Кафедра сфери обслуговування, технологій та охорони праці       Завідувач: 
Тарас Петрович Сорока
                    кандидат педагогічних наук, доцент


Старший лаборант:
 Галина Антонівна Прокопів


Поштова скринька: 
kaf.ksotop@tnpu.edu.ua


Адреса:
46018, м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, каб.221

Історія кафедри

Кафедра створена в 1977 році. Першим завідувачем кафедри у 1977–1978 роках був канд. пед. наук Й. М. Гушулей. Згодом керівництво кафедрою здійснювали: канд. фіз.-мат. наук, доцент А. Р. Гайдук (1978–1979 рр.); доцент В. А. Вартабедян (1979–1983 рр.); канд. пед. наук, доцент Б. В. Сіменач (1983–1998 рр.), які багато сил і енергії віддавали створенню навчальних майстерень і лабораторій. У 1998–2015 рр. завідувачем кафедри був член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г. В. Терещук. З 2015 р. по 2020 р. кафедрою завідував канд. пед. наук, доцент Ю. О. Туранов.

З 2020 р. і по даний час кафедру очолює канд. пед. наук, доцент Т. П. Сорока.


Професорсько-викладацький склад кафедри  забезпечує реалізацію освітнього процесу за такими спеціальностями (освітніми програмами):

Середня освіта. Трудове навчання та технології, фізична культура (освітній рівень «бакалавр»): «Культура безпеки життєдіяльності», «Цивільний захист та охорона праці», «Нарисна геометрія, креслення і комп’ютерна графіка», «Основи технології і фізіології харчування», «Основи наукових досліджень», «Основи проєктування та моделювання», «Методика навчання технологій», «Технологічний практикум», «Методика профільного навчання і креслення», «Обладнання і матеріалознавство швейного виробництва», «Конструювання і моделювання швейних виробів», «Технологія виготовлення швейних виробів», «Обладнання і матеріалознавство деревообробного виробництва», «Конструювання столярно-меблевих виробів», «Технологія столярно-меблевого виробництва», «Технічна творчість, Обробка конструкційних матеріалів» та ін.

Середня освіта. Трудове навчання та технології (освітньо-науковий рівень «магістр»): «Методика наукових досліджень», «Теорія і методика професійного навчання», «Оснащення технологічних процесів», «Історія техніки і дизайну», «Сучасні технології обробки матеріалів», «Інноваційні методи обробки матеріалів», «Метрологія і технічні вимірювання», «Художнє проєктування виробів», «Дизайн виробів», «Діловий етикет», «Оброблення матеріалів на обладнанні з ЦПК», «Дизайн середовища», «Дизайн виробів з текстилю» та ін.

Професійна освіта. Сфера обслуговування (освітній рівень «бакалавр»): «Інженерне обладнання будівель», «Стандартизація, сертифікація та метрологія», «Основи проєктування і моделювання», «Сучасні інформаційні технології», «Економіка підприємства», «Товарознавство», «Проєктування об’єктів сфери послуг», «Бухгалтерський облік», «Методика професійного навчання», «Організація діяльності підприємств сфери послуг», «Маркетинг і менеджмент підприємств сфери послуг», «Технологія продукції підприємств сфери послуг», «Устаткування закладів сфери послуг», «Інформаційні технології в сфері послуг», «Інфраструктура готельно-ресторанного господарства», «Дизайн готельно-ресторанних закладів», «Проєктування меблів для готелів і ресторанів», «Основи харчових технологій», «Бізнес планування в готельно-ресторанному господарстві», «Основи сервісного обслуговування», «Страхування в готельно-ресторанній сфері», «Готельна індустрія України» та ін.

Професійна освіта. Будівництво та зварювання (освітній рівень «бакалавр»): «Будівельне матеріалознавство», «Теорія процесів зварювання», «Технологія та устаткування зварювання», «Основи теорії споруд», «Будівельні конструкції», «Будівельні технології», «Основи і фундаменти», «Організація і управління будівництвом», «Методика професійного навчання», «Архітектурна графіка», «Технології оброблення матеріалів», «Основи проектування конструкцій», «Організація і технологія столярного виробництва», «Метрологія та стандартизація», «Історія будівництва», «Експлуатація будівель та споруд», «Інноваційні технології будівництва», «Основи металознавства», «Інженерне обладнання будівель», «Технологічний практикум» та ін.

Про кафедру

У різні роки на кафедрі працювали:

доктор техн. наук, професор В. М. Мартин; доктор пед. наук, професор Й. М. Гушулей; доктор пед. наук, професор А. В. Вихрущ; канд. пед. наук, доцент Б. Д. Столяр (перший декан факультету загальнотехнічних дисциплін); канд. пед. наук, доцент В. А. Вартабедян; канд. пед. наук, доцент В. М. Вітченко;  канд. фіз.-мат. наук, доцент А. Р. Гайдук; доктор. пед. наук, доцент І. В. Гевко; канд. пед. наук, доцент Е. М. Дутко; канд. пед. наук, доцент В. М. Лихач;  канд. екон. наук, доцент В. С. Лопух;  доктор техн. наук, професор М. П. Матійчик;  канд. пед. наук, доцент Б. О. Мурій; канд. техн. наук, доцент О. І. Обухівський; канд. пед. наук, доцент В. В. Понятишин;  канд. пед. наук, доцент В. І. Рак; канд. пед. наук О. С. Севастьянова;  канд. пед. наук, доцент Б. В. Сіменач; доктор. пед. наук, доцент І. М. Цідило; канд. пед. наук, доцент В. С. Штонь; канд. екон. наук. М. С. Алілуйко

викладачі: О. О. Баб’як, С. М. Бакан, Л. М. Білинський, С. В. Вітченко, Я. Т. Ломницький, Б. М. Лузан, В. Т. Людкевич, І. В. Оверко, В. Є. Олійник, З. П. Осовська, С. Б. Підборочинський, Г. С. Пінчак, В. К. Правосудов, А. П. Співак, В. І. Уруський, М. В. Хемій, В. Є. Шидлівський, М. М. Шинкарук;

завідувачі майстернями: О. Ф. Ботюк, Т. М. Коваль, З. М. Кріль, Р. М. Кушулинський, Г. В. Терещук;

навчальні майстри: О. Є. Бзовський, І. Л. Брославська, О. В. Бурбан, Л. М. Валігура, С. В. Вітченко, Н. Г. Ганзій, З. С. Гульоватий, О. М. Гунчик, Я. М. Дейнега, М. В. Дмитрусь, Г. З. Журак, Ю. М. Кибалюк, Я. Я. Кондрацький, Б. І. Король, Ю. М. Кунцьо, П. П. Лаврушко, Т. М. Паламарчук, І. Я. Романишин, С. З. Скалацький, Б. М. Солан, Н. В. Хацько, Р. К. Хімейчук, В. Є. Шидлівський, М. М. Шинкарук;

завідувачі лабораторіями Л. М. Білинський, Б. П. Нагачевська;

лаборанти: С.Я.Байтало, І.В.Гушулей, О.Я.Колодійчук, А.П.Луцик, Н.А.Луцик, М.П.Нестор, М.М.Ожга, Т.М.Паламарчук, М.В.Ткачук, Л.О.Уруська, Л.А.Шинкарук.

Склад кафедри

Зараз на кафедрі працює 11 викладачів, із них:

Член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Григорій Васильович Терещук 


Кандидати педагогічних наук, доценти: 

Юрій Олексійович Туранов

Галина Романівна Гаврищак

Галина Мефодіївна Мамус

Тарас Петрович Сорока

Юрій Вікторович Сокотов

Віктор Борисович Сопіга

Борис Володимирович Струганець (декан інженерно-педагогічного факультету)

Кандидат технічних наук, доцент  Ігор Йосипович Бочар 

Кандидати педагогічних наук, викладачі:

Андрій Володимирович Уруський 

Роман Мирославович Монько

Організацію матеріального забезпечення та обслуговування навчального процесу здійснюють: завідувач навчально-виробничими майстернями Б. І. Король; завідувач лабораторіями В. М. Валігура; майстри виробничого навчання:  І.Ю. ГаврилкоР. А. ДикийЯ. Й. ЛуциківВ. Т. Людкевич; старший лаборант Г.А.Прокопів.

Навчальна робота

Викладачі кафедри здійснюють підготовку:

за освітнім рівнем «Бакалавр»:

-         вчителів трудового навчання та технологій, креслення галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

-         вчителів трудового навчання та технологій і креслення, фізичної культури галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

-         бакалаврів з професійної освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування);

-         бакалаврів з професійної освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015.31 Професійна освіта (Будівництво та зварювання).

 

за освітньо-науковим рівнем «Магістр»:

-         професіоналів у галузі навчання, вчителів трудового навчання та технологій галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

-         викладачів університетів та закладів вищої освіти, вчителів трудового навчання та технологій галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Заняття проводяться у навчально-виробничих майстернях (до їх складу входять 4 цехи ручної та механізованої обробки деревини й металів, цех складання та виготовлення меблевих виробів, 3 лабораторії обробки харчових продуктів і текстильних матеріалів) у 14 кабінетах і лабораторіях, у комп’ютерному класі, які оснащені необхідним обладнанням, приладами, дидактичними й іншими матеріалами.

Для забезпечення підготовки студентів I–ІV курсів і магістрантів за кредитно-трансферною системою розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін, які містять навчальні плани та робочі програми, тексти лекцій, завдання і методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних робіт, завдання для індивідуальної роботи студентів і визначення рівня їх професійної компетентності, посібники та методичні рекомендації.

Підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців забезпечує організація продуктивної праці на базі навчально-виробничих майстерень. Студенти проєктують і виготовляють окремі вироби та комплекти меблів, якими щорічно оснащується понад 70 навчальних кабінетів, лабораторій університету.

Організацію продуктивної праці студентів забезпечують завідувач майстернями та навчально-виробничі майстри.


Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри виконують комплексні дослідження за темою: «Формування фахових компетентностей майбутнього фахівця технологічної та професійної освіти».

Створено оптимальні умови для наукової роботи студентів з проблем навчання технологій. Результати студентських наукових здобутків обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень студенти виконують і захищають понад 20 магістерських робіт, публікують статті у збірнику «Магістрант». Кращі роботи відзначені грамотами університету.

Викладачі кафедри Г. М. Мамус, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Й. Бочар, Ю. В. Сокотов та ін. здійснюють підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах. Від початку їх заснування кожного року представники факультету стають переможцями та призерами олімпіади.

Наукові здобутки кафедри

Викладачі кафедри співпрацюють із численними провідними науковими установами та навчальними закладами України: НАПН України, науково-дослідним інститутом педагогіки і психології НАПН України, Національним педагогічнім університетом ім. М.П.Драгоманова, Бердянським державним педагогічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Херсонським державним університетом, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка, Бродівським педагогічним коледжем ім. М.Шашкевича, Володимир-Волинським педагогічним коледжем ім. А.Ю.Кримського, Коломийським індустріально-педагогічним технікумом. Тісні контакти налагоджені з Інститутом техніки Зеленогурського університету, Вищою школою інформатики та економіки Товариства загальних знань в Ольштині (Республіка Польща) і ін.

На кафедрі виконували дисертаційні дослідження громадяни Польської республіки. Підготовлені та успішно захищені 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (А.Мушинський, Я.Меньжинські, Я.Майовські, П.Ольхувка).

На базі кафедри проведено ряд наукових і науково-практичних конференцій: міжнародна науково-практична конференція «Трудова підготовка у III тисячолітті: зміст і технології» (2004 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді» (2007 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» (2011 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» (2016 р., 2021 р.).

За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано за останні роки понад 200 праць, зокрема: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, навчально-методичні рекомендації та ін.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси