Проректор з навчально-методичної роботи 

Гевко Ігор Васильович
Гевко Ігор Васильович

Доктор педагогічних наук, 

професор кафедри комп’ютерних технологій

Заслужений працівник освіти України

            gevkoiv@tnpu.edu.ua

Профіль Google Scholar
               ORCID
               Web of Science
               Scopus

Біографія
Народився 17 липня 1974 року в с. Нижчі Луб’янки Збаразького району Тернопільської області в родині робітників. У 1991 р. випускник Тернопільської ЗОШ № 22. З 1991-1996 рр. студент Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Трудове навчання і основи підприємництва».

Тернопільським районним відділом освіти призначений на посаду вчителя трудового навчання В. Березовицької загальноосвітньої школи Тернопільського району (період роботи 1.09.1996 р.– 21.02.2005 р.).

З вересня 2005 року по лютий 2006 року науковий співробітник держбюджетної теми № 95-Б Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2005 році прийнятий на посаду асистента кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

13 березня 2009 року захистив у спеціалізованій вченій раді К 79.053.02 при Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка кандидатську дисертацію на тему «Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5–7 класів на уроках трудового навчання». 

У 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри технологічної освіти.

З 2011 р. по 2017 р. заступник декана інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

З 1 червня 2017 року завідувач кафедри комп’ютерних технологій та відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У грудні 2017 року захистив докторську дисертацію «Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

5 березня 2019 року на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій.


Стажування
Дійсний член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти (посвідчення № 265 від 14.04.2014 р.) та з 2015 року член Спілки освітян Тернопільщини.

У 2016 році брав участь у міжнародній програмі стажування в Академічному товаристві Міхала Болудянського (Словаччина) «Роль викладача вищої школи в підготовці професійного випускника: професіоналізм і адаптація до сучасних викликів».

У 2018 році учасник проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV. Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», який організований за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань (зокрема Варшавський університет, Ягелонський університет, Фундація Artes Liberales, «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Спілки ректорів вищих навчальних закладів України).

Напрям наукової роботи: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій».

Публікації
150 публікацій, з них 60 у фахових виданнях України та за кордоном, 7 монографій, 12 посібників. Індекс цитування (індекс Гірша) наукових праць згідно наукометричної бази Scopus становить h=1, а згідно наукометричної бази Google Scholar h=3.

Посадові обов’язки проректора з навчально-методичної роботи
1. Несе відповідальність перед ректором за організацію інноваційної та профорієнтаційно-іміджевої діяльності університету, започаткування підготовки з нових освітніх програм відповідно до потреб ринку праці у професіях і спеціальностях.
2. Організовує щорічний науково-аналітичний моніторинг ринку праці регіону та України з актуальних для ТНПУ спеціальностей.
3. Здійснює контроль за виконанням наказів Міністерства освіти і науки України, ректора, рішень вченої ради університету щодо науково-педагогічної роботи та питань ліцензування й акредитації.
4. Координує роботу з реклами університету в засобах масової інформації, регіональних виставках та довідкових матеріалах.
5. Організовує підготовку Правил прийому до університету та пропозицій щодо державного замовлення за всіма формами навчання.
6. Здійснює керівництво розробкою та реалізацією інформаційної програми «Абітурієнт», інших засобів профінформаційного характеру.
7. Організовує взаємодію університету з міськими та обласними управліннями освіти і науки, загальноосвітніми навчальними закладами, коледжами з метою профорієнтації та набору контингенту студентів на освітні програми університету, застосування дуальної форми здобуття освіти та проведення педагогічних практик.
8. Вивчає можливості та забезпечує участь університету у виставках освітньої та профорієнтаційної тематики.
9. Координує діяльність підрозділів університету із надання платних науково-педагогічних послуг.
10. Відповідає за дотримання антикорупційної політики університету та вимог антикорупційного законодавства у підпорядкованих структурних підрозділах. 
11. Організовує роботу з підготовки навчально-методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками року.
12. Здійснює підбір і розстановку працівників у підрозділах безпосереднього підпорядкування.
13. Здійснює координацію та контроль за роботою підготовчого відділення та післядипломної освіти, проектно-аналітичного відділу, приймальної комісії. 
14. Підписує документи за дорученням ректора або в разі його заміщення.

Підрозділи, які безпосередньо підпорядковані проректору з навчально-методичної роботи:
  • Центр доуніверситетської підготовки; 
  • Центр післядипломної освіти; 
  • Проектно-аналітичний відділ;
  • Приймальна комісія.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси