Горбатюк Роман Михайлович


Р.Горбатюк

Кандидат технічних наук,

доктор педагогічних наук, професор,

академік академії соціального управління (АСУ)

е-mail: gorbaroman@gmail.com 

Профілі 
 Google Scholar
 ORCiD 


Народився 31 липня 1965 року в селі Ілавче Теребовлянського району Тернопільської області. Українець, громадянин України.

З 1972 по 1982 рр. навчався в Ілавецькій загальноосвітній середній школі.

В 1982 р. поступив в технічне училище № 5 (м.Кам’янець-Подільський Хмельницька область), яке закінчив у 1983 р. здобувши робітничу спеціальність – слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

У період 1983-1984 рр. – служба в Радянській Армії.

У 1984 році поступив на підготовче відділення Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана (ТДПІ).

З 1985 по 1990 р. – студент факультету загальнотехнічних дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту ім.Я.Галана.

1990 р. – прийнятий на посаду директора студентського містечка ТДПІ.

З 1991 р. по 2017 р. працював у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) на різних посадах:

- провідний спеціаліст господарської частини;
- начальник студентського містечка;
- асистент кафедри професійного навчання;
- асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін;
- доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін;
- доцент кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії;
- завідувач кафедри комп’ютерних технологій.

З 2018 р. по 2021 р. – професор кафедри машинознавства і транспорту.

З 1 липня 2021 р. по теперішній час – завідувач кафедри машинознавства і транспорту.

Наукова діяльність

– 1994–1997 рр. – навчався в заочній аспірантурі ТДПІ;

– 1997 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук;

– 2000 р. – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін;

– 2011 р. – присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук;

– 2013 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій.

Сфера наукових інтересів:

– Удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання;

– Впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Основні предмети:

– Теорія і методика професійного навчання

– Основи освітніх вимірювань та моніторингу якості освіти

– Методологія наукових досліджень з освітніх вимірювань

– Теорія і практика проведення тестування

– Хмароорієнтовані технології в освіті і науці


Особисті відзнаки

Грамота ТНПУ (2015) – за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя.


Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2017) – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 77-річчя ТНПУ.

Грамота Міністерства освіти і науки України (2019) – за високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки та участь у розробленні стандартів вищої освіти на компетентнісній основі.

 Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2021) – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 30 річниці Незалежності України.


Грамота Міністерства освіти і науки України (2023) – за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.


Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2023) – за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі успіхи у педагогічній діяльності та з нагоди Дня працівників освіти.Основні публікації

1. Sergiy Gumenyuk, Olha Hulka, Hanna Slozanska, Roman Gorbatiuk, Petro Ladyka, Kateryna Ognysta, Iryna Hrubar. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body. TRENDS in Sport Sciences 2023; 30(2): 37-45 ISSN 2299-9590 DOI: 10.23829/TSS.2023.30.2-1. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/622112/edition/534302?language=en
ISBN (ONLINE): 978-1-911634-78-2 https://www.rj4allpublications.com/product/training-of-teachers-stem-disciplines/.

2. Oksana P. Voitovych, Roman M. Horbatiuk, Ihor S. Voitovych, Mariya P. Shyshkina, Nadiia M. Shostakivska. Multilevel continuing professional teaching for vocational education specialists. Proceedings of the VIII International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person 2023), Virtual Event, Kryvyi Rih, Ukraine, October 25, 2023. Edited by: Stamatios J. Papadakis Submitted by: Stamatios J. PapadakisPublished on CEUR-WS: 2-Nov-2023. С. 169–183. https://ceur-ws.org/Vol-3535/paper10.pdf

3. Ihor Voitovych, Natalia Pavlova, Oksana Voitovych, Roman Horbatiuk, Kateryna Dubych (Muzychuk), Vasyl Kovalchuk, and Ivan Prylepa (2023). Training of teachers STEM disciplines to work with students in distance education. Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, Youth Voice Journal Vol. I, pp. 103-112.

4. Горбатюк Р. М., Білан Н. М. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 1, 2023. С. 129–137. https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2023.276953.

5. Ярослав Замора, Микола Рутило, Степан Сіткар, Назар Бурега. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка. № 2/210, 2023.  С. 72–77. https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275471.

6. Горбатюк Р. М., М.,Білан Н. М., Замора Я. П., Загородній Р. І. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Том 1, № 1 (2023). С. 140–148. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.18       http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29590.

7. Горбатюк Р. М., Волч І. Р., Михайлишин Г. І., Буката В. В. Підготовка майбутніх лікарів у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Медична освіта : наук.-практ. журн. / голов. ред. Н. О. Федчишин. Тернопіль : ТНМУ, 2023. № 2. 128 с. С. 18–24. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.2.14010   http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30959

8. Горбатюк Р. М., Кабак В. В., Волкова Н. В. Формування здатності до особистісно-професійного саморозвитку у майбутніх здобувачів освіти. Освітологічний дискурс : наукове електронне видання. Київський університет імені Бориса Грінченка. Вип. 3(42), с. 39–53, Вер 2023. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.33  http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30958.

9. Горбатюк Р. М., Білан Н. М., Сіткар С. В. Діагностична компетентність у структурі професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка. № 8/216, 2023.  С. 53–57. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.289422  http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30957

11. Горбатюк Р. М., Поліщук Т. П. Структурно-функціональна модель розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладів професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки.  Том 23 № 4 (2020). С. 125–143.

12. Lavrentieva O, Horbatiuk R, Skripnik L, Kuchma O, Penia V and Pahuta M. Theoretical and methodological bases of designing the educational institution information and consulting environment. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1840 (2021) 012060. doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012060

https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1840/1.

13. Horbatiuk R М, Bilan N M,  Sitkar O A  and  Tymoshchuk O S. The formation of educational environment in foreign language training of energy engineering students by means of project technology. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1840 (2021) 012047. doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012047

https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1840/1.

14. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Моніторинг якості навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як педагогічна проблема. Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди».  Переяслав: Домбровська Я. М., 2020. Вип. 12. 234 с. С. 45–55.

15. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Формування ІКТ компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей  у закладах вищої освіти. кол. моногр.  Луцьк, 2020.  С. 51–66.

16. Roman М. Gorbatiuk, Volodymyr V. Bukata, Iryna R. Volch, Svitlana Z. Khrabra, Oleksandr V. Kobylianskyi, Olena V. Stoliarenko, Paweł Komada, Aigul Tungatarova, Gulzada Yerkeldessova, Aimurat Burlibayev. Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut. Proceedings Volume 11456, Optical Fibers and Their Applications 2020; 114560K (2020) https://doi.org/10.1117/12.2569779.

17. R. Horbatiuk, O. Voitovych, I. Voitovych. Formation of  project  competence  of  future  environmentalists. E3S Web Conf. Volume 166, 2020.

18. Горбатюк Р. М., Дутка У. Т. Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей засобами онлайн-сервісу LearningApps. Ukrainian  Journal of  Educational Studies and Information Technology : науковий часопис. Том 7. № 3. 2019. С. 42–56. URL: https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/249/215.

19. Горбатюк Р. М., Бойчук В. М., Кучер С. Л. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 71. № 3, 2019. С. 137–153. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2838.

20. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Використання інформаційної системи Algostudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 69. № 1, 2019. С. 124–138. URL : http://www.journal.iitta.gov.ua.

21. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. The use of an information system Algostudy for algorithmic thinking formation of future engineer-teachers in the field of computer technologies. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 69. № 1. 2019. С. 124–138. URL : http://www.journal.iitta.gov.ua. (Web of Science).

22. Горбатюк Р. М. Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид.  2017. Вип. 1. URL : ttp://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/Vnadps/2017_1/17. 

23. Горбатюк Р. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції  майбутніх фахівців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид.  2017.  Вип. 1.  URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2017_1/17grmgkt.pdf. 

24.  Горбатюк Р. М., Луцик І. Б. Дидактичний дизайн у професійній освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 45. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». 2016. С. 173–177. 

25. Горбатюк Р. М.,  Потапчук О. І. Методичні аспекти застосування хмарних технологій в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 47. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». 2016. С. 147–150. 

26. Горбатюк Р. М., Романишина Л. М. Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2016. № 2. С. 69–75. 

27. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій: монографія. Луцьк : ВМА «Терен». 2015. 264 с. 

28. Горбатюк Р. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Вип. 1(10). Херсон. 2014. С.74–77. 

 29. Горбатюк Р. М., Сіткар Т. В. Тестування як метод педагогічного контролю якості знань майбутніх фахівців із вищою освітою. Нова педагогічна думка ; науково-методичний журнал. № 3(79). Рівне : Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 2014. С. 179–183. 

30. Горбатюк Р. М. Комп’ютерні технології  у професійній підготовці майбутніх фахівців. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Вип. 7 (50). Рівне : РДГУ. 2013. С. 52–56. 

31. Горбатюк Р. М. Інформатизація освітнього процесу у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький. 2012. С. 63–68. 

32. Горбатюк Р. М., Рутило М. І., Брездень Т. І. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. Вип. 5. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5/12grmgkt.pdf. 

33. Горбатюк Р. М., Петрикович Ю. Я. Основи компетентністного підходу в підготовці педагогічних фахівців з вищою освітою. Актуальні проблеми вищої професійної освіти. Київ : НАУ. 2013. С. 33–34. 

34. Горбатюк Р. М., Литвин Л. М. Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1 (8). С. 108–115. URL : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13llmtov.pdf. 

35. Горбатюк Р. М., Фендьо О. М. Основні напрями формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота».  Вип. 33. Ужгород. 2014. С. 43–46. 

36. Горбатюк Р. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю : монографія. Тернопіль : Посібники і підручники. 2009. 400 с. 

37. Горбатюк Р. М., Кабак В. В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій : монографія. Луцьк : ВМА «Терен». 2015. 264 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси