Уруський Андрій Володимирович


Уруський.

Кандидат педагогічних наук,

викладач


e-mail: a_uruskij@i.ua


Профіль GoogleScholar 

               ORCID
Біографія

– 2003 закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача технічних дисциплін і вчителя трудового навчання, креслення та безпеки життєдіяльності. 

– 2002–2003 рр. вчитель охорони праці та правил дорожнього руху у професійно-технічному училищі № 2 (Центр професійно-технічної освіти № 1).

– 2003–2004 рр. вчитель трудового навчання в загальноосвітній школі І–ІІІ ст. с. Почапинці Тернопільського району.

– 2004–2006 рр. вчитель трудового навчання в загальноосвітній школі І–ІІІ ст. №6 імені Н. Яремчука м. Тернополя. 

– у ТНПУ працює з 2006 р.

– 2006–2013 рр. – асистент кафедри; 

– 2012–2015 рр. – аспірант кафедри; 

– 2016 р. – захистив кандидатську дисертацію «Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій. 

– 2015–2017 рр. – асистент кафедри; 

– 2017 р. – викладач кафедри.

Стажування:

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя (19 квітня 2021 р. – 04 червня 2021 р.)
Львівський торговельно-економічний університет (27 листопада 2018 р. – 26 травня 2019 р.).,
HILTON KYIV «Курс практичної гостинності» (2019 р.),
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (2017 р.).

Сфера наукових інтересів:
– Індивідуальний підхід у навчанні;
– Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти.

Основні публікації:

Уруський А, Гаврищак Г. Диференціація завдань при формуванні графічної компетентності здобувачів вищої освіти комп’ютерно-орієнтованими засобами навчання. Освітологічний дискурс: електрон. наук. фахове вид, 2022. С. 141–159. DOI: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/915 (дата звернення 07.09.2022).

Гаврищак Г., Уруський А. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка 2022. № 1.С. 6–13.

Туранов Ю., Уруський А. Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій. Освітологічний дискурс: електрон. наук. фахове вид. 2019. №3–4 (26–27). URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/641. (дата звернення 07.09.2022).

Уруський А. В. Мамус Г. М. Удосконалення проектно-художньої підготовки майбутніх учителів технологій. Вісник черкаського університету: Серія «Педагогічні науки» [ред. кол.: Черевко О. В. (голов. ред.) та ін.]. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. 2018. № 2. С. 133–139.

Омельчук О. В., Уруський А. В. Індивідуальний підхід до старшокласників у процесі виконання творчих проектів на уроках технологічного профілю. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (голов. ред.) та ін.]. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. Вип. 56. С. 111–118.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси