Ящик Олександр Богданович

Ящик Кандидат педагогічних наук

 
 Доцент
 кафедри комп’ютерних технологій


Instructor by Cisco Networking AcademyПрофіль:   Google Scholar    ORCID


Web of Science

Scopus


Біографія

У 2005 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка по спеціальності «Фізика та методика викладання інформатики». З 2009 по 2013 рр. навчався в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).У 2016 р. захистив дисертацію «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА РІВНІ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).У 2021 р. отримав Атестат доцента кафедри комп’ютерних технологій.

Стажування:

Пройшов закордонне стажування (міжнародне науково-педагогічне стажування) з 07 квітня 2018 року по 08 липня 2018 року у Вищій школі лінгвістичній у м. Ченстохова (Польща) в рамках проєкту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: Methodics of Teaching Informatics. Pedagogics» з сертифікованим курсом «Strengthening the global culture of cyber security on the Internet» у кількості 180 годин (6 кредитів). Сертифікат № КРК 18/180 від 08.07.2018. Взяв участь у міжнародному семінарі підвищення кваліфікації «Upskillead – Upskilling Adult Educators for Digital Lead»  в Інституті  досліджень та інновації в освіті, м. Ченстохова, Польща. Сертифікат від 05.07.2018р. В рамках грантового фінансування від Cisco з січня по квітень 2021 року успішно пройшов онлайн-навчання інструкторів з курсу CCNAv7: Introduction to Networks. В січні 2022 року успішно пройшов онлайн-навчання інструкторів з курсу Introduction to CybersecurityПротягом 2022 року отримані сертифікати про проходження курсів на міжнародній онлайн платформі дистанційної освіти CourseraIntroduction to blockchain technology, The Bits and Bytes of Computer NetworkingВ січні 2023 року в рамках програми Start IT. Cisco for Ukraine яка створена на базі Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві (Польща) у партнерстві з міжнародним центром IT-освіти Cisco Networking Academy успішно пройшов онлайн-навчання інструкторів з курсу Cybersecurity Essentials. Продовжуючи навчання в рамках цієї програми в 2023 році успішно пройшов онлайн-навчання інструкторів з курсу CyberOps Associate. З «6» листопада 2023 року по «18» грудня 2023 року пройшов стажування в Західноукраїнському національному університеті на кафедрі кібербезпеки відповідно до наказу  № 371-К/тр. від «06» листопада 2023 року. Довідка про стажування № 773 від 19.12.2023.Сфера наукової діяльності: методика інформатики, модернізація комп’ютерів, інтернет безпека, операційні системи.Основні предмети:

  • Основи кібербезпеки;
  • Інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення;
  • Автоматизовані системи організаційного управління;
  • Ремонт та модернізація ПК;
  • Дискретне програмування;
  • Операційні системи. 

Напрямок наукової роботи: Зміцнення глобальної культури кібербезпеки в мережі інтернет.
Основні публікації1.    Ящик О. Б. Компетентнісний підхід у навчанні об’єктно-орієнтованого програмування, як основа підготовки учнів старших класів / О. Б. Ящик // Наукові записки : зб. наук. праць. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – № 1. – С. 103–108.2.    Ящик О. Б. Формування системно-логічного мислення старшокласників як міждисциплінарна проблема / О. Б. Ящик // Наукові записки : зб. наук. праць. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – № 5. – С. 137–145.3.    Ящик О. Б. Використання старшокласниками комп’ютерного середовища Maple у процесі навчання основ алгоритмізації та програмування на рівні поглибленого вивчення інформатики / О. Б. Ящик // Засоби навчальної та науково‑дослідної роботи : зб. наук. праць. / за заг. ред. проф. В. І. Євдокимова і проф. О. М. Микитюка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – Вип. 41. – С. 76–88.4.    Ящик О. Б. Системи комп’ютерної математики в ієрархії засобів розв’язування математичних задач / О. Б. Ящик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць. / під ред. Н. С. Побірченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 49. – С. 123–130.5.    Ящик О. Б. Система задач як засіб забезпечення розвитку системно-логічного мислення старшокласників в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації та основ програмування / О. Б. Ящик // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць / відп. ред. М. І. Жалдак. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – № 17(24). – С. 75–81.6.    Ящик О. Б. Машина Тюрінга як універсальний виконавець алгоритмів та її застосування в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації і основ програмування старшокласниками / О. Б. Ящик // Інформаційні технології і засоби навчання. Information Technologies and Learning Tools. – 2016. – № 2(52). (WoS). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1365.7. Ящик О. Б. Зміцнення глобальної культури кібербезпеки в мережі Інтернет/ О. Б. Ящик // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць / відп. ред. М. І. Жалдак. Ю.С. Рамський – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – № 19(26). – С. 136–140.8. Ящик О. Б. Проблема інформаційної безпеки дітей та молоді на сучасному етапі розвитку інформатичних технологій / О. Б. Ящик // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 47–49.9. Ящик О. Б. Вивчення основ кібербезпеки в умовах розвитку глобального інформаційного простору / О. Б. Ящик // Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 144–145.10. Ящик О. Б. Значення кібербезпеки в освітньо-інформаційних реаліях сьогодення / О. Б. Ящик // «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 28–30.11. Ящик О. Б. Впровадження інформаційної кібербезпеки в ЗНЗ / О. Б. Ящик // «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» : матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Факультет інформаційних технологій Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 11-12 квітня 2019. – С.  349-351.12. Ящик О. Б. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / Потапчук О. І., Ожга М. М., О. Б. Ящик // Наукові записки : зб. наук. праць. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 32-41.13. Oleksandr Yashchyk. Calculation and Behavior of Lyapunov’s Exponents for Incommensurate Superstructure Described by Two-Components Parameter of Order / Sergiy Sveleba; Ivan Katerynchuk; Ivan Karpa; Ivan Kunyo; Volodymyr Rak;// 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – Proceedings September 16-18, 2020, Pages 200-203 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020; Deggendorf, Germany; ISBN: 978-1-7281-6759-6; Номер категорії CFP20S92-PRT. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208850 (Scopus, WoS).14. Oleksandr YASHCHYK. The Impact of the Informatization of Society on the Labor Market / Valentyna SHEVCHENKO , Viktoriia KIPTENKO , Oleksandra RAZUMOVA , Iryna KHILCHEVSKA , Maryna YERMOLAIEVA // Postmodern Openings ISSN: 2068-0236 | e-ISSN: 2069-9387 – 2021, Volume 12, Issue 3Sup1, pages: 155-167.   DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.3Sup1/357 (WoS).15. Ящик О. Б. Використання відкритих онлайн курсів в умовах змішаного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Ю. С. Рамський, І. А. Твердохліб, О. Б. Ящик, А. Ю. Рамський // Інформаційні технології і засоби навчання. Information Technologies and Learning Tools. – 2021. – № 4(84). – DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4431 (WoS).16. Огнистий А.В., Ящик О.Б. ЕТИКА – АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН (сучасні практики ТНПУ ім. В.Гнатюка)/ Інноваційні підходи до  фізичного  виховання  і  спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / За заг.ред.Огнистого А.В., Огнистої К.М. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2021. – 140-147 с.17. Рак В. І., Луцик І. Б., Потапчук О. І., Франко Ю. П., Ящик О. Б., Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник. Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 192 с.18. Ящик, . О. Б. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДРУКУ У ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. / Гевко І. В., Потапчук О. І., Луцик І. Б., Ящик О. Б., Макаренко Л. Л. // Інформаційні технології і засоби навчання. Information Technologies and Learning Tools. – 2022. – № 1(87), С. 95–110. – DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4710 (WoS).19. ЯЩИК О., ТВЕРДОХЛІБ І., ФРАНКО Ю., ОЖГА М. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ДОКУМЕНТАМИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (2022). Серія: педагогіка1(2), 113–120. – DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.14.20. Oleksandr Yashchyk. Shielding Web Application against Cyber-Attacks using SIEM / Andriy Yushko; Ruslan Shevchuk; Karol Łopaciński; Maja Leszczynska; Tetiana Yurchyshyn // 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) – Proceedings 21-23 September 2023, Wroclaw, Poland. Pages 393-397 DOI: 10.1109/ACIT58437.2023.10275630 (Scopus).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси