ТНПУ ім.В.Гнатюка сьогодніСьогодні в університеті на десяти факультетах десятками спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" та "спеціаліст" навчається понад 6 тисяч студентів із різних областей України та Республіки Крим.


За роки свого існування наш університет підготував понад 60 тисяч вчителів. Зріс контингент студентів, професорсько-викладацького складу, зміцніла навчально-матеріальна база. На 39 кафедрах університету працюють майже 500 науково-педагогічних працівників. Серед них академік та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, понад 50 докторів наук, професорів та більше 340 кандидатів наук, доцентів. 


Наші студенти – активні, творчі особистості. Вони мають високі досягнення не лише у навчанні, а й плідні здобутки на науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах, фестивальних та спортивних аренах, мистецьких конкурсах. Є можливість здобувати гранти на стажування у освітніх установах закордоном.


На базі університету функціонують три професійні команди: з футболу, гандболу та волейболу.


За роки незалежності інститут став університетом, а згодом отримав право носити ім’я визначного фольклориста, етнографа Володимира Гнатюка. Згідно Указу Президента України в 2004-му році університету присвоєно статус національного.


Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – сучасний заклад вищої освіти державної форми власності, один з провідних педагогічних закладів України. За результатами рейтингів наш навчальний заклад впевнено входить в число трьох кращих гуманітарних і педагогічних вузів держави. Функціонує докторантура та аспірантура.


Сьогодні в університеті діє комп’ютерна мережа, яка нараховує понад 1500 комп’ютерів, укомплектовано 40 комп’ютерних класів. До послуг студентів читальний зал електронних ресурсів, абонементи і читальні зали бібліотек, зал синхронного перекладу, функціонує мережа за допомогою технології WI-FI.


Заняття проводяться у восьми навчальних корпусах, в сучасних  навчальних аудиторіях та кабінетах. Обладнано 5 гуртожитків, санаторій-профілакторій, стадіон, легкоатлетичний манеж, 6 спортивних залів, біологічний та географічний стаціонар, інтернет-кафе.


Підготовці вчителя передує налагоджена система профорієнтаційної роботи. При університеті було створено перший в Україні багатопрофільний педагогічний ліцей, в якому готували абітурієнтів із кращих учнів сільських шкіл Тернопільської області для фізико-математичного та фізкультурного факультетів. Тривалий час працює заочна математична школа, яка проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді Тернопільщини. У Славутському ліцеї-інтернаті Хмельницької області організовано педагогічні класи, де готують абітурієнтів для природничого та географічного факультетів.


Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, запроваджено модульно-рейтингову систему навчання, комп'ютерні технології, проліцензовані нові спеціальності, підготовлені програми магістерської підготовки. Студенти університету систематично беруть участь в  олімпіадах різного рівня.


При університеті діють спеціалізовані Вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями:

- 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
- 13.00.09 – теорія навчання;
- 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
- 10.01.01 - українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови); 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).


Ректором університету обраний професор Буяк Богдан Богданович.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси