Козіброда Сергій Володимирович


 Кандидат педагогічних наук

 Викладач кафедри комп’ютерних технологійПрофіль:   


Google Scholar      ORCID


ResearcherID: I-6502-2018


Scopus

 

Біографія

У 2013 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Професійна освіта» та здобув кваліфікацію інженер-педагог в галузі комп’ютерних технологій.

З вересня 2013 року прийнятий на посаду вчителя інформатики Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів правовий ліцей №2».

З грудня 2015 року прийнятий на посаду викладача до складу циклової комісії «Інформатики та комп’ютерної інженерії» Коледжу економіки права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

З 2013 по 2017 рік навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

З вересня 2018 року є асистентом кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Неодружений.

В листопаді 2018 захистив дисертацію із спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті на тему: «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів»


Стажування:

З 25.05.2020 по 29.05.2020 року пройшов підвищення кваліфікації «Освітні, педагогічні технології» на базі Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету.


Сфера наукової діяльності: педагогіка, бази знань, штучний інтелект, інтелектуальні технології, комп’ютерні онтології, онтолого-керовані інформаційні системи 

Основні предмети:

  • Технології штучного інтелекту;
  • Хмарні обчислення;
  • Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень;
  • Технології дистанційного навчання. 

Напрямок наукової роботи: дослідження залежності побудованих в комп’ютерних онтологіях ієрархій понять і розвитку на їх основі онтолого-керованих інформаційних систем.

Основні публікації

1. Козіброда С. В., Пальчик А. О., Мазур І-С. В., Рак В. І. Модель системи віддаленого навчання програмуванню роботів. Серія: Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. №3. URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/issue/archive.


2. Козіброда С.В., Цідило І. М., Ящик О. Б. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи: навчальний посібник. Тернопіль, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2021. 350 с. 


3. Buyak Bogdan, Tsidylo Ivan, Kozibroda Serhiy, Repskyi Victor. Ontological Model of Representation of University Resources. 3d International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning, using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person 2019). Kherson. URL: http://icteri.org/icteri-2019/workshops-calls-for-papers/cosine-2019 (Scopus).


4. Ivan M. Tsidylo, Hryhorii V. Tereshchuk, Serhiy V. Kozibroda, Svitlana V. Kravets, Tetiana O. Savchyn, Iryna M. Naumuk, Darja A. Kassim. Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers- engineers. The 6th Workshop on Cloud Technologies in Education, December 21, CTE 2018, Kryvyi Rih. URL: https://cte.ccjournals.eu/cte2018 (Scopus).


5. Цідило І. М., С. В. Козіброда. Cистеми комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 63, вип. 1. URL: http://www.journal.iitta.gov.ua. (Web of Science).


6. Цідило І. М., С. В. Козіброда. Зміст та структура проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій щодо використання систем комп’ютерних онтологій. Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. №3. URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/issue/archive.


6. Цідило І. М., Козіброда С. В. Модель системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до вивчення та застосування онтологій комп’ютерних систем. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16 (59). Рівне, РДГУ, 2017. С. 154-158.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси