Закордонець Наталія Іванівна

Закордонець Наталія ІванівнаКандидат педагогічних наук


Доцент кафедри іноземних мовmail: nataliia.zakordonets@gmail.com

Народилася 12 травня 1983 року у м. Тернопіль. У 2005 р. закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська); кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури.

2009 – 2012 – навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Система професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в Швейцарії» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. У 2017 р. отримала звання доцента кафедри іноземних мов. 


11.2017 – 05.2018 – стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

04.2016 – 07.2016 – стажування у Вищій лінгвістичній школі у м. Ченстохова (Польща) за програмою «Інноваційні методи і технології навчання: найновіше в європейській освітній практиці» (Професійна освіта; Англійська філологія)

2015 – по даний час – доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

2006 – 2015 – асистент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

2005 – 2006 – вчитель англійської мови В. Ходачківської ЗОШ І-ІІІ Козівського р-ну, Тернопільської обл.


Сфера наукових інтересів 

М
етодика навчання іноземних мов, сучасні інформаційні технології у професійній підготовці викладачів іноземних мов. 


Відзнаки

2011 – академічна стипендія імені М. С. Грушевського

 

                                               Основні публікацї 


40 публікацій, з них 17 у фахових виданнях України, 2 публікації у зарубіжних виданнях, 3 статті у журналах, що індексуються у Web of Science та Scopus, а також є співавтором посібників «Англійська лексика. Практичний курс», «Курс лекцій з історії англійської мови» «Movie English Learning Course» для студентів вищих закладів освіти (з грифом МОН України). 


1. Закордонець Н. І. Курс лекцій з історії англійської мови : навчальний посібник / Н. І. Закордонець. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 167 с.


2. Закордонець Н. І., Терещук Д. Г. Англійська лексика. Практичний курс : навчальний посібник / Н. І. Закордонець, Д. Г. Терещук. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 207 с. 


3. Zakordonets N.I. Bilingual education: linguo-didactic aspects / N. I. Zakordonets // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимир Гнатюка. Серія: педагогіка. – № 4. – 2016.– С. 174–180.


4. Zakordonets N. I. The use of multimedia presentations for intensification of foreign languages teaching / N. I. Zakordonets, I. V. Shymkiv, A. O. Klymenko [Електронний ресурс] // ІТЗН. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – № 3 (59). – P. 87 – 95. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1607 


5. Zakordonets N. I. Implementation of alternative methods of foreign languages teaching in the context of competency-based approach / N. I. Zakordonets, I. V. Shymkiv, A. O. Klymenko // Science and Education. – 2017. – 5/CLVIII – Р. 68–80. Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-5-doc/2017-5-st13 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси