Учений секретар

Драпак Галина БорисівнаДрапак Галина Борисівна


Кандидат філологічних наукПрофілі 


ORCID 

Google scholar 

Research ID  Учений секретар:
 • Забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи університету, планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці і керування.
 • Готує проекти планів роботи вченої ради, контролює їх виконання і здійснення прийнятих вченою радою рішень.
 • Розглядає матеріали, пов’язані з присвоєнням учених звань.
 • Координує діяльність підрозділів університету.
 • Готує пропозиції з підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, стажуванню наукових співробітників.
 • Аналізує та узагальнює інформацію,  продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.
 • Забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій.
 • Аналізує  стан  виконання  планів.
 • Упроваджує заходи щодо професійного розвитку  персоналу з метою досягнення високих професійних результатів.
 • Забезпечує організацію роботи вченої ради, експертно-кваліфікаційної, атестаційної та конкурсної комісій університету, готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд вченої ради та комісій.
 • Забезпечує ведення діловодства з питань роботи вченої ради та комісій.
 • Формує справи, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.
 
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси