Йордан Ганна Мирославівна
Йордан Ганна Мирославівна


Кандидат технічних наук,


доцент кафедри журналістики

Адреса робочої електронної пошти

j-jrdan@tnpu.edu.ua


Профілі

Scopus

ORCID

Google Scholar

PublonsОсвіта та науково-педагогічна діяльність

У 1998 р. закінчила  Українську академію друкарства, спеціальність: технологія поліграфічного виробництва, кваліфікація: інженер-технолог. Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію  «Технологія та обладнання для мікрохвильового висушування книжкових блоків» захистила «21» жовтня 2009 року в спеціалізованій вченій раді Д35.101.01 Української академії друкарства. Вчене звання доцента присвоєно 2018 р.

У вищій школі – 2007 р. Працювала на кафедрах видавничої справи та редагування, гуманітарної підготовки та соціальних комунікацій, редакторської та рекламної майстерності, деканом факультету журналістики Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола. З 2011 р. – асистент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; з 2018 р. – доцент кафедри журналістики. Член редакційної ради (технічний редактор) збірника наукових статей «Медіапростір», спільного проекту Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України (2012-2019).
Професійний розвиток
 • 22.01.-10.02.2018 р. – наукове стажування для освітян на тему: «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності», організоване Польсько-українською Фундацією – Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці спільно з Духовною Академією Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та польською Фундацією ADD (м. Варшава, Польща, 2018 р.), сертифікат;
 • 13-14.04.2018 р. – сертифіковане навчання «Фактчек як інструмент протидії маніпуляціям та фейкам. Методика впровадження у навчання» у рамках проєкту «Посилення громадського контролю в регіонах України ІІ» за підтримки Асоціації з міжнародних питань (Чеська Республіка); 
 • 15.04.-15.06.19 р. підвищення кваліфікації на кафедрі журналістики ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука», звіт, свідоцтво реєстраційний № 101;
 • жовтень 2018 р. – травень 2019 р. – закордонне сертифіковане стажування: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (м. Варшава, Польща);
 • 2019-2021 рр. – стажування у рамках міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», IREX (Рада міжнародних досліджень та обмінів) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси), сертифікати;
 • 06 травня-27травня 2020 року – онлайн-курс «Качкадезінформачка» / Підвищення медіаграмотності серед інститутів громадянського суспільства, Представництво Фонду Ганса Зайделя в м. Києві, По той бік новин, сертифікат;
 • 19–28 жовтня 2020, 9–18 листопада 2020 «Журналістика даних» і «Підходи, інструменти та методи перевірки інформації» у межах міжнародного проєкту «Використання даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації» за підтримки Асоціації з міжнародних питань Чеської республіки з Texty.org.ua та Інтерньюз-Україна. (он-лайн,; 30 годин), сертифікат;
 • 16 лютого 2021 року до 27 серпня 2021 року успішно пройшла професійне стажування (в обсязі 180 годин) та виконала завдання підвищення кваліфікації викладача журналістики (в обсязі 180 годин) за спеціальною партнерською програмою  «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики»,  Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Центр прав людини “Zmina”, ПРООН в Україні, проєкт “Права людини для України”. Київ, сертифікат;
 • 17-19 лютого 2021 року прослухав(-ла) онлайн-тренінг «Антибот: як викривати інформаційні маніпуляції» (9 годин), який провела ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, сертифікат;
 • 9.03.-25.03.2021р. – навчальний онлайн-курс «Підходи, інструменти та методи перевірки інформації» у межах проєкту «Використання даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації» (20 год.), сертифікат;
 • 25-26 березня 2021 р. навчання на вебінарі, який організувала Академія української преси за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні «Політична медіаграмотність: як не стати «електоратом» в руках політичних Карабасів» 9 годин (0,3 кредита) , сертифікат;
 • 29-31 березня 2021 р. онлайн-навчання «Digital-trainer: антитіла до інфомедії» 30 годин (1 кредит), сертифікат; 
 • 06-09 квітня 2021 року прослухав(-ла) поглиблений онлайн-тренінг «Антибот: як викривати інформаційні маніпуляції» (12 годин), який провела ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, сертифікат;
 • 14.04.21р участь у Форумі журналістських рішень., який провела ГО «Інтерньюз-Україна», сертифікат;
 • 16.04-27.06.2021 року в рамках міжнародної  програми пройшла стажування на основі досвіду медіа організації "Вільна преса для Східної Європи" (Чехія) на тему «Висвітлення конфліктів та протестів у ЗМІ: найкращі європейські та світові практики», яка тривала 180 годин (6 кредитів), сертифікат;
 • листопад-грудень 2021 р. – онлайн-курс «У фокусі – Крим», реалізований за підтримки Європейської федерації журналістів та в партнерстві з профільними факультетами / кафедрами журналістики провідних українських вищих навчальних закладів; сертифікат;
 • 15-18 лютого 2022 року прослухав(-ла) онлайн-тренінг «Як розпізнати кремлівську пропаганду працюючи з інформацією» (9 годин), який провела ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, сертифікат;
 • травень - червень 2022 р. – навчальний курс «Журналістика в умовах воєнного часу» у межах проєкту «Підвищення якості підготовки молодих журналістів в Україні» (12 год.), Асоціація міжнародних питань, Чеська Республіка, сертифікат:
 • 5-14.07.2022р. Навчальний курс (серія онлайн-тренінгів) «На медійному фронті зміни: журналістика і війна». Центр Демократії і верховенства права із-за  підтримки Швеції, сертифікат.
Наукова, методична та громадська діяльність

Сфера наукових інтересів: технології поліграфічного виробництва, видавнича справа, архітектоніка медіа-видань, медіаграмотність.

Авторка понад ста наукових і методичних публікацій, у т. ч. статей у наукометричній базі Scopus, у наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, статей у колективних монографіях; учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Науково-дослідні теми

2017-2022 рр. – учасник колективної наукової теми 6.030200 «Тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ»; керівник д.філол.н., проф. Н. М. Поплавська.

Монографія

1. Гаванко С. Йордан Г. Технологія мікрохвильового висушування книжкових блоків : монографія. Львів: НВЕД УАД, 2012. 144 с.

Посібники

1. Йордан Г. Основи поліграфії: навч. посібник / за ред. д.т.н., проф.  С. Гавенко. Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. 176 с.

2. С. Гавенко, Л. Кулік, Г. Йордан. Технологія окантування корінців книжкових блоків : навч. посіб. Львів : НВЕД УАД, 2008. 94 с.

3. Конструктор вправ. Збірник практичних завдань з інфомедійної грамотності, інтегрованої до фахової підготовки студентів-журналістів. Колектив авторів. Відп. ред. та упоряд. Будівська Г., Дуцик Д., Тараненко О. Київ: IREX, 2022. 68 с. URL: https://e-courses.jta.com.ua/e-manuals/konstruktor-vprav-irex/ 

Вибрані статті у фахових закордонних виданнях

1. Havenko, S., Korobchynskyi, M., Yordan, H., Kadyliak, M., & Bernatsek, V. (2017). Вплив мікрохвильового висушування корінців книжкових блоків на якість друкованих видань. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/1 (90), 68–79. URL:  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118006 

2. Nataliya Poplavska, Halyna Synorub, Hanna Yordan, Olesia Medynska, Oksana Kushnir, Nataliya Dragan-Ivanets. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming C--ritical Thinking in Future Journalists. Journal of Curriculum and Teaching. Vol 11, No 1 (2022). P. 273-285 URL:  https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21409/132

Вибрані статті у фахових українських виданнях

1. Йордан Ганна, Йордан Христина. Питання генези та функціонування емодзі в сучасному інтернет-дискурсі // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 45. С. 373–380. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/10021/10028 

2. Решетуха Тетяна, Йордан Ганна. Право дитини на освіту: багатовекторність поняття та рекомендації щодо висвітлення у медіа  // Права людини та масмедіа в Україні. Частина 3: Збірник конспектів лекцій / за ред. Виртосу І., Шендеровського К. Київ : Інститут журналістики, 2021. С. 150-161. URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/261434

3. Синоруб Г. П., Йордан Г. М., Мединська О. Я., Особа Н.М.  Механізми формування інфомедійної грамотності у студентів педагогічних спеціальностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2022. № 1. С. 106-116.  http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/261434 

Відзнаки і нагороди
 • нагрудний знак «Відмінник освіти України» № 85661, наказ МОН України № 1101-к від 01.10.2008 р.;
 • дипломом за актуальні наукові дослідження в галузі поліграфії і присвоєно звання «Лауреат обласної премії імені І. Пулюя», постанова Тернопільської обласної ради професійних спілок від 08.11.2010 р. № Пр-60-02.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси