Начальник відділу кадрів


Бзовська Уляна МихайлівнаБзовська Уляна Михайлівна
1970 року народження. У 1992 році закінчила географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія та біологія».З 1994 по 2014 рік працювала диспетчером факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2014 по 2016 рік – інженер першої категорії відділу кадрів.На посаді начальника відділу кадрів працює з 2016 року.


Завдання та обов'язки:

Загальне керівництво відділом. Планування роботи, розподіл і контроль за виконанням посадових обов`язків та доручень працівниками відділу.

Вивчення та впровадження досвіду кадрової роботи інших навчальних закладів.

Ознайомлення працівників відділу, керівників підрозділів зі змінами в законодавстві та іншими документами з кадрових питань.

Участь у розробленні та контролі за дотриманням штатного розпису. 

Оформлення прийому, переміщення та звільнення з роботи працівників. Підготовка наказів по особовому складу. Контроль за веденням трудових книжок, особових справ, особових карток (П-2), штатного формуляру професорсько-викладацького складу  та іншої кадрової документації. 

Взаємодія з підрозділами університету при розгляді кадрових питань конкурсними комісіями, кафедрами, вченими радами університету та факультетів. 

Участь в оформленні спільно з керівниками підрозділів представлень до нагородження працівників урядовими  та відомчими нагородами.

Допомога підрозділам у зміцненні трудової дисципліни. Підготовка проектів наказів про накладання дисциплінарних стягнень.

Підготовка документів державної статистичної звітності, інформації на запити Міністерства освіти і науки України, органів освіти, інших державних установ з питань, що відносяться до компетенції відділу кадрів.

Засвідчення і видача працівникам довідок, копій трудових книжок, наказів та інших документів.

Діловодство відділу. Здача до архіву документів відповідно до номенклатури справ.

Збирання, обробка та захист персональних даних працівників університету.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси