Гевко Ігор Васильович

Гевко-ІВ.

Доктор педагогічних наук,

професоре-
mail: gevko.i@gmail.com

Профіль    Google Scholar 
                  ORCID
                  Web of Science
                  Scopus

Біографія

У 1996 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання і основи підприємництва».

На кафедрі технологічної освіти працював з 2005
 р.

У 2009
 р. захистив дисертацію «Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5–7 класів на уроках трудового навчання» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання.

З 2011 р. по 2017 р. заступник декана інженерно-педагогічного факультету.

Вчене звання «
доцент» присвоєно у  2012р. 

З 1 червня 2017 року завідувач кафедри комп’ютерних технологій.

У грудні 2017 року захистив докторську дисертацію «Система розвитку основ професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

5 березня 2019 року на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій.


Є членом науково-методичної комісії зі спеціальності 014-6 Середня освіта (технології) науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України  №375 від 06 квітня 2016 року.

Стажування:
Дійсний член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти (посвідчення № 265 від 14.04.2014 р.) та з 2015 року член Спілки освітян Тернопільщини.

У 2016 році брав участь у міжнародній програмі стажування в Академічному товаристві Міхала Болудянського (Словаччина) «Роль викладача вищої школи в підготовці професійного випускника: професіоналізм і адаптація до сучасних викликів».

У 2018 році учасник проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV. Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», який організований за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань (зокрема Варшавський університет, Ягелонський університет, Фундація Artes Liberales, «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Спілки ректорів вищих навчальних закладів України).

Напрям наукової роботи: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій».

Основні публікації:

150 публікацій, з них 60 у фахових виданнях України та за кордоном, 7 монографій, 12 посібників. Індекс цитування (індекс Гірша) наукових праць згідно наукометричної бази Scopus становить h=1, а згідно наукометричної бази Google Scholar h=3.

1. O. G. Topchiyiv, V. A. Sych, V. V. Yavorska, K. V. Kolomiyets, I. V. Hevko, O. B. Murkalov, N. M. Smochko. Methodological scheme of qualimetric assessment of recreational clusters. / Методична схема кваліметричної оцінки рекреаційних кластерів. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Oles Honchar Dnipro National University Ukraine, 2022. Vol 31 № 4. P. 749-760. DOI https://doi.org/10.15421/112270 URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/issue/view/42  

2. Гевко І. В., Буяк Б. Б., Потапчук О. І., Луцик І. Б. Реалізація концепції розумного університету в умовах дистанційної освіти./ IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF A SMART UNIVERSITY IN TERMS OF DISTANCE EDUCATION. Інформаційні технології і засоби навчання, 2022, Том 92, №6. С.140-153. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v92i6  URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5009. (Web of Science Core Collection).

3. Гевко І. В., Потапчук О. І., Луцик І. Б., Ящик О. Б., Макаренко Л. Л. Методика використання 3D-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2022, Том 87, №1. С.95-110. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4710 URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4710 URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000795164900006 (Web of Science Core Collection).

4. V. V. Yavorska, N. V. Chyr, A. V. Melnyk, I. V. Hevko, O. S. Chubrei, A. V. Hryhoriev. Spatial analysis of natural reserve fund of the Zakarpatska Oblast / Просторовий аналіз природно-заповідного фонду Закарпатської області. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Oles Honchar Dnipro National University Ukraine, 2021. Vol 30 № 3. P. 597-606.  URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/850/699  URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/issue/view/37/pdf_30-3 (Web of Science Core Collection).

5. I. Hevko, I. Lutsyk, I. Lutsyk, O. Potapchuk , V Borysov, Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students' research work / Journal of Physics: Conference Series, Volume 1946, XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2021) 12-14 May 2021, Kryvyi Rih, Ukraine. DOI:10.1088/1742-6596/1946/1/012019 (Scopus)

 6. V. Yavorska, V. Sych, I. Hevko, I. Shorobura, O. Dolynska. Modern demographic processes in Ukraine, factors of influence/Сучасні демографічні процеси в Україні, фактори впливу, IV International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021 (ISCSAI 2021), SHS Web of Conferences 100, 05001 (2021) DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110005001 

URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/11/shsconf_iscsai2021_05001.pdf (Web of Science Core Collection).

7. V. Yavorska, K. Kolomiyets, V. Trigub, I. Hevko, O. Chubrei. Problems of formation of ecological networks for environmental safety of Odesa region/ Проблеми формування екологічних мереж екологічної безпеки Одеської області, IV International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021 (ISCSAI 2021), DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110005002 (Web of Science Core Collection).

8. V.I. Trigub, V.V. Yavorska, I.V. Hevko, A.A. Kyrylchuk. Agroecological assessment of fluorine in soils and agricultural plants of steppe landscapes of Odessa region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Oles Honchar Dnipro National University Ukraine, 2020. Vol 29 № 4. P. 805-816. URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/issue/view/34 URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/764 (Web of Science Core Collection).

9. І.Hevko, O. Potapchuk, T. Sіtkar, I. Lutsyk, P. Koliasa, Формування практичних навичок моделювання та друку тривимірних об’єктів у процесі професійної підготовки ІТ-спеціалістів/ Formation of practical skills modeling and printing of three-dimensional objects in the process of professional training of IT specialists, in The International Conference ICT in education and sustainable futures Workshop (ICSF 2020), E3S Web Conf. 166 (2020) 10016, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610016 (Scopus).

10.  I. Hevko , O. Potapchuk , I. Lutsyk, V. Yavorska , V. Tkachuk, Методи побудови та друку 3D-моделей історичних архітектурних об'єктів/ Methods building and printing 3D models historical architectural objects, in The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020)  SHS Web of Conferences 75, 04016 (2020),  pp. 325-330 DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20207504016

11. Viacheslav Borysov, Ihor Hevko, Oleksii Torubara, Svitlana Borysova, Dmitry Milko, Dmytro Zhuravel, Bohdan Tsymbal, Viacheslav Bratishko, Kyrylo Samoichuk, Yulia Postol. Studying the physicalchemical transformations at resourcesaving reduction melting of chrome-nickelcontaining metallurgical waste. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Materials Science. 2020. Vol 1. No 12 (103) P. 24–29. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/196653/197541 (Scopus).

12. Petryshchev А., Milko D, Viacheslav Borysov V., Tsymbal B., Hevko I, Borysova S., Semenchuk A. Studying the physicalchemical transformations at resourcesaving reduction melting of chrome–nickelcontaining metallurgical waste. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Materials Science. 2019. Vol 2. No 12 (98) P. 59–64.  URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160755/165038 (Scopus).

13. V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets.  Особливості застосування інформаційних технологій у сучасному туризмі/ Features of application of information technologies in modern tourism. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Oles Honchar Dnipro National University Ukraine, 2019. №28 (3). P. 591–599. (Web of Science Core Collection).

14. V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, I. M. Shorobura, K. V. Kolomiyets. Особливості територіальної організації розселення населення прибережної смуги Українського Причорномор’я/ Features of territorial organization of population resettlement  of  the coastal  strip  of  the Ukrainian Black Sea Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Oles Honchar Dnipro National University Ukraine, 2019. №28 (4). P. 747–756. (Web of Science Core Collection).

15. Гевко І., Невмержицька О. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2019. № 2 (169). С. 41–45.

16. Hevko Ihor Information technologies in education: opportunities and negative consequences. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2019; Vol. 9 №1. Р. 69–77. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2539555 URL: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6473

17. Гевко І., Борисов В. Питання менеджменту в сучасній освіті. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси, 2019. Випуск № 1. С. 193–200.

18. Гевко І., Турубара О. Вплив інформаційних компетенцій на підготовку майбутнього фахівця. Вісник національного педагогічного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2019. Випуск № 1(157). С. 28–33.

19. Гевко І. В.  Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2019. № 1(64). С. 52–58.

20. Гевко І., Коляса П. Методика навчання комп’ютерної графіки студентів закладів вищої освіти. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2019. № 3 (170). С. 6–12.

21. Hevko I. V. Readiness of a future geography teacher to use ICT in the educational process. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2019. Vol. 9 №4. Р. 655–661.

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3661404  URL: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7683

22. Гевко І. В. Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами   3–D моделювання. Вісник національного педагогічного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2019. Випуск № 2(158). С. 203–211.

23. Hevko I. V. Teacher professionalism is the basis of quality student preparation. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2019. Vol. 9. № 6. P. 556–561.  DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3457528. URL: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7500

21. Hevko I., Lutsyk І. Innovative technologies in the educational process. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2019. Vol. 9. № 9. P. 708–714.  DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3458494 URL: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7509

24. Гевко І. В. Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2019. № 3(66). С. 59–65.

25. Гевко І. В. Застосування комп’ютерних технологій в освітній процес підготовки в закладах вищої освіти. Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. Випуск CXXXXIІ(142). С.51–59.

26. Hevko I. V. Formation of ready for professional activity of future service favorites. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2020. Vol. 10 №2. Р. 107–113.  DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.014 URL: ttps://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.02.014 URL: https://zenodo.org/record/3677414

27. Hevko I. V. Current problems of professional training of service specialists. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2020. Vol. 10 №1. Р.158–164. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.01.018

URL: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.01.018

URL:  http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3676050

28. Гевко І., Борисов В. Позиція рефлексії в процесі самоактуалізації майбутніх вчителів початкових класів. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси, 2020. Випуск № 1. С. 100–107.

29. Гевко І. В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Journal of Education, Health and Sport. Vol 10 №3 –2020 p. 252–264. URL: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.03.027  URL: https://zenodo.org/record/3843317

30. Гевко І., Борисов В. Взаємодія стейкхолдерів із закладами вищої освіти в умовах оптимізації освітнього процесу. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Черкаси, 2020. Випуск № 3. С. 57–63.

31. Гевко І. В. Застосування цифрових інформаційних ресурсів в дистанційному навчанні. Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота): наук. журн. / [редкол.: В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя: Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2020. Вип. 1(2). С. 111–119.

32. Гевко І., Ящик О., Савчин Т., Гільтай Л. Кібербезпека в децентралізованій інтернет-екосистемі WEB 3.0. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (2023). Серія: педагогіка, 1(1), 61–68. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.8

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси