Учений секретар

Драпак Галина БорисівнаДрапак Галина Борисівна
Посада: учений секретар, доцент кафедри іноземних мов


Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

email gdrapak@tnpu.edu.ua

          gdrapak@gmail.com 


Профіль 


ORCID 


Google scholar 


Research ID  

Закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури (2005 р.).

Навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства ТНПУ. У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Ідентичність читача: від тексту до гіпертексту» під науковим керівництвом проф. Шимчишин М.М. у Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили. Спеціальність – теорія літератури (10.01.06).

З 2005 р. працює на кафедрі іноземних мов ТНПУ.

Стажування 
Підвищення кваліфікації у Західно-Фінському Коледжі, м. Гуйтінен, Фінляндія  (West Finland College, Huittinen, Finland). Тема: «Освітня система Фінляндії» (03.02.2020 – 07.02.2020 р.).
Стажування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра практики англійської мови (15.09-31.10. 2022 р.).
Міжнародне стажування Erasmus + FOR STAFF MOBILITY for TRAINING в університеті Мармара, Туреччина, Стамбул (11.12.2022 – 17.12.2022 р.).

Сфера наукових інтересів
Методика навчання англійської мови, міжкультурна комунікація, теорія літератури, порівняльне літературознавство.

Посадові обов'язки ученого секретаря
  • Організовує та готує засідання Вченої ради;
  • Готує проєкти планів роботи Вченої ради, контролює їх виконання і здійснення прийнятих Вченою радою рішень;
  • Веде протоколи засідань Вченої ради, підготовку та тиражування рішень Вченої ради;
  • Проводить підготовку та вручення витягів з протоколів і рішень Вченої ради;
  • Проводить підготовку та оформлення особистих атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань;
  • Веде діловодство Вченої ради, у тому числі зберігання справ згідно з номенклатурою;
  • Організовує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряджень та наказів, службової кореспонденції та спеціальної документації, пов’язаних з діяльністю Вченої ради університету;
  • Приймає та перевіряє на відповідність встановленим нормативним і кваліфікаційним вимогам документи, подані претендентами на заміщення вакантних посад університету згідно оголошеного конкурсу (включно з документами, отриманими за результатами попереднього обговорення кандидатур на кафедрах і факультетах).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси