Луцик Ірина Богданівна


ЛуцикКандидат технічних наук,


доценте-mail: lib30a@gmail.com


Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherID
               ScopusБіографія

У 1992 році закінчила Львівський політехнічний інститут (Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» з присвоєною кваліфікацією інженер-системотехнік. 


З вересня 2004 року працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 


У 2014 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» після захисту дисертації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України м.Київ.


Стажування:

15.04.2017 р. по 15.10.2017 р. пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрах інформаційних, комп’ютерних і поліграфічних технологій та педагогіки, методики та менеджменту освіти «Української інженерно-педагогічної академії» м. Харків.


Сфера наукових інтересів:

Системи керування, математичне моделювання, інформаційні технології.


Основні публікації:

1. I. Lutsyk, Mathematical Modeling of Energy-Efficient Active Ventilation Modes of Granary / I. Lutsyk, Y. Franko, V. Rak, Il. Lutsyk, R. Leshchii and O. Potapchuk // 9th Intern.Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2019, pp. 105-108, DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780109. (Scopus, Web of Science).

2. I. Lutsyk, Formation of practical skills modeling and printing of three-dimensional objects in the process of professional training of IT specialists /I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk, T. Sіtkar, P. Koliasa// The International Conference ICT in education and sustainable futures Workshop (ICSF 2020), E3S Web Conf. 166 (2020) 10016. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610016 (Scopus).

3. Луцик І. Б. Особливості професійної компетентності педагога як умова ефективності підготовки майбутніх фахівців професійної освіти / Потапчук О. І., Луцик І. Б.  // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць / НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид. дім «Гельветика», 2020. – Вип. 76. – С. 126-129. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.76.27

4. I. Lutsyk Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students' research work / I. Hevko, I. Lutsyk, O. Potapchuk, Il. Lutsyk, V. Borysov // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1946, XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, 2021.  ISSN: 1742-6596. DOI: 10.1088/1742-6596/1946/1/012019 (Scopus).

5. Iryna Lutsyk, Mathematical Model of Identification of Radar Targets for Security of Objects of Critical Infrastructure / Mikhail Divizinyuk, Iryna Lutsyk, Volodymyr Rak, Natalia Kasatkina, Yuriy Franko // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 ‒ 2021, pp. 696–699. DOI: 10.1109/ACIT52158.2021.9548374. (Scopus).

6. Lutsyk I., Changes in the trends in the use of information and communication tools for future professional and technological education specialists. / Turanov Y., Rak V., Lutsyk I., Franko Y. // Physical and Mathematical Education, 2022, 33(1), рр. 52–56. DOI: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-009.

7. Луцик І. Б., Методика використання 3d-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій / Гевко І. В., Потапчук О. І., Луцик І. Б., Ящик О. Б., Макаренко Л. Л. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2022, 87(1), 95–110. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4710 (Web of Science).

8. I. B. Lutsyk, Project-oriented approach to the study of robotics according to the concept of STEM education / A. O. Palchyk, I. B. Lutsyk, N. V. Burega // Journal of Physics: Conference Series: 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com (Scopus)

9. I. Lutsyk, Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / V. Rak, Y. Turanov, I. Lutsyk, O. Potapchuk, Y. Franko, and A. Uruskyi // 12th Intern. Conf. on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2022, pp. 554-558. DOI: 10.1109/ACIT54803.2022.9913187. (Scopus)

10. I. Lutsyk, Implementation of the Concept of a Smart University in Terms of Distance Education / Potapchuk O. I., Lutsyk I. B., Hevko I. V., & Buyak B. B.  // Information Technologies and Learning Tools, – 2022. – 92(6), 140–153. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v92i6.5009 (Web of Science).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси