Цар Ірина Олегівна

Цар Ірина Олегівна


Кандидат педагогічних наук 

Доцент кафедри іноземних мов 


e-mail:
 iryna_tsar@tnpu.edu.ua 

Профілы Народилася 21 листопада 1978 року в с. Городище, Козівського району, Тернопільської області.

У 1995 році вступила до Тернопільського державного педагогічного університету імені Ярослава Галана на факультет іноземних мов відділення «Німецька мова».

У 2000 році закінчила повний курс згаданого університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова» і присвоєно кваліфікацію вчителя німецької мови та літератури і французької мови.

09. 2000 – 06. 2005 викладач кафедри гуманітарних дисциплін Тернопільського комерційного інституту.

У 2004 р. закінчила магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)», здобувши кваліфікацію Магістр педагогічної освіти, викладач німецької мови та літератури.

У червні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності у майбутнього вчителя гуманітарного профілю» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

2005 – 2007 асистент кафедри іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка.

11. 2007 р. - 11. 2010 р. навчання в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка при кафедрі педагогіки.

З 2011 р. й до цього часу викладач кафедри іноземних мов ТНПУ імені Володимира Гнатюка.


Стажування 

01. 2015 р - стажування з курсу «Технології дистанційного онлайн навчання» ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

10.2015 – 03. 2016 стажування у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника при кафедрі іноземних мов.

04.2016 – 07. 2016 - стажування у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохово, Польща за програмою «The innovative Mehhods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Edukational practice» (Professional Education; German Philology).


Сфера наукових інтересів

М
етодика викладання іноземних мов, використання інтерактивних технологій у вивченні іноземних мов.

Публікації: у науковому доробку 29 публікацій, з них 12 у фахових виданнях України та закордоном, а також є співавтором посібника Deutsch (2-х частинах). (рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Загальний індекс цитування складає 5, індекс цитування (індекс Гірша) наукових праць згідно наукометричної бази Scopus становить h=0, а згідно наукометричної бази Google Scholar h=1.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси