Керівництво

Кузишин Андрій ВасильовичДекан географічного факультету

кандидат географічних наук, доцент

Кузишин Андрій Васильович


Біографія

Народився в 1974 р., в м. Калуші Івано-Франківської області. У 1981-1991 рр. навчався в середній школі № 10, яку закінчив з золотою медаллю. В 1991-1996 рр. був студентом географічного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія та історія», який закінчив з відзнакою. В 1996-1999 рр. працював вчителем географії, історії та правознавства в школах Калуського району Івано-Франківської області.

З 1999 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: спочатку на посаді старшого лаборанта (1999-2000 рр.), асистента (2000-2004 рр.) і доцента (з 2004 р.) кафедри географії України і туризму.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Науково-географічні основи управління обласним соціально-економічним комплексом (на прикладі Тернопільської області)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (науковий керівник – проф., д.г.н. Заставецька О.В.).

За період науково-педагогічної діяльності опублікував одноосібно та в співавторстві понад 130 наукових і науково-методичних праць, з яких 10 навчальних посібників для загальної та вищої школи, 8 методичних розробок, 2 електронних методичних розробки для загальноосвітніх навчальних закладів, 3 картографічні твори, 60 наукових статей, брав участь у понад 50 наукових і науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах всеукраїнського та міжнародного рівня. Є членом Українського географічного товариства та Наукового товариства ім. Шевченка. Також входить до складу спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Як член журі постійно залучається до перевірки робіт Всеукраїнської олімпіади з географії ІІІ-IV рівня.

Коло наукових інтересів торкається геопросторових рис соціальної та політичної сфери України, проблем регіональної (економічної) географії України, історії вітчизняного туризму, особливостей міжнародного туризму.

 


Заступник декана географічного факультету з навчальної роботи

Задворний Сергій Ігоровичкандидат географічних наук,  викладач Задворний Сергій Ігорович

Біографія

Народився 16.01.1990 р. в с. Купіль Волочиського району Хмельницької області. У 2007 р. із золотою медаллю закінчив Купільську ЗОШ І-ІІІ ст. У цьому ж році вступив до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на географічний факультет, який закінчив у 2012 р., отримавши диплом магістра з відзнакою із присвоєнням кваліфікації географа, викладача географії. Після закінчення університету працював методистом з питань туризму та охорони культурної спадщини у Волочиському районному будинку культури «Гармонія», вчителем географії у Копачівській ЗОШ І-ІІІ ст.З листопада 2012 р. по жовтень 2015 р. навчався в аспірантурі ТНПУ ім. В. Гнатюка при кафедрі географії України і туризму.5 липня 2016 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему «Територіальна організація культурно-мистецької сфери реґіону (на матеріалах Хмельницької області)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – проф. Заставецька О.В.).З лютого 2014 р. працює на різних посадах у ТНПУ ім. В. Гнатюка: старшим лаборантом кафедри географії України і туризму (2014-2016 рр.), диспетчером деканату географічного факультету (2017 р.), викладачем кафедри географії України і туризму (з 2017 р.). З вересня 2018 р. – заступник декана географічного факультету з навчальної роботи.Член Українського географічного товариства. Автор понад 30 наукових публікацій. Тематика наукових досліджень: географія культури, культурно-пізнавальний туризм, територіальна ідентичність населення. 


 

Каплун Іван ГригоровичЗаступник декана географічного факультету з організації та проведення практик:

асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Каплун Іван Григорович

 

Біографія

Народився 12 жовтня 1967 року в с. Дубівці Тернопільського району, Тернопільської області. У 1983 р. з відзнакою закінчив Дубівецьку восьмирічну школу, в 1985 – Доброводівську середню школу Збаразького району. В 1985 р. поступив на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З жовтня 1985 р. по листопад 1987 р. проходив військову службу в лавах Збройних Сил. В 1992 р. закінчив навчання на географічному факультеті ЛДУ ім. І.Франка за спеціальністю „Географ. Викладач”.

З 1992 р. по даний час працює на різних посадах в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (начальник наукового відділу, голова профкому студентів, керівник виробничої практики). З 1994 р. по 1997 р. навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедрі фізичної географії за спеціальністю 11.00.01. „Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів”.

З 2008 р. по даний час - заступник декана географічного факультету з організації та проведення практик.

Наукові інтереси: екологічна картографія, еколого-географічні дослідження природокористування, ландшафтно-екологічні дослідження Подільських Товтр. Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць. Член Українського географічного товариства, Тернопільського осередку НТШ.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси