Заблоцька Любов Михайлівна


Заблоцька Любов МихайлівнаКандидат педагогічних наук


Доцент кафедри іноземних мов


mail: lubazab@tnpu.edu.ua

ПрофіліНародилася 29 липня1967 року в м.Тернопіль.  
Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. Галана:
у  1990 р. –  за спеціальністю «Російська мова та література» 
у  1995р.  –  за спеціальністю «Англійська мова» 

1988 р. прийнята на посаду старшої піонервожатої (згодом –  заступник директора по виховній роботі) восьмирічної школи № 6 м. Ковель Волинської області.

У період з 1990 й по 1993 – працювала у ЗОШ № 20 м. Тернопіль спочатку на посаді вчителя російської  мови, а потім –  учителя англійської мови.

Упродовж 1995 – 2006 рр. працювала викладачем на кафедрі іноземних мов ТЕІПО. 

Упродовж  2002 – 2004 рр. навчалася у м. Лондон (Велика Британія) й отримала сертифікати про вивчення англійської мови від Westfield Training Centre та Edgware Training Centre.


З 2006 й по 2012 р. працювала асистентом кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Упродовж 2012 – 2014 рр. працювала на посаді доцента кафедри іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка. У квітні 2014 рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника зі спеціальності 13.00.01. на тему «Дидактичні особливості мовної підготовки учнів у початкових школах Великої Британії в другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст.».


Стажування 

- у Прикарпатському національному університеті ім.В.Стефаника (жовтень 2016 – березень 2017рр.)

- у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича (квітень 2012);

- стажування з курсу «Технології дистанційного он-лайн навчання» (2015р.)


Сфера наукових інтересів  

Дослідження проблем, пов’язаних із методикою навчання іноземних мов (застосування інноваційних методів та технологій, використання новітніх технологій у навчальному процесі); 

- порівняльна педагогіка (вивчення історико-педагогічних аспектів навчання іноземних мов у початкових школах Великої Британії.


Відзнаки

Відзначена грамотою Міського голови м. Тернополя (2007) та грамотами ТНПУ ім. В Гнатюка у 2015 та 2017 рр.        


Основні публікацї 

У науковому доробку понад 40 одноосібних публікації у наукових фахових виданнях із них 25 статей у наукових фахових виданнях, 13 – у матеріалах науково-практичних конференцій, як всеукраїнських так із міжнародною участю, 2 - навчально-методичного характеру (у співавторстві із Черній Л.В.) ; 1- навчальний посібник (у співавторстві із Черній Л.В.)


1. Сучасні тенденції вивчення іноземних мов у початкових школах Великої Британії. – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. –  № 2. – С.118–124.

2. Структура і зміст навчального процесу у початкових школах Великобританії. – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 2. – С.144–151

3. Освітні стандарти і їх реалізація початковими школами Великої Британії. – Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю.Федьковича: Педагогіка та психологія. – Вип. 571. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т., 2011. - С.68-76

4. Методи застосування інноваційних технологій в процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців туристичної галузі. –  Наукові записки. Серія філологічна: матеріали міжнародної науково-практ. конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». – Острог: Вид-во Націон. університету «Острозька академія». – Вип. 30. – 2012. – 320 с.  – С.200-201

5. Оптимізація навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей.  – Наукові записки. – Випуск 144. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С.333-337

6. Get ready For Master’s Degree. Навч.пос. / Укладачі: Заблоцька Л.М, Черній Л.В. / – Тернопіль: «Вектор». - 2016. – с. 136 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси