Вони були ректорами


Вакула Іван Григорович, 1904 р.н.

Директор Кременецького учительського інституту (1940 - 1941 рр.)

Закінчив Полтавський педінститут, філологічний відділ.

За наказом МО УРСР був направлений в м.Кременець для організації Кременецького учительського інституту (на базі ліцею) в березні 1940 року і був першим директором Кременецького вчительського інституту. З початком війни в 1941 році був мобілізований, поранений і помер.

 Краглик Ульян Устимович, 1902 р.н.

Директор Кременецького учительського інституту (1944 - 1950 рр.)

Закінчив інститут червоної професури у Москві (за спеціальноістю історик).

Після відновлення роботи Кременецького учительського інституту (після окупації) за наказом МО УРСР був призначений директором (ІІ директор) КУІ і працював на цій посаді протягом 1944-1950 років.

 

Бригінець Микола Лаврентійович, 1904 р. н.

Перший Ректор Тернопільського педагогічного інституту (1950–1974 рр.)

Народився в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Закінчив Інститут соціального виховання (м.Херсон), науково-дослідний інститут рослинництва за спеціальністю фізіологія рослин.

З 1950 року по 1974 – ректор Тернопільського педінституту. Сфера наукових інтересів – вивчення органогенезу пшениці та її продуктивності. Кількість наукових праць – 25.

За багаторічну роботу нагороджений орденами “Знак Пошани”, “Трудового червоного прапора”, “За трудову доблесть”.

 Явоненко Олександр Федотович

Ректор Тернопільського педагогічного інституту (1974–1982 рр.)

Народився 4 грудня 1939 року в с. Новомиколаївка Єланецького району Миколаївської області.

Закінчив зоотехнічний факультет Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи (1962), аспірантуру при лабораторії обміну речовин Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (м. Львів, 1966).

Працював асистентом кафедри анатомії, фізіології і біохімії Херсонського сільськогосподарського інституту (1962–1963), старшим науковим співробітником Київської дослідної станції тваринництва (1966–1967), старшим викладачем, завідуючим кафедрою хімії (1967–1973), проректором з наукової роботи Херсонського державного педагогічного інституту (1973–1974). З 1974 по 1982 рік ректор Тернопільського педагогічного інституту. З 1982 року ректор Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка (з 1998 року – університет). З 2004 року почесний ректор Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Професор, доктор біологічних наук, відомий учений у галузі біохімії. Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (з 1994 року). Дійсний член (академік) Міжнародної Кадрової Академії (з 1999 року). Член Президії Українського біохімічного товариства (з 1992 року). Керівник наукової школи біохіміків, що налічує декілька докторів та понад 10 кандидатів наук, які захистили дисертації під керівництвом О.Ф. Явоненка.

Відмінник освіти України (1999). Заслужений працівник народної освіти УРСР (1991). Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1978), «За заслуги» ІІІ ступеня (1999); медалями А.С. Макаренка (1981), «Ветеран праці» (1986), «За заслуги в образовании» (1999), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003).

Автор (співавтор) 179 наукових праць, у тому числі підручників з біохімії, зокрема:

·         «Химия и биологическая химия», навчальний посібник, у співавторстві (1988);

·         «Биохимия», навчальний посібник, у співавторстві (2001);

· «Практикум з біологічної хімії», навчальний посібник, у співавторстві (2003).

 

Бутницький Іван Миколайович

Ректор Тернопільського педагогічного інституту (1982–1984 рр.)

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки Тернопільського державного педагогічного університету. Народився 9 вересня 1935 року в сім`ї селянина села Вікно Городенківського району, Івано-Франківської області. В 1943 році пішов в перший клас Вікнянської початкової школи, а після війни вчився в Коломийській СШ №1 (1946-1949) та Тишківській середній школі, яку закінчив в 1952 році. Вищу освіту здобув в Чернівецькому університеті (1952-1957) за спеціальністю "біолог-фізіолог рослин". Після закінчення університету три роки (1957-1960) вчителював на Волині.

В 1960 році повернувся у Чернівці, де в університеті був зарахований лекційним асистентом кафедри фізіології рослин. З цього часу почав наукові дослідження під керівництвом відомого в Україні вченого, професора Молотковського Г.X. У вересні 1964 року переїхав до Івано-Франківська в педінститут на посаду викладача фізіології рослин та ботаніки. В цьому інституті декілька років (1968-1970) завідував кафедрою агробіології.

Скорочення біологічної спеціальності в Івано-Франківську обумовило в 1970 році його переїзд до педагогічного інституту в Тернополі. В цьому навчальному закладі протягом багатьох років викладає фізіологію рослин та мікробіологію.

В 1975 році на вченій раді Чернівецького університету захистив кандидатську дисертацію на тему: "Полярність та фізіолого-біохімічні особливості онтогенезу деяких дводомних рослин", а в 1978 році затверджений в званні доцента.

В Тернопільському педінституті (з травня 1997 р. педуніверситет) працював і працює на таких керівних на садах: проректор з навчальної роботи (1979-1982), ректор інституту (1982-1984), завідувач кафедри ботаніки з 1988 р. до теперішнього часу.

Наукові зацікавлення і дослідження Бутницького І.М. пов'язані з вивченням симбіотичної фіксації молекулярного азоту бобовими сільськогосподарськими культурами. Вони направлені на пошук методів посилення фіксації азоту цими рослинами та підвищення їх продуктивності. Наукова робота координується відділом азотофіксації Інституту фізіології рослин і генетики АН України (Київ). На сьогоднішній день Бутницьким І.М. опубліковано 92 наукові праці.

Він виступає офіційним опонентом та рецензує до захисту кандидатські дисертації, керує студентськими науковими роботами, які виражаються в написанні дипломних робіт та наукових публікаціях. Це дає можливість визначати обдарованих випускників і рекомендувати їх до аспірантури.

Нагороджений медаллю "Ветеран праці" 20.10.1987 р., значком "Відмінник народної освіти УРСР" 14.04.1982 р., та двома Грамотами МО УРСР 18.10.1958 р. та 10.04.1990 р.

 

Іващенко Юрій Васильович

Ректор Тернопільського педагогічного інституту (1984–1990 рр.)

Кандидат історичних наук, професор – народився 4 лютого 1930 р. у м. Ромни Сумської обл. Закінчив середню школу з золотою медаллю. З 1946 по 1954 рр. – військовослужбовець автомобільного офіцерського училища в м. Ромни.

1956–1961 рр. – секретар комітету комсомолу тресту «Запоріжбуд», а з 1959 р. – секретар Запорізького міського комітету комсомолу. З 1955 по 1963 рр. Навчався заочно в Ростовському університеті на історичному факультеті. У 1963–1964 рр. – директор школи робітничої молоді.

З 1969 по 1979 рр. – заступник завідувача відділу пропаганди та агітації Запорізького обкому партії. Не полишаючи основної роботи, підготував і захистив у 1977 р. кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. Враховуючи його досвід, високий інтелектуальний рівень, Міністерство освіти України запросило його обійняти посаду ректора Запорізького педагогічного інституту. Саме під час його керівництва (1979–1984 рр.) було створено матеріальну та наукову бази для перетворення інституту в державний університет. Потім протягом шести років очолював Тернопільський педагогічний інститут.

У 1984 – 1990 рр. – ректор Тернопільського педагогічного державного ін-ту.

У 1991–2006 – професор кафедри українознавства ЗНТУ. Автор понад 100 наукових праць, семи монографій, зокрема «Вчитель на завтра: досвід, проблеми, пошуки рішень». Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1977), медалями.
Кравець Володимир ПетровичРектор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (19902017 рр.)Кравець Володимир ПетровичНародився 1947 року в м. Гусятин Тернопільської області. Закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Працював на наукових, викладацьких і керівних посадах ТДПІ, зокрема доцентом кафедри педагогіки, деканом фізико-математичного факультету, проректором з навчальної роботи. Впродовж 1990-2017 рр. ректор Тернопільського національного педагогічного університету. За роки його керівництва інститут реорганізовано в університет (1997 р.), який здобув статус національного вищого навчального закладу (2004 р.). З 2001 року член президії Національної Академії педагогічних наук України, з 2005 року член Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки, з 2010 року член президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, голова ради ректорів Тернопільщини.За сумлінну творчу працю нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, відомчими нагородами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ, Національної Академії педагогічних наук, місцевих органів самоврядування. У 2015 році увійшов до складу 100 кращих тернополян. Нагороджений медаллю "За жертовність та любов до України" Української православної церкви Київського Патріархату та Відзнакою Президії Федераціі Футболу України.Дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.Фахівець у галузі теорії та історії педагогіки. Його наукова діяльність присвячена проблемам психології статі, сімейної педагогіки, дошлюбної підготовки учнівської молоді. Опублікував понад 150 наукових праць. Коло наукових інтересів - психологія статі, сімейна педагогіка, дошлюбна підготовка молоді, статеве виховання учнів, порівняльна педагогіка.Захоплення - футбол, класична література, мандри.Основні наукові праці:"Психологія сімейного життя" (41,5д.а.,1995 р.)"Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя" (11,5д.а.,1997 р.) "Діяльність шкільного психолога з дошлюбної підготовки школярів" (10,0д.а.,1997 р.)"Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді" (43,0д.а.,2000 р.)"Психофізичні та психологічні аспекти формування усвідомленого батьківства" (15,25д.а.,2001 р.)"Гендерна педагогіка" (2003 р.)"Історія гендерної педагогіки" (2005 р.)"Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та гендерні особливості" (29,75д.а., 2008 р.)"Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн" (11, 2д.а., 2009 р.)"Ґендерна соціалізація молодших школярів"  (12 д.а., 2011 р.)"Ґендерні дослідження: прикладні аспекти" ( 22,5 д.а., 2013 р.)"Педагогіка: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ і ІУ рівнів акредитації" (30,82 д.а., 2015 р.).Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси