Ярема Оксана Богданівна

Ярема Оксана Богданівна
Кандидат філологічних наук,  доцент
 

mail:    yarema-te@ukr.netПрофілі
 
Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010) зі ступенем магістра з відзнакою, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська); кваліфікація: викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури.

У 2011-2014 рр. навчалася в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 10.02.04 – «германські мови».


Паралельно з навчанням в аспірантурі протягом 2011-2013 рр. здобула другу вищу освіту у Тернопільському національному економічному університеті.


У 2016 році захистила кандидатську дисертацію «Алюзія у текстах британської художньої літератури: лінгво-статистичний аспект (на матеріалі творів модерністів)» (10.02.04) у Запорізькому національному університеті.


У травні 2020 року присуджено вчене звання доцента.

З 2011 року працюю у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на кафедрі англійської філології. 
 

Сфера наукових інтересів


Теорія міжтекстової взаємодії, корпусна лінгвістика, лінгвокультурологія, інтернет комунікація, медіаграмотність.
 
У науковому доробку близько 30 публікацій.


Основні публікації


1. Ярема О. Б. Частота алюзивних типів як статистичний параметр трьох родів літератури // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2014. Вип. 11, том 2. С. 102-105.

2. Ярема О. Б. Типологія й функції алюзій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2014. Вип. 12. С. 111-114

3. Yarema O. B. Applying statistical methods to the analysis of allusion in literary text // Science and Education a New Dimension. Philology, II(7), Issue: 34, 2014. P. 26-30

4. Ярема О. Б. Інтертекстуальність й алюзія: форми вираження, нові поняття, співвідношення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки. Кіровоград, 2015. Вип. 138. С. 469-474

5. Ярема О. Б. Алюзивна імплікація інтернет-мемів // Актуальні проблеми іноземної філології  та освітній соціокультурний процес: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 8-9 грудня 2017р.) за ред. Задорожної І.П. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. С. 94-96

6.  Ярема О. Б. Частотність алюзивних типів як статистичний параметр у текстах британських прозаїків-модерністів // World Science: Multidisciplinary scientific edition. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2018. #2 (30), Vol.5. C. 29-34

7. Ярема О. Б. Лексико-семантична система сучасної англійської мови // Методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов. Тернопіль: Вектор, 2018. 46 с.

8. Ярема О. Б. Питання емотивності та меметики в англомовному мережевому спілкуванні // Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Київ, 26–27 січня 2018 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. С. 134-136

9. Yarema O. Distribution of Allusions in British Modernist Poetry: a Statistical Approach // Analele Universitat II din Craiova. Seria Stiinte Filologice.  Lingvistica Anul XLI, Nr. 1-2, 2019. Pp. 244-256 (ISSN: 1224-5712) SCOPUS

10. Ярема О.Б., Ладика О.В. Lexical Realization of the Concept American Dream in 16-19th centuries // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2019. Вип. І (31). C. 94-104

11. Iuliia Golovatska, Yuliia Novosad, Tetiana Tsepeniuk, Iryna Vavriv, Oksana Yarema. Reproduction of Lexical and Stylistic Means of Character Formation in Ukrainian and Polish Translations of Lewis Carroll’s Novel “Through the Looking Glass. ALRJournal. 2021; 5(6): 147-156. 


Навчально-методичні посібники:
1. Modern English Lexicology: A tutorial for students: навчально-методичний посібник з сучасної лексикології англійської мови для студентів вищих навчальних закладів / Ярема О.Б. Тернопіль: Вектор, 2020. 136 с.

2. English Sounds Trainer: Part 1. Vowels: Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / I.I. Остапчук В.А. Шепітчак, О.Б. Ярема. – Тернопіль: Вектор, 2020. 144 с.

3. English Sounds Trainer: Part 2. Consonants: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / I.I. Остапчук, В.А. Шепітчак, О.Б. Ярема. Тернопіль: Вектор, 2020. 156 с.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси