Гаврищак Галина Романівна

Гаврищак Кандидат педагогічних наук,


доцентe-mail: ggavrishak@gmail.com.ua


Профіль GoogleScholar 

                 ORCID 


Біографія


У 1995 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Праця і професійне навчання» та здобула кваліфікацію вчителя праці і основ механізації сільського господарств;

у 1996 р. – за спеціальністю «Англійська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови.

У 1996–1997 рр. – старший інспектор відділу міжнародних зв’язків Тернопільського державного педагогічного інституту;

 у 1997–2004 рр. – аспірант кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії;

 в  2004–2011 рр. – асистент кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії. 

З 2011р. працювала на посаді доцента кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії;

 з 2016р. – доцента кафедри технологічної освіти та охорони праці.


У 2004 р.  захистила кандидатську дисертацію «Дидактичні умови реалізації індивідуального підходу до учнів в процесі вивчення креслення у загальноосвітній школі» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання креслення. 


Стажування:


1. Зовнішнє стажування у Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи. Довідка про проходження стажування № 62/16 від 27 травня 2019 року.

2. Зовнішнє стажування у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Довідка про проходження стажування № 2/1317/04-07 від 14 червня  2017 року.

3. Зовнішнє стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на кафедрі конструювання верстатів, верстатів та машин. Довідка про проходження стажування № 2/28-1137 від 04 червня 2021 року. 


Сфера наукових інтересів:


– індивідуалізація і диференціація навчальної графічної діяльності;

– ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.


Основні  публікації:


1. Havryshchak H.R., V. Sopiha. The using of internet resources for the teaching of students of the hotel business during distance learning process. Proceedings Book of Hagia Sophia. 4. International Conference On Multidisciplinary Scientific Studies, (February 11-13, 2022). Istanbul.PP.162.

 URL: 614b1f_a77d78df80b84acf860a2078698b3c33.pdf (ayasofyakongresi.com) 


2. Гаврищак Г.Р., Сорока Т.П., Туранов Ю.О., Бочар І.Й. Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Тернопіль:Вид-во ТНПУ імені В.Гнатюка, 2021. 28с.


3. Гаврищак Г.,Сокотов Ю., СорокаТ., Уруський А. Особливості підготовки майбутніх учителів технологій засобами програми PRO 100. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 2(24), 2021. С.133-144. http://psv.udpu.edu.ua/article/view/244221.


4. H. Havryshchak , V. Sopiha. Innovative technologies for occupational health and safety in hotel and restaurant complexes. Book of 4th international New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices (May 2-4, 2021). Manhattan, New York City. PP.588–590. 

URL:https://www.nyconference.org/_files/ugd/614b1f_d1a09c44337e4ec2a93991cfce228fb6.pdf.


5. Уруський А. В., Гаврищак Г.Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2021. № 1. С. 6–13.

http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/234530


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси