Франко Юрій Павлович  

Франко

Кандидат технічних наук,

доцент кафедри комп’ютерних технологій

Профіль  Google Scholar
                ORCID
                ResearcherID
                Scopus
Біографія

З 2012 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У 1996 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут (нині Рівненський державний гуманітарний університет) за спеціальністю праця, інформатика та обчислювальна техніка з присвоєною кваліфікацією учитель праці, інформатики та обчислювальної техніки. У 2009 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» після захисту дисертації на тему «Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності» у НУ «Львівська політехніка».

У 2015 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій.

З серпня 2022 року в.о. завідувача кафедри комп’ютерних технологій.

Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Науково-педагогічний стаж роботи становить 26 років.


Стажування:

3.15.04.2017 р. по 15.10.2017 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрах інформаційних, комп’ютерних і поліграфічних технологій та педагогіки, методики та менеджменту освіти «Української інженерно-педагогічної академії» м. Харків.

Протягом 2020 року отримані сертифікати про проходження курсів на міжнародній онлайн платформі дистанційної освіти Coursera: Build a Simple App in Android Studio with Java, Web Application Security Testing with Burp Suite. Також у 2020 році пройшов навчання на платформі https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419761 і отримав сертифікат про роботу з бібліографічною базою даних Scopus.

З квітня по червень 2022 р. пройшов закордонне стажування (міжнародне науково-педагогічне стажування) викладання дисциплін: «Комп’ютерні мережі та захист даних», «Ремонт і модернізація ПК», «Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Технології дистанційного навчання», «Дослідження і проєктування спеціалізованих комп’ютерних систем» у формі стажування (240 год.) в Католицькому університеті м. Ружомберок, Словаччина, (сертифікат про стажування ‒ passport FL223752).

В рамках навчання в Аакадемії Cisco з вересня по грудень 2023 року успішно пройшов онлайн-навчання і отримав сертифікат з курсу CCNAv7: Introduction to Networks. Також у 2023 році отримав сертифікат інструктора Академії Cisco.


Сфера наукових інтересів:

Інтерактивні системи дистанційного навчання, цифрові технології в освітній діяльності, математичне моделювання електроенергетичних систем.


Відзнаки:

Подяка за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя ТНПУ ім. В. Гнатюка від 21 квітня 2015 р.

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018 р.).

Подяка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ( 2018 р.).

Грамота Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2019 р.).

Подяка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди Дня працівників освіти Тернопільської обласної державної адміністрації (2020 р.).

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих та плідну науково-педагогічну діяльність (2023 р.).


Основні дисципліни:

-       Комп’ютерні мережі та захист даних

-       Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем

-       Технології дистанційного навчання

-       Дослідження і проєктування спеціалізованих комп’ютерних систем

-       Моделювання та експлуатація систем інтернету речей (ІоТ)


Основні публікації: 

1.  Дивак М.П. Оцінка можливостей МГЕС “Топольки” методами аналізу інтервальних даних / М.П. Дивак, Ю.П. Франко // Збірник наукових праць ДонНТУ серії “Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка”. – 2011 р. – Вип. 10(153) – С. 274-278.

2.  Франко Ю.П. Оцінювання станів об’єкта управління на основі інтервального підходу / Ю.П. Франко, І.Р. Пітух // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти.– 2011. Том 2. Випуск 1 .– С. 84-87.

3.    Стахів П.Г. Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора / П. Г. Стахів, Ю.Я. Козак, Ю.П. Франко // Вісник національного університету „Львівська політехніка” № 637 «Електричні та електромеханічні системи», 2012 – С. 87-91.

4.    Франко Ю.П. Моделювання роботи  малої гідроелектростанції (МГЕС) з використанням методів множинного оцінювання / Ю.П. Франко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука виробництво»  № 11, 2013.– С. 238-242.

5.  Франко Ю.П. Методика та особливості проведення лабораторних занять з дисципліни “Комп’ютерні мережі” / Ю.П. Франко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 34.– Київ-Вінниця, 2013 – С. 462-468.

6.  Y. Franko, Mathematical Modeling of Energy-Efficient Active Ventilation Modes of Granary / I. Lutsyk, Y. Franko, V. Rak, Il. Lutsyk, R. Leshchii and O. Potapchuk // 9th Intern.Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2019, pp. 105-108, DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780109.

(Scopus, Web of Science).

7.  Franko Y. Identification the Model of Electric Power Generation by Small Hydroelectric Power Station Based on Artificial Bee Colony Algorithm / Mykola Dyvak, Iryna Oliinyk, Mykhailo Sopiha, Viktor Sopiha, Yuriy Franko // 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – 2020, pp. 113-116. DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208836 (Scopus, Web of Science)

8.  Franko Y., Mathematical Model of Identification of Radar Targets for Security of Objects of Critical Infrastructure / M. Divizinyuk, I. Lutsyk, V. Rak, N. Kasatkina, Y. Franko // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 ‒ 2021, pp. 696–699. DOI: 10.1109/ACIT52158.2021.9548374 (Scopus).

9.  Franko Yuriy. Method and Software for Solving the Problem of Fuzzy Matching of Records in Relative Databases / Yullia Franko, Natalia Porplytsya, Mykhailo Ozhha, Olha Potapchuk, Yuriy Franko // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 ‒ Proceedingsthis link is disabled, 2021, pp. 696–699. DOI: 10.1109/ACIT52158.2021.9548560.

(Scopus).

10. Y. Franko. Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / I. Lutsyk, Y. Franko, V. Rak, Y. Turanov, I. Lutsyk, O. Potapchuk, Y. Franko and A. Uruskyi // 12th Intern. Conf. on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2022, pp. 554-558. DOI: 10.1109/ACIT54803.2022.9913187 (Scopus).

11. Y. Franko, Software Architecture for Mathematical Modelling Based on Interval and Ontology Approach / A. Melnyk, R. Shevchuk, O. Hubul, J. Shcherbiak, A. Shevchyk and Y. Franko // 12th Intern. Conf. on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2022, pp. 101-105. DOI: 10.1109/ACIT54803.2022..9913108.

(Scopus)

12. Hevko I. V. Use of modern information and communication technologies in the process of preparation of future bachelors of motor transport / I. V. Hevko, Y. P. Franko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(4). – P. 280-288.  URL: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.04.031/26768

13. Franko Y. Changes in the trends in the use of information and communication tools for future professional and technological education specialists. / Turanov Y., Rak V., Lutsyk I., Franko Y. // Physical and Mathematical Education, 2022, 33(1), рр. 52–56. DOI: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-009 (Scopus).

14. Франко Ю. Використання технології блокчейн для забезпечення автоматизації управління освітніми документами / О. Ящик, І. Твердохліб, Ю. Франко, М. Ожга // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 113-120.

15. Франко Ю. Про необхідність вивчення робототехніки як засобу формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів / І.-С. Мазур., Ю. Франко // Освіта. Інноватика. Практика, 2023. №11(1), с. 16–21. DOI: https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i1-003.

16. Y. Franko. Information Technology based on an Ontological Approach for Identification of the Recurrent Laryngeal Nerve During Operations on the Neck Organs / A. Melnyk, A. Dyvak, V. Pryvrotskyy, Ł. Łysik, V. Shpak // 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2023, p.p. 534-538, https://DOI: 10.1109/ACIT58437.2023.10275656 (Scopus).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси