекти французької антропоніміки / Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. Одеса, 2017. Вип. 9 (2). С. 29-33.

3. Пежинська О.М. Короткий топонімічний словник-довідник Франції (топоніми та топооснови). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. 64 с. 

4. Pezhynska O. The vocabulary of French toponymy: peculiarities of formation, semantics and functioning/ Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică. 2017. anul XXXIX, Nr. 1-2. P. 350-360. 

URL: http://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Analele%20Facultatii%20de%20Litere/anale_lingvistica_2017_indice.pdf 


5.
Пежинська О.М. Семантична варіативність топонімічних формантів (на матеріалі французької мови) / Південний архів. Збірник наукових праць: філологічні науки. Херсон, 2018. № 72. С. 60-64.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси