Терещук Григорій Васильович

ТерещукДоктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент НАПН України


Перший проректор ТНПУ ім.В.Гнатюка


Професор


e-mail: g.tereschuk@tnpu.edu.ua 

Профіль  GoogleScholar     ORCID      Publons    Scopus   ResearchGate
У 1976 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» та здобув кваліфікацію вчителя загальнотехнічних дисциплін і фізики. 


Працював вчителем фізики, астрономії, трудового навчання у м.Скалаті і м.Тернополі, в університеті – з 1978 р.

Працював завідувачем кафедр педагогічної майстерності, трудового навчання, технологічної освіти та охорони праці, проректором з наукової роботи.

З 2006 р. – перший проректор ТНПУ.


У 1993 р.  захистив дисертацію наук «Дидактичні основи індивідуалізації трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання.

Член експертної ради Міністерства освіти і науки України: педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту.

Член редакційної колегії Всеукраїнського журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» та інших видань.

Головний редактор фахового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка». Стажування

У  національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (2014р.).

Сфера наукових інтересів

– Індивідуальний підхід у навчанні.

– Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти. Відзнаки

Присвоєно звання «Заслужений працівник освіти».

Нагороджений знаками «Петра Могили»,  «Відмінник освіти України».


Основні публікації

1. Терещук Г.В. Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект / под ред. В.А. Полякова.  М.: Ин-т ПСМ РАО, 1993.  200 с.

2. Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи.  К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999.  295 с. (у співавторстві).

3. Основи техніки і технології.  К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.  163 с. (у співавторстві).

4. Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання. Трудова підготовка в закладах освіти.  2005.  № 1.  С. 3–6.

5. Zawodowe ksztaltowani sie specjalisty o profilu ekonomicznym.  Problemy Profesjologii.  Zielona Gora, 2005, Р. 163–173.

6. Основи педагогічних досліджень.  Ольштин: WSIiE TWP, 2010.  326 с.

7. Компетентісний підхід у роботі педагогічного університету.  Освіта.  2013.  № 45. С. 4.

8. Labor Migration in Ukraine: economik, social and psychological effekts.  Problemy Profesjologii.  Zielona Gora.  2013. № 2.  S. 187–192.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси