Барна Ірина Миколаївна

Барна Ірина Миколаївна

Кандидат географічних наук,

Доцентe-mail: birine21@gmail.com 

Профілі:
     ORCID  
     ResearcherID
     Scopus
                 


Біографія
Народилася в 1974 р. в м. Тернополі. Після закінчення СШ № 11 м.Тернополя, у 1991 р. вступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія та природознавство», який закінчила з відзнакою. Впродовж 1997-2001 рр. працювала вчителем біології у СШ№15 м. Тернополя. 

У 2000-2001 рр. навчалась в магістратурі хіміко-біологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університетуімені Володимира Гнатюка. По її закінченні отримала диплом з відзнакою та ступінь магістра біології. 

У період з 2001 р. до 2004 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі географії України географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Науковий результат цього періоду втілився у захист в 2005 р. кандидатської дисертації за темою: «Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах Тернопільської області)»за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія(науковий керівник – проф., д.г.н. Заставецька О.В.) та присвоєння наукового ступеня кандидата географічних наук.

З 2005 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: спочатку на посаді асистента, а з 2012 р.– доцента кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. 

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала одноосібно та у співавторстві понад 60 наукових і науково-методичних праць, з яких 8 навчальних посібників для загальної та вищої школи, 25 наукових статей, брала участь у понад 10 всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-методичних конференціях, семінарах. Є членом Українського географічного товариства та Наукового товариства ім. Шевченка. Плідно працює як член журі на Всеукраїнській олімпіаді з екології. 

Активно реалізує соціальну ініціативу «Єднання поколінь» в рамках підписаного університетом Меморандуму про співпрацю.  

Стажування:

Проходила стажування у провідних закладах вищої освіти України, зокрема при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка (жовтень 2018- квітень 2019). 


Сфера наукових інтересів:

Етнічна географія, етнічна екологія, екологічно чисте виробництво, системний аналіз якості навколишнього середовища, оцінка впливу на довкілля (ОВД).


Відзнаки:

За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм та підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів  відзначена: 
- грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011 р., 2015 р., 2018 р.); 
- грамотою Тернопільської обласної ради (2019 р.). 


За активну громадянську позицію, вагомий внесок у соціалізацію і адаптацію людей поважного віку міста Тернополя відзначена подякою міського голови (2019 р.).


Основні публікації:

1. Барна І. Етнічний склад населення Тернопільської області  на початку XX ст.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2003. – № 2. – С. 12-20.

2. Барна І. Етносоціальна дійсність в контексті буття етносу/ Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали  III Всеукраїнської науково-практичної конференції – К.: ВРЛ Обрії, 2004. -С.194-195.

3. Барна І.  Етномовна ситуація в контексті етномовної ідентичності  у представників різних етнічних груп населення/ Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європейського університету, 2005. – С.127-129.

4. Традиційне природокористування та «химерний етнос»// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Географія. – 2008. – № 2. – С.222-225.

5. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного  університету. Серія: Географія.– Тернопіль: СМП «Тайп», – № 1 (випуск 31). – 2012. – С.110-118.

6. Природокористування: навчальний посібник. / За редакцією д.г.н., проф., Царика Л.П. Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015.– 398 с. (співавторка).

7. Барна І. М. Екологічно чисте виробництво. Навчальний посібник.–  Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 168 с.

8. Барна І. М. Методи аналізу і контролю природного середовища. Навчальний посібник.– Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 171 с.

9. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія / Л. Царик Л., Барна І., Гайда Ю. та ін.; за ред. Л. Царика. Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с. (співавторка).

10. Етнічна екологія: навчальний посібник до курсу для студентів-магістрантів заочної форми навчання спеціальності «Екологія». Частина 1. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 70 с.

11. Барна І. ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Географія. – 2019. – № 1. – С.215-224.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси