Потапчук Ольга Ігорівна

Потапчук-О

Кандидат педагогічних наук,

доцент



е-mail: potapolga24@gmail.com


Профіль   Google Scholar
                   ORCID  
                   ResearcherID

                   Scopus



   

  Біографія

Народилася 24.07.1991 року. В 2013 році закінчила магістратуру  інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності Професійна освіта (Комп’ютерні технології). В 2016 захистила дисертаційне дослідження на здобуття ступеня  кандидата педагогічних наук на тему «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» у Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування, 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. З 2016 року працює на кафедрі комп’ютерних технологій ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Тема наукових досліджень: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій».

Основні публікації: 

1.  Potapchuk O. I. Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets// Journal of Geology, Geography and Geoecology. Oles Honchar Dnipro National University Ukraine, 2019. №28 (3). P. 591–599.


2. Potapchuk O. Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of granary / Iryna Lutsyk, Yuriy Franko, Volodymyr Rak, Illia Lutsyk, Olha Potapchuk, Romanna Leshchii // 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 - Proceedings June 2019, Номер статьи 8780109, Pages 105-108, 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019; Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2019 до 7 June 2019; Номер категории CFP19S92-PRT; Код 150256.


3. Potapchuk O. Formation of practical skills modeling and printing of three-dimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sіtkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // The International Conference ICT in education and sustainable futures Workshop (ICSF 2020), E3S Web Conf. 166 (2020) 10016, eISSN: 2267-1242. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610016 


4. Potapchuk O. Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students' research work / I. Hevko, I. Lutsyk, O. Potapchuk, I. Lutsyk, V. Borysov // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1946, XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, 2021.  ISSN: 1742-6596. DOI:  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1946/1/012019/meta.


5. O. Potapchuk. Method and Software for Solving the Problem of Fuzzy Matching of Records in Relative Databases / Y. Franko, N. Porplytsya, M. Ozhha, O. Potapchuk, Y. Franko // ACIT 2021 – Proceedings, 11th International conference on Advansed Computer Information Technologies, p. 696-699. ISBN 978-1-6654-1854-6 (print) Part Number CFP21S92-ART; Deggendorf, Germany.


6. Потапчук О. І., Гевко І. В. Сучасні інформаційні технології : навчально-методичний посібник. – Частина 2 (Редактори текстової та табличної інформації). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 140 с.


7. Потапчук О. І., Гевко І. В., Луцик І. Б., Сіткар Т. В. Перспективні мови Web-розробок: посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Тернопіль : ТНПУ, 2021.  186 с. 


8. Рак В. І., Луцик І. Б., Потапчук О. І., Франко Ю. П., Ящик О. Б., Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник. Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 192с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси