Алілуйко Марія Степанівна

Алілуйко Марія Степанівна


Кандидат економічних наук,

викладач
Біографія
У 2007 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «Магістр з фінансів».

У 2017 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Технологічна освіта» та здобула кваліфікацію «Викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій (спеціалізація «Дизайн)».

З жовтня 2006 року по вересень 2018 року працювала в ПАТ КредіАгріколь Банк.

У 2015 році захистила дисертацію «Формування та управління ресурсною базою банків в умовах економічної нестабільності» і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

В університеті працює з 2018 р.

Стажування

Західноукраїнський національний університет (2022 р.).


Сфера наукових інтересів

1.Ефективна робота банків як складова розвитку сфери послуг України.
2.Ступенева підготовка майбутніх фахівців для ефективного розвитку готельно-ресторанної сфери.

Основні публікації

1.Сопіга В.Б., Алілуйко М.С. Інтеграція систем менеджменту у готельно-ресторанних підприємствах. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. Київ: Нац. авіац. ун-т. 2019. Вип 4 (72). Ч. 2. С. 114–119.

2.Алілуйко М.С., Сопіга В.Б. Реалії та перспективи розвитку готельного господарства Тернопільщини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород, 2019. Вип. 27. Ч 1. С. 14–19.

3.Алілуйко М.С., Сопіга В.Б. Тенденції розвитку готельних господарств та концептуальні перспективи їхнього менеджменту. Інституціональна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія / за заг. ред. О.Л. Гальцової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 173–187.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси