Поплавська Наталія Миколаївна

Поплавська Наталія Миколаївна
доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри журналістики, 

заслужений працівник освіти УкраїниАдреса робочої електронної пошти


Профілі

Освіта та науково-педагогічна діяльність

Закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут ім. В. Затонського за спеціальністю «вчитель української мови і літератури» (1979) та аспірантуру в Інституті літератури ім. Т. Шевченка Національної Академії Наук України (1986).

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію «Українська сатира XVIII cт. Традиції та жанрова своєрідність». Займала посади асистента та доцента кафедри історії української літератури, п’ять років – заступника декана філологічного факультету з навчальної роботи.

У 2008 р. захистила докторську дисертацію «Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI–XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація» зі спеціальностей 10.01.01 – українська література та 10.01.08 – журналістика. У 2010 р. отримала вчене звання професора кафедри журналістики. З 2009 р. очолює кафедру журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Сфера наукових інтересів: медієвістика, теорія та історія журналістики та публіцистики.

Професійний розвиток
 • «Логістика та менеджмент у ЗМІ» (Katedra Technologii Informacyjnych Mediów,Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego) – міжнародне наукове стажування (жовтень 2018 – травень 2019 рр.); 
 • «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології» – підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (2021 р.);
 • «У фокусі – Крим» – онлайн-курс, реалізований за підтримки Європейської федерації журналістів та в партнерстві з профільними факультетами / кафедрами журналістики провідних українських вищих навчальних закладів (2021 р.); 
 • міжнародне стажування за підтримки Університету прикладних наук Анхальт на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) (2022 р.).
Міжнародні проєкти
 • координатор від університету проєкту Темпус-IV «Кросмедіа і якісна журналістика» (2012-2015 рр.);
 • координатор від ТНПУ міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (2018-2023 рр.); 
 • «Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та дезінформації», Чеська громадська організація Асоціації з міжнародних питань (AMO) у співпраці з «Інтерньюз-Україна» та Texty.org.ua.
Наукова, методична та громадська діяльність
 • керівник колективної наукової теми «Тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ» (номер державної реєстрації: 0118U003135) (2018-2022 рр.);
 • керівник колективної наукової теми «Регіональні медіа у контексті викликів часу» (номер державної реєстрації: 0123U101024) (2023-2028 рр.);
 • учасниця та співорганізатор багатьох міжнародних конференцій, у тому числі у Польщі, Болгарії, Словаччині, Німеччині;
 • головний редактор наукового фахового журналу (категорія Б) у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара COMMUNICATIONS AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES;
 • член редколегій у наукових фахових журналах (категорія Б): «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації» (Класичний приватний університет, Запоріжжя); «Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика»; 
 • член наукової ради журналу Варшавського університету «Media poczatku XXI wieku. Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów»;
 • член комісії рецензентів журналу «ZESZYTY WIEJSKIE» (Польща), що індексується у Scopus;
 • головний редактор збірника наукових статей із соціальних комунікацій «Медіапростір» (ТНПУ ім. Володимира Гнатюка) (2012-2018 рр.); 
 • голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.053.016 (ТНПУ ім. Володимира Гнатюка);
 • член постійних і разових спеціалізованих рад (Інститут журналістики, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Сумський державний університет) із захисту дисертацій;
 • під керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, на даний час здійснює керівництво науковими роботами 5 аспірантів;
 • гарант освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії спеціальності 061 Журналістика;
 • член експертних комісій МОН України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців; 
 • член журі Всеукраїнських студентських олімпіад (Рівне, 2016; Дніпро, 2017, 2019) та конкурсів наукових робіт з журналістики.
Навчальні дисципліни
 • перший (бакалаврський) рівень: «Художньо-публіцистична журналістика», «Медіакритика»;
 • другий (магістерський) рівень: «Теорія та історія публіцистики», «Методика та організація наукових досліджень»;
 • третій (освітньо-науковий, аспірантура) рівень: «Медіаконтент у глобальному вимірі», «Проблеми сучасної медіагалузі», «Полемічна традиція сучасної публіцистики», «Принципи організації науково-дослідницької роботи».
Відзнаки
 • у 2005 р. отримала звання відмінника народної освіти України (наказ №1256-и МОН України від 05.12.2005);
 • у 2017 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (наказ від 18 травня 2017, № 135/2017);
 • у 2020 р. нагороджена Нагрудним знаком МОН України «За освітні та наукові досягнення».
Монографії, посібники та методичні рекомендації

1. Гнідан О. Д., Дем’янівська Л. С., Кіраль С. С., Поплавська Н. М. та ін. Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) : підручник: у 2 кн. ; за ред. О. Д. Гнідан. К. : Вища школа, 2002. Кн. 1. 575 с.

2. Поплавська Н. М. Фольклорна практика. Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету. ТДПУ ім. Володимира Гнатюка. Кафедра історії української літератури. Тернопіль : ТДПУ, 2002. 20 с.

3. Поплавська Н. М. Давня українська література. Програма курсу, бібліографія, плани практичних занять. ТДПУ ім. Володимира Гнатюка. Кафедра історії української літератури. Тернопіль : ТДПУ, 2003. 68 с.

4. Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – поч. XVII ст.) : монографія. Тернопіль : ТНПУ, 2007. 379 с.

5. Поплавська Н. Полемічна проза. Історія української літератури : у 12- ти томах. Київ : Наукова думка, 2014. Т. 2. С. 98–154.

6. Поплавська Н., Садівничий В., Дащенко Н., Синоруб Г., Яненко Я. Онлайн-журналістика. Підручник з крос медіа. Derbecen : Schiller Publishing House, 2015. С. 60-67.

7. Poplavska N., Synorub H., Dashchenko N., Turchyn A. , Poplavska I. Civil resistance in the Ukrainian mediadiscourse Freedom of the Media. Freedom thе rough Media? R. Hohlfeld. R. Kendkbacher, O. Hahn (eds). Bonn – Sibiu, 2015. P. 92-100.

8. Poplavska N., Sadivnichyj V., Dashchenko N., Synorub G. Jurnalismul online Crossmedia. Unghid pentru studenti is pecializarilorde jurnalism ; editiri : I. N. Cretu, M. Guzun, L. Vasylyk. Bonn – Sibiu : Schiller Publishing House, 2015. S. 58-65.

9. Поплавська Н. М. Українська публіцистика кінця XVI – поч. XVII cт.: теорія та суспільні виклики. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Jazyk : kolektivní monografie věnovaná 20. Výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru naFilozofické fakultě Masarykovy university v Brně. Brno, 2015. S. 479–486.

10. Поплавська Н., Дащенко Н., Синоруб Г. Препрес (підготовка до друку), додрукарська обробка; Аудіопродукція (AdobeAudition); Кросмедіа: управління активами, управління розробкою, випуском і збутом продукту (маркетинг); Виробничі процеси і ньюдеск (Woodwing); Адміністративне та оперативне планування виробництва; Управління часом, редакцією та персоналом. Крос-медіа та якісна журналістика. Зміст модулів базової навчальної програми CuQ . Суми : СДУ, 2014. С. 30-31, 34-35, 40-51.

11. Поплавська Н.М., Бородіца С.В., Вашків Л.П., Скуратко Т.М., Ткачук О.М. Літературний стиль. Тернопіль: ТНПУ, 2019. 200 с.

Вибрані статті у фахових закордонних виданнях

1. Nataliia M. Poplavska, Halyna P. Synorub, Iryna M. Nestayko, Inna V. Poplavska, Olesia Ya. Medynska, CROSSMEDIA AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN TRAINING THE HUMANITIES STUDENTS IN HIGHER SCHOOL. Information Technologies and Learning Tools. Theory, Method sand Practice of Using ICT in Education. 2019. Vol 70. No 2. S. 257-270.

2. Yuriy M. Bidzilya, Yevhen O. Solomin, Halyna V. Shapovalova, Viktoriia V. Georgiievskay, Nataliya M. Poplavska. The stability of State information in the face of terrorist threats. Cuestiones PolíicasLa. Vol. 39, Nº 70 (2021), 250-269  https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.16 

3. Poplavska N., Struhanets L., Dashchenko N., Huzar O., Kaleniuk S. Socio-political lexicon in Ukrainian internet-media at the beginning of the 21st century: functioning and decoding. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Issue 01. SpeciaPopl Issue XVIII. Р. 33-37. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_06.pdf 

4. OlenaTkachenko, Iryna Zhylenko, Nataliya Poplavska, Olha Mitchuk, Halyna Kuzmenko, Viktoriya Zolyak. Personnel Behaviour Management Through Social Communications. Studies of Applied Economics. Vol. 39, № 5 (2021). http://www.scopus.cohttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85100823875&partnerID=MN8TOARSm/inward/record.url?eid=2-s2.0-85100823875&partnerID=MN8

5. Tkachenko Olena, Zhylenko Iryna, Poplavska Nataliya, Virchenko Irina, Havryliuk Inna, Peleshok Olga. Social communication management modelling. Estudios de economíaaplicada. 2021, 38 (4). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85100823875&partnerID=MN8TOARShttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85100823875&partnerID=MN8TOARS 

6. Nataliya Poplavska, Halyna Synorub, Hanna Yordan, Olesia Medynska, Oksana Kushnir, Nataliya Dragan-Ivanets. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists. Journal of Curriculum and Teaching. Vol 11, No 1 (2022). P. 273-285. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=574 49701600

7. Poplavska N., Tkachenko O., Sadivnychyi V., Zhylenko І., Havryliuk І., Virchenko І. Peleshok, О.,. Мanagement of social communications of enterprises. International Journal of Management (IJM).Volume:11, Issue:7, July 2020, Pages: 293-302.

8. Nataliya Poplavska, Inna Poplavska, Nataliia Lisnіak. Narrative and Polemic Aspects of Epistolary Communication in Ukraine of the Late 16th – Early 17th Century. BIBLIOTEKARZ PODLASKI 3/2021 (LII). S.273-289. https://doi.org/10.36770/bp.634 www.bibliotekarzpodlaski.pl

Вибрані наукові статті у фахових українських виданнях

1. Поплавська Н. М., Дащенко Н. Формування крос-медійної компетентності студентів-журналістів. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2013. № 3–4. С. 113–117.

2. Поплавська Н. М. Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI — початку XVIІ ст.). Наукові записки Інституту журналістики. К., 2014. Т. 54. C. 28–34.

3. Поплавська Н. М., Дащенко Н. Л. Новітні політичні терміни у мові інтернет-видань (семантико-функціональний аспект). Записки з українського мовознавства. 2021. Вип. 28. С. 10-23. DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235595;

4. Поплавська Н.М. Національна ідея як домінанта публіцистики Юрія Косача 30-х рр. ХХ ст. Київські полоністичні студії. К.: Талком, 2019. С. 283-289.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси