Притолюк Світлана Аркадіївна

Prytoliuk Svitlana Arkadiivna Кандидат філологічних наук, доцент


Доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови
е-mail:  prytoljuk@ukr.net


Профіль Google Scholar   
               ORCIDУ 1995 році закінчила з червоним дипломом філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка за спеціальністю українська мова та література і німецька мова. З 1995 року почала працювати на кафедрі німецької мови Тернопільського державного педагогічного університету.


У 2004 році під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора Гром’яка Романа Теодоровича  закінчила аспірантуру та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 «Порівняльне літературознавство».


Тема дисертаційного дослідження: «Романи Карла Еміля Францоза в контексті європейського роману виховання до кінця ХІХ ст.». З 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови.


Перебуваючи на посаді доцента кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови, Притолюк С.А. читає курси «Стилістика німецької мови», «Література Німеччини (XVIII- XIX ст)», «Практична граматика німецької мови», «Інтерпретація тексту», «Практичний курс німецької мови».Стажування


У 1999 році отримала стипендію від Гете-інституту та стажувалася у м. Берлін та м. Гьорліц, у 2002 році стажувалася у м. Штуттгарт в рамках стипендіальної програми Баварського фонду «
West-Ost-Gesellschaft». У 2014 р. пройшла стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. У 2017 році стажувалася у м. Кошице та м. Братислава  в Академічному товаристві Міхала Балудянського, під час якого відвідала вищі навчальні заклади Словаччини, Австрії, Угорщини.


Сфера наукових інтересів  

Наукові студії зосереджені в галузі порівняльного літературознавства (німецька, австрійська та українська літератури), проблематика досліджень охоплює окремі аспекти жанрології, зокрема роман виховання (der Bildungs- und Entwicklungsroman) та наратології. Значна кількість публікацій присвячена дослідженню творчості австрійського письменника Карла Еміля Францоза.


Основні публікації


1.      Притолюк С.А. Жанрові особливості роману виховання. - Тернопіль: Видавець Стародубець, 2004. — 48 c.


2.      Притолюк С.А. Твори “За правду” К. Е. Францоза та “Хіба ревуть воли, як ясла повні” Панаса Мирного та Івана Білика як романи виховання: типологія конфліктів та характерів. // Наукові записки. Серія: Літературознавство. — Тернопіль: ТДПУ, 2006. — Вип.XX — С. 318-329.


3.      Притолюк С.А.Типологічні відповідності романів „Паяц” К.Е.Францоза та „Антон Райзер” К.Ф.Моріца // Теорія літератури, компаративістика, україністика: Збірник наукових праць// Studia methodologycal. Вип. 19. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 346-353.


4. Притолюк С.А. Трансформація жанру роману виховання в постмодерністичному дискурсі // Питання літературознавства: Науковий збірник. — Чернівці: Рута, 2008. – Вип.75. -  С.103-109.


5.      Притолюк С.А. Наративна структура повісті Карла Еміля Францоза «Жертва» // Наукові записки. Серія: Літературознавство. — Тернопіль: ТДПУ, 2014. — Вип.41 — С. 366-375.


6.      Притолюк С.А. Трансформація індивідуального досвіду в романі К.Е.Францоза «Паяц» // Питання літературознавства: науковий збірник / гол.ред.О.В.Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. – Вип.90. – С. 121-132.


7. Притолюк С.А. Війна як театр абсурду в творах Вольфганга Борхерта // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Вип.44. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – С.223-228.


8.      Prytoliuk Svitlana. Comparative intersections and intertextual relations in K.E.Franzos’s novel “Moshko from Parma”// Scientific Lettersof Academic Society of Michal Baludansky. — Volume 5. — Academic Society of Michal Baludansky, 2017. — P. 105-107

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси