Яцюк Іван Ярославович


Yatsyuk Ivan Yaroslavovych.jpg


Кандидат філологічних наук 

Доцент, завідувач кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови е-mail: 
navi_m@ukr.net


Профіль 
Google Scholar   
               ORCID  Народився 7 жовтня 1967 р.

Після закінчення школи у1985 р. вступив на І курс німецького відділення факультету романо-германської філології Чернівецького державного університету (нині Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), яке з перервою на військову службу (листопад 1985 р. – жовтень 1987 р.) закінчив у червні 1992 р. з дипломом з відзнакою і присвоєнням кваліфікації «Філолог-германіст. Викладач німецької мови та літератури».

З листопада 1992 р. по  жовтень 1995 р. : навчався в аспірантурі при кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького державного університету ім. Ю. Фельковича за спеціальністю 10.02.04 – германські мови . Кандидатську дисертацію на тему «Німецькі діалекти Карпатського регіону. Діахронія й синхронія (на матеріалі говірок Закарпаття, Галичини та Буковини» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Кияк Тарас Романович) захистив 24 жовтня 1996 року в спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка (нині - національного).


Після захисту дисертації працював на кафедрі німецької мови і загального мовознавства, а в липні 1998 р. перейшов на роботу на кафедру німецької мови Тернопільського державного (нині - національного) педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


У квітні 2004 року було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі німецької мови, а у листопаді того ж року  на конкурсних засадах обрано на посаду завідувача кафедри німецької мови (з 2012 р. – кафедра німецької філології та методики викладання німецької мови). Повторно переобирався на цю посаду у 2009 та 2015 роках.


Стажування


Березень-травень 1993 р. – Стипендія Австрійської академічної служби обміну (ÖAD) для проведення дослідження за темою кандидатської дисертації в інституті германістики Віденського університету;

Січень-березень 2000 р. – Стипендія Німецької академічної служби обміну (DAAD) для проведення наукового дослідження в університеті м. Ауґсбурґ;

Жовтень – листопад 2007 р. – Стипендія Ґьоте-інституту (Goethe-Institut) (Німеччина) для участі в навчально-методичному семінарі з підвищення кваліфікації викладачів і вчителів німецької мови, м. Маннгайм (Mannheim) і Дрезден (Dresden);

Серпень 2014 р. - Стипендія Ґьоте-інституту для участі в навчально-методичному семінарі з підвищення кваліфікації викладачів і вчителів німецької мови;


З жовтня 2013 р. бере участь проекті GIDELFO (Goethe-Institut-DeutschlehrerInnen-Fortbildung) спільному проекті Ґьоте-інституту і Міністерства освіти і науки України. За цей час взяв участь у близько 10 навчально-методичних семінарах Гьоте-інституту, а також підготував і провів 4 тижневих семінари з підвищення кваліфікації вчителів німецької мови при обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти у м. Рівне (жовтень 2013 р.), Львів (листопад 2014 р.), Тернопіль (жовтень-листопад 2015 р. і жовтень листопад). Тривалість семінарів складала від 20 до 40 год.

Двічі (2015 і 2016 р.) виступав тутором онлайн-курсу Ґьоте-інституту для підготовки до здачі іспиту Ґьоте-інституту на рівень B2 Goethe-Zertifikat B2

Сфера наукових інтересів 

Діалектологія, контрастивна лінгвістика, семасіологія, країнознавство.

Відзнаки

2006 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Також відзначався грамотами і подяками Тернопільського національного педагогічного університету.


Основні публікації         


1.            Яцюк І. Я. Особливості діалектного вирівнювання у говірках німецьких поселенців Буковини та Галичини – переселенців з південно-західної Німеччини (1772-1940 рр.) / І.Я. Яцюк // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць. – Випуск 3. – Ужгород: ПП Піголіцип П. Ю., 2005. – С. 189-198.

2.            Яцюк І. Я. Galiziendeutsche und ihre Dialekte / І.Я. Яцюк // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В. В. Левицького: Збірник наукових праць. –Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – с. 423-426.

3.            Яцюк І.Я. Sachsen (Навчально-методичний посібник з лінгвокраїнознавства Німеччини для самостійної роботи студентів 4-го курсу німецького відділення) / І.Я. Яцюк, В.В.Дребет. - Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 150 с.

4.            Яцюк І. Я. Lexikalische Besonderheiten deutscher Dialekte in Galizien und der Bukowina. Dialekte / І.Я. Яцюк // Наукові записки Острозької академії. – Серія Філологічна. – Остріг, 2010. – с. 306-311.

5.            Yatsyuk, I. Wörter mit symbolischen Nebenbedeutungen im Deutschen und Ukrainischen / Nataliya Yashchyk, Ivan Yatsyuk // Wege zu Sprache und Literatur. Festschrift anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Sisák. – Filozoficka fakulta Prešovskej univerzity v Prešove: Prešov, 2013. – S. 258-270. – (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis / Humanitny zbornik 18 (AFPh UP 406/487)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси