Кафедра геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології


Завідувач: Царик Любомир Петрович доктор географічних наук, професор

Старший лаборант: Тетюк Тетяна Степанівна

Поштова скринька: geoeco@ukr.net


Структура кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

Структура кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. ГнатюкаПрацівники кафедри

Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

Чеболда Ігор Юрійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

Стецько Надія Петрівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін


Янковська Любов Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних  дисциплін

Барна Ірина Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін.

Лісова Наталія Олегівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін.

Новицька Світлана Романівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін.


Тетюк Тетяна Степанівна, старший лаборант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Кузик Ігор Романович, доктор філософії (PhD), асистент кафедри геоекології та методики  навчання екологічних дисциплін

Бицюра Леонід Олексійович,
кандидат економічних наук, асистент кафедри геоекології та методики  навчання екологічних дисциплін

 

Навчальна робота кафедри

Кафедра геоекології та методики навчання екологічних дисциплін забезпечує підготовку студентів географічного факультету за спеціальностями: 101 Екологія. Окрім цього викладачі кафедри читають інтегровану дисципліну «Людина і навколишнє середовище» майже на всіх спеціальностях університету. Практичні, лабораторні заняття i лекції забезпечені необхідними навчальними i методичними матеріалами, які періодично оновлюються згідно навчальних програм. На кафедрі функціонує вісім проблемних груп, в яких задіяно близько 80 студентів. Щорічно професорсько-викладацький склад курує написання курсових та магістерських робіт. Студенти спеціальності Екологія є учасниками Всеукраїнських конференцій та студентських конгресів  (Львів 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  рр.). 


Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Друкують свої напрацювання у Студентському віснику, журналі Магістр, подають тези на конференції, в тому числі кафедральні. Наші студенти результативно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт з екології та екологічної безпеки, і стають їх призерами (2011,  2015,  2017  рр.).


Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін


Кафедра забезпечує виконання програм навчально-польових практик
з природничих дисциплін, 
ландшафтно-екологічної, 
екологічна практика на виробництві, 
практики у природних заповідних територіях. 

Місцями їх проведення є : 
-  природний заповідник «Медобори»,
- НПП «Кременецькі гори», 
- геостаціонар в с. Дзвенигород Чортківського району (НПП «Дністровський каньйон»), 
- промислові та комунальні підприємства м. Тернополя та області.  

В процесі навчальних практик студенти відвідують 
«Карпатський» НПП, 
«Карпатський» БЗ, 
НПП «Синевир», 
НПП «Сколевські бескиди», 
ПЗ «Горгани», 
гірничопромислові об’єкти м.Червонограда, 
урболандшафти міст Луцька і Рівного, 
«Шацький» НПП тощо.    

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Наукова співпраця з місцевими установами, організаціями

Наукова співпраця з місцевими установами, організаціями

Основні наукові здобутки кафедри

Колектив кафедри працюв над колективною науково-дослідною темою з 2013 _ «Еколого-географічні засади оптимізації природокористування, охорони природи та сталого розвитку у Подільському регіоні» (д.р. № 0113u000125)., з 2018 року – «Концептуальні і прикладні засади геоекологічної оцінки впливу на довкілля, природоохоронного менеджменту та екологічної безпеки геосистем у Подільському регіоні»; а з 2024    - « Оптимізація екосистемних послуг у природно-господарських, у тому числі річково-басейнових системах на засадах сталого розвитку – як важлива інвестиція підтримання природних процесів у довкіллі, добробуту та рівня життя населення».

Викладачами кафедри опубліковано ряд монографій: «Проблеми екології рідного краю» (1993), «Голицький ботаніко-ентомологічний заказник» (1997), «Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу» (2001), «Еколого-географічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика» (2005), «Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)» (2009), «Природні умови і ресурси Тернопільщини» (2011), «Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування» (2013), «Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування» (2016), «Еколого-географічне районування Тернопільської області»  (2016), «Потенціал стійкості ландшафтів Тернопільської області до антропогенних навантажень» (2017), «Національний природний парк «Кременецькі гори» сучасний стан та перспективи збереження, відтворення, використання природних комплексів та історико-культурних традицій» (2017), «Трансформація геоекологічних процесів   басейну річки Джурин»(2018), «Конструктивно-географічна оцінка природних рекреаційних ресурсів, їх просторова організація та оптимізація використання на матеріалах Тернопільської області» (2019),
«Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок» (2021),
«Антропогенне навантаження та трансформація ландшафтів Тернопільської області» (2018),
«Комплексна зелена зона міста Тернопіль:    геоекологічні засади сталого функціонування» (2023).

Видано понад 30 навчальних посібників з дисциплін кафедри, серед яких:
Заповідна справа (2013),
Регіональна фізична географія поверхні Землі (2013),
Екологічно чисте виробництво (2013),
Біологічні основи охорони природи (2013),
Основи екології (2013), Техноекологія (2014),
Рекреаційна географія (2014),
Екологічна географія (2015),
Природокористування (2015),
Екологічні основи землекористування (2015),
Стратегія сталого розвитку (2015),
Екологічна експертиза (2015),
Наукові засади формування екомереж (2016),
Моделювання і прогнозування стану довкілля (2016),
Екологічні аспекти використання мінеральних ресурсів (2016),
Математичні методи в екології (2017),
Основи моніторингу (2017),
Екологічний бізнес (2017),
Екологія (2017),
Ландшафтознавство (2017), В
ступ до фаху. Екологія (2017),
Прикладна екологія у 2-х частинах (2017)  


Навчально-методична література
Водопостачання і водовідведення практикум  2022р.
Сільськогосподарське водоспоживання практикум 2022р.
Охорона і збереження водних об’єктів практикум 2021р.
Методи гідроекологічних вимірювань 2022р.
Ландшафтознавство 2022р.
Моніторинг водних систем 2022р.
Водні об’єкти і ресурси України 2022р.
Гідрологія річок, озер та штучних водойм 2022р.
Районне планування та організація території 2022р.
Моделювання і прогнозування гідрологічних процесів 2022р.
Водні об’єкти урбанізваних територій (2022)
Водно-балансові дослідження і розрахунки (2022)
Екологічна безпека (2022)
Новітні методи екологічних досліджень (2023)
та інші.


Ряд публікацій вийшло у закордонних виданнях:

1. In vitro manipulation and propagation of Gentiana L. species from the Ukrainian flora. In: The Gentianaceae, v.2 Biotechnology and Application. Ed. by Jan J. Rybczyński, Michael R. Davey and Anna Mikuła. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer (2013); 

2. Стратегия популяций Gentiana lutea L. в Украинских Карпатах. Екология (Новосибирск, Россия) (2013); 

3. Оценка воздействия на окружающую среду в бассейне р. Серет разных типов промышленных предприятий/ Вопросы географии и геоэкологии. - Алма-Ата, 2015, №3. - С. 21-29; 4. The regional formation of recreation and environmental protection systems of Ukraine| Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Cejgraphica IX, 2015 S. 184-193.5. 

Щодо трансформованості ландшафтотворчих процесів басейну р. Джурин / Наука і студія, Перемишль, 2015. Эколого-географиеские подходы к оптимизаций природопользования бассейна середнего Днестра, Тирасполь,  2017.

Колектив кафедри був організатором чотирьох міжнародних наукових конференцій з проблематики еколого-географічних досліджень (1999, 2004, 2010, 2013 рр.) та співорганізатором наукової конференції «Подільські читання» (2012, 2017, 2018, 2021, 2023  рр.).

Здійснюється підготовка нових навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри для запровадження дистанційної освіти. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних наукових організацій та ВНЗ України,  зокрема з Інститутом екології Карпат НАН України (м. Львів), природним заповідником «Медобори», НПП «Дністровський каньйон»; НПП «Кременецькі гори», Львівським, Київським, Чернівецьким, Кам’янець-Подільським, Східно-Європейським національними університетами, Луцьким національним технічним університетом. Налагоджується співпраця з Краківським педагогічним університетом у навчальній і науковій роботі, відновленні зарубіжних практик студентів у заповідних територіях, обмін викладачами на період проведення стажування. У структурі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання еколого-географічних систем» у рамках якої здійснюється науково-дослідна робота викладачами, аспірантами, магістрантами та студентами. За тематикою досліджень підготовлено і захищено докторську та одинадцять кандидатських дисертацій, опубліковано 16 наукових монографій, сотні наукових статей. За період з 2010 по 2023 роки виконано   дев’ять госпдоговірних і держбюджетних тем: «Про розробку схеми екомережі м. Тернополя», «До розробки проекту організації території РЛП "Загребелля"», «Розробка екологічного паспорту м.Тернополя», «Підготовка аналітичних, проектно-рекомендаційних та картографічних матеріалів із соціально-економічних, культурологічних, ландшафтно-динамічних та рекреаційно-організаційних питань для «Проекту організації території НПП «Кременецькі гори» та охорони його природних комплексів», «Проект організації території природного заповідника «Медобори» та охорони його природних комплексів" в частині соціально-економічних, ландшафтно-динамічних та природоохоронно-організаційних розділів». Проекту організації території НПП «Дністровський каньйон», проект організації території РЛП «Загребелля».

Наукові напрацювання колективу кафедри

Наукові напрацювання колективу кафедри

Ряд публікацій вийшло у закордонних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. 

 Статті категорії А

1. L. Tsaryk, L. Yankovs'ka, P. Tsaryk, S. Novyts'ka, I. Kuzyk (2020). Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29.(1), 196-205. doi: 10.15421/112018.

2. N. Lisova, M. Syvyj, O. Volik. Ecological analysis of the flora of the Kremenets Mountains National Nature Park (on the example of the mountains Divochi Skeli, Strakhova, Masliatyn, Chercha, Zamkova, Bozha). ICSF 2021: The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF). Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна,  E3S Web of Conferences; Les Ulis,  Vol. 280, (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128011008

3.Ljubomyr P. Tsaryk, Ivan P. Kovalchuk, Petro L. Tsaryk, Bogdan S. Zhdaniuk, Ihor R. Kuzyk. (2020).  Basin systems of small rivers of Western Podillya: state, change tendencies, perspectives of nature management and nature protection optimization. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29.(3), 606-620. doi: 10.15421/112055.

4. Barna I., Hrytsak L., Henseruk H.The use of information and communication technologies in training ecology students. E3S Web of Conference. 2020. Vol. 166. Article ID: 10027

5.Tsaryk L., Kuzyshyn A./ Tsaryk P. Selected Aspects of Ecological Dimensions of Ecotourism Development in the Networks of National Natural and Regional Landscape Parks of Ukraine Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia  2020. Vol. 75. P. 161-181

6. Syvyj M. Ya., Lisova N.O., Havryshok B. B. The regionalization of territorial combination mineral deposits and mining territories of Ukraine. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія». 2019. Вип. 51.  С.171-185. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-12

Понад сотня публікацій у наукових фахових виданнях категорії Б.


Участь у міжнародному освітньому проєкті:

Лісова Н.О.

1. Фасилітатор Проєкту «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті». Партнерами Британської Ради в Україні у реалізації «Програми вдосконалення викладання у вищій освіті» є Інститут вищої освіти НАПН України та Advance HE (Велика Британія). Програма реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2. Царик Л.П. Комплексна докторська програма з екологічної політики менеджменту природокористування та техноекології INTENSE.

3.  Кузик І.Р. Міжкультурний молодіжний обмін та навчання в галузі екології і сталого розвитку проект «CultrRural Lab 4» який реалізовувався в межах програми Erasmus+. 


За період з 2010 по 2023 роки виконано шість госпдоговірних і держбюджетних тем

- «Про розробку схеми екомережі м.Тернополя», 

- «До розробки проєкту організації території РЛП "Загребелля"», 

- «Розробка екологічного паспорту м.Тернополя», 

- «Підготовка аналітичних, проєктно-рекомендаційних та картографічних матеріалів із соціально-економічних, культурологічних, ландшафтно-динамічних та рекреаційно-організаційних питань для «Проєкту організації території НПП «Кременецькі гори» та охорони його природних комплексів», 

- «Проєкт організації території природного заповідника «Медобори» та охорони його природних комплексів" в частині соціально-економічних, ландшафтно-динамічних та природоохоронно-організаційних розділів».

- Проєкт організації території НПП «Дністровський каньйон»,

- проєкт організації території РЛП «Загребелля».

- «Проєкт організації території Білокриницького дендрологічного парку». 

- Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми економічного і соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (08.09.2021-01.10.2021). Сума фінансування 29 тис. грн. Виконавці: проф. Царик Л.П., доц. Новицька С.Р., асист. Кузик І.Р.

- Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми розвитку парків  на 2022-2024 роки (06.10.2021-31.10.2021 р.). Сума фінансування 29 тис. грн. Виконавці: проф. Царик Л.П., доц. Новицька С.Р., асист. Кузик І.Р.

Колектив кафедри був організатором п’яти міжнародних наукових конференцій з проблематики еколого-географічних досліджень (1999, 2004, 2010, 2013, 2019 рр.) та співорганізатором наукової конференції «Подільські читання» (2012, 2017, 2018, 2019, 2021 рр.)

Викладачами створюються нові навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри для запровадження дистанційної освіти (зі ста дисциплін.) Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних наукових організацій та ВНЗ України,  зокрема з Інститутом екології Карпат НАН України (м. Львів), природним заповідником «Медобори», НПП «Дністровський каньйон»; НПП «Кременецькі гори», Львівським, Київським, Чернівецьким, Кам’янець-Подільським, Волинським національними університетами, Луцьким національним технічним університетом. Налагоджується співпраця з Краківським педагогічним університетом у навчальній і науковій роботі, відновленні зарубіжних практик студентів у заповідних територіях, стажування викладачів та студентів в Академії Яна Длугоша, м. Ченстохово, Польща. 

Більша частина (6 викладачів) кафедри пройшли закордонне стажування у провідних закладах вищої освіти Європейського союзу. Рівень володіння іноземною мовою В2 мають 50% працівників кафедри – Лісова Н.О., Новицька С.Р., Янковська Л.В. Стецько Н.П.

У структурі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання еколого-географічних систем» у рамках якої здійснюється науково-дослідна робота викладачами, аспірантами, магістрантами та студентами. За тематикою досліджень підготовлено і захищено 2 докторських та одинадцять кандидатських дисертацій, опубліковано 17 наукових монографій, сотні наукових статей,  двічі на рік готовиться випуск  фахового наукового часопису «Наукові записки ТНПУ. Серія: географія»


 Громадська робота:
участь в екологічних проєктах і акціях

Значна увага на кафедрі приділяється започаткуванню певних кафедральних традицій – посвяти першокурсників у студенти, тижнів кафедри, днів довкілля, свята екватора тощо. У Збаразькій ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів ім. І.Франка створений філіал кафедри, що послужило тісній співпраці викладачів з вчителями природничого профілю, членами еколого-краєзнавчого гуртка «Медобори». У 2000 році кафедра ініціювала започаткування обласного-еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край» для учнів загальноосвітніх шкіл з метою активізації прикладних еколого-географічних досліджень, екологічної освіти і виховання та природоохоронного просвітництва, профорієнтації школярів. З 2011 року координатором проекту є кафедра геоекології та Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної освіти. Учасники проекту отримують досвід організації і проведення польових досліджень, спостережень, екологічних акцій, стають авторами цікавих краєзнавчо-екологічних проектів. Десятки учасників проекту стали студентами природничих спеціальностей Тернопільського, Львівського, Київського університетів. За останні п’ять років студенти спеціальності «Екологія» разом із ГО «ЕКОАЛЬЯНС» заклали десять дендраріїв на пришкільних ділянках (висаджено близько 1000 дерев та кущів). Найбільш успішним був останній проект «Шкільний дендрарій на асфальті», який реалізовувався у ТНВК «Школі-колегіумі Патріарха Йосипа Сліпого». Відкриття дендрарію на асфальті Відкриття дендрарію на асфальті

Робота у дендрарії
Робота у дендрарії

Еколого-краєзнавчий проєкт «Твій рідний край»


Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»

Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»

Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»


Студенти спеціальностей Екологія та Науки про Землю щороку проводять благоустрій у заповідному куточку ім.М.П.Чайковського по вул.Винниченка»

Благоустрій заповідного куточку ім. М.П. Чайковського
Благоустрій заповідного куточку ім. М.П. Чайковського

За останні п’ять років студенти спеціальності «Екологія» разом із ГО «ЕКОАЛЬЯНС» заклали десять дендраріїв на пришкільних ділянках (висаджено близько 1000 дерев та кущів). Найбільш успішним був останній проєкт «Шкільний дендрарій на асфальті», який реалізовувався у ТНВК «Школі-колегіумі Патріарха Йосипа Сліпого».


Разом


Екологи та гідрологи активно беруть участь у загальноміських заходах – «Наукові пікніки», «Місто професій», «Студдоба»,
«До чистих берегів», «Майбутнє лісу у твоїх руках» та інших. Наші студенти часто беруть участь у радіопередачах та зйомках відеороликів, є членами Всеукраїнських та регіональних громадських організацій. У 2017 році троє студентів спеціальності «Екологія» разом із викладачами взяли участь у міжнародному проєкті «Громадська ініціатива заради здорового довкілля в Західній Україні». Проєкт реалізовувався спільно ТНПУ ім.В.Гнатюка, ЧНУ ім. Ю. Федьковича і Технічним університетом м. Брауншвайг (Німеччина).

Українські та німецькі студенти після товариського матчу
Українські та німецькі студенти після товариського матчу

Колективне фото учасників українсько-німецького проєкту
Колективне фото учасників українсько-німецького проєкту


Екологічна акція у регіональному ландшафтному парку «Загребелля»
Екологічна акція у регіональному ландшафтному парку «Загребелля»
Екологи активно беруть участь у загальноміських заходах – «Наукові пікніки», «Місто професій», «Студдоба» та інші. Наші студенти часто беруть участь у радіопередачах та зйомках відеороликів, є членами Всеукраїнських та регіональних громадських організацій. У 2017 році троє студентів спеціальності «Екологія» разом із викладачами взяли участь у міжнародному проєкті «Громадська ініціатива заради здорового довкілля в Західній Україні». Проєкт реалізовувався спільно ТНПУ ім.В.Гнатюка, ЧНУ ім. Ю. Федьковича і Технічним університетом м. Брауншвайг (Німеччина).

Сфера працевлаштування випускників

Випускники спеціальності 101 «Екологія» можуть бути працевлаштовані за наступними посадами відповідно до Державного класифікатора професій: 

2211.2 Еколог, експерт з екології

2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища

2213.2 Інженер з охорони природних екосистем;

3212 Інспектор з охорони природи

1494 Менеджер (управитель) екологічних систем

1412 Менеджер (управитель) з природокористування

2213.1 Науковий співробітник (агрономія, лісництво, природо-заповідна справа)

2148.2 Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища

2442.2 Фахівець з управління природокористуванням

2213.2 Фахівець з екологічної освіти

2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних систем

Розподіл випускників спеціальності Екологія здійснюється відповідно укладених угод про співпрацю між кафедрою, факультетом, університетом та Управлінням екології і природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА), Управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області, Тернопільським обласним гідрометцентром, лабораторією Тернопільської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів», Тернопільським комунальним підприємством «Тернопільводоканал», Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, національними природними парками «Кременецькі гори» і «Дністровський каньйон»,  природним заповідником «Медобори», обласним еколого-натуралістичним центром, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної освіти та іншими профільним закладами. 

Ми раді індивідуальній та колективній співпраці в рамках надання освітніх послуг, розв'язанні місцевих екологічних проблем, проведенні екологічних акцій, реалізації природоохоронних проектів (з питань поводження із ТПВ, оптимізації земле- чи водокористування), екопросвітницьких заходів, проведенні оцінки впливу на довкілля (ОВД), стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проектів та програм.  Кафедра тісно співпрацює із новоствореними об’єднаними територіальними громадами (ОТГ) – в рамках стратегічно планування та розробки проектів організації території. На кафедрі виконуються курсові та магістерські  роботи з проблем оптимізації природокористування ОТГ. 


При кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін функціонує Науковий центр екологічних інновацій (НЦЕІ) ТНПУ ім. В. Гнатюка. Фахівці НЦЕІ пропонують науково-практичні розробки та запрошують до співпраці в галузі: оптимізації структури землекористування, водокористування, лісокористування, рекреаційного та заповідного природокористування, покращені екологічного стану території, розробки проектів організації території заповідних об’єктів, озеленені населених пунктів, поводження із ТПВ, стратегій розвитку ОТГ, проведенні процедури ОВД та СЕО, вирішенні проблем енергозбереження та енергоефективності  тощо. 

Випускники цієї спеціальності, можуть бути працевлаштовані у підрозділах: Управління водних ресурсів, Управління екології та природних ресурсів, Державна екологічна інспекція, Обласні центри з гідрометеорології (гідрологічні пости), комунальне підприємство «Тернопільводоканал», комунальні підприємства водопостачання і водовідведення районних центрів, міст та об’єднаних територіальних громад.  

Відповідно до Державного класифікатора професій, випускники спеціальності 103 Науки про Землю. Гідрологія, можуть виконувати професійну роботу за такими напрямками:

1221.2 Завідувач господарства (ставового, рибоводного)

1222.2 Начальник водосховища,  гідровузла, очисних споруд

1237.1 Головний гідролог. Головний гідрограф.

1237.2 Завідувач географічної та гідрологічної станції 

1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві

2114.2 Гідролог. Гідрогеолог

2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів

3111 Технік-гідролог

3212  Інспектор з використання водних ресурсів

4113 Гідрометоспостерігач

Освітня програма «Гідрологія» (спеціальності 103 Науки про Землю) передбачає підготовку висококваліфікованих професійних фахівців з гідрології, комплексного використання та охорони водних ресурсів, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми з раціонального водокористування. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання господарських проблем на локальному, регіональному та національному рівнях.  

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси