Кафедра географії та методики її навчання 

Кафедра географії та методики її навчання


Завідувач:  Заставецька Леся Богданівна                     доктор географічних наук, професор

Телефон  8 (0352) 43-61-54


e-mail: kaf_geo@ukr.net


Адреса  

Україна, 46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет Кафедра географії та методики її навчання сьогодні

 


Станом на вересень 2023 р. на кафедрі працюють 12 співробітників, з них – 2 професори, 7 доцентів, 1 викладач й 2 старші лаборанти.

Заставецька Леся Богданівна –  завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор;  

Сивий Мирослав Якович –  доктор географічних наук, професор;  

Заблоцький Богдан Володимирович – кандидат географічних наук, доцент;

Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент; 

Варакута Ольга Михайлівна –кандидат педагогічних наук, доцент; 

Питуляк Мирослава Романівна – кандидат географічних наук, доцент; 

Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент; 

Любов Богданівна Альтгайм  – кандидат географічних наук, доцент;

 
Гулик Сергій Володимирович – кандидат географічних наук, викладач; 

 Гавришок Богдан Борисович – кандидат географічних наук, викладач; 

Семеген Оксана Олегівна – кандидат географічних наук, викладач;

 Хурсін Ольга Антонівна – старший лаборант; 

 Чорній Ірина Василівна – старший лаборант.  

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові дослідження за колективною темою «Географія регіону: особливості природи, соціально-економічного  розвитку та раціонального природокористування (на прикладі Тернопільської області)» (№ державної реєстрації 0123U102189).

Зокрема досліджуються:

- мінерально-ресурсний потенціал Поділля та України, ерозійні процеси і проблеми відновлення еродованих ґрунтів Подільського регіону;

- земельно-ресурсний потенціал Поділля;

- аналіз і оцінка медико-географічної ситуації регіону;

- созологічна оцінка рідкісних та зникаючих видів флори;

- лучно-степові ландшафти Західного Поділля;

- ретроспективно-географічні дослідження природокористування на території західних областей України;

-  вивчення лісів та лісових ресурсів;

- проблеми рекреаційного та господарського природокористування, природні і антропогенні ландшафти Поділля;

- системи міських поселень регіону і зміни їх функцій в умовах трансформації суспільних відносин;

- сільське господарство регіону: чинники розвитку, сучасний стан, тенденції трансформації (на прикладі Тернопільської області);

- роль геотопонімів та мікротопонімів у збереженні та відтворенні традиційних знань про природу та місцеву топографію;

-  вплив метеорологічних змін на аграрний сектор Тернопільської області: аналіз ризиків та можливостей;

-  актуальні питання методології, теорії і практики організації позаурочної та позакласної роботи у системі шкільної географії для школярів різних вікових груп.


Зараз кафедра забезпечує підготовку фахівців за напрямами:

014.07 Середня освіта (Географія)
106 Географія 

103 Науки про Землю
101 Екологія

 014.05 Середня освіта (Біологія)
014.06 Середня освіта (Хімія)

Кафедра є випусковою для спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 106 Географія.


Згідно з навчальними планами, на кафедрі студенти проходять навчально-польові практики.
Практики з геології та геоморфології проводяться на географічному стаціонарі в с. Дзвенигород Борщівського району та с.Верхнє Синєвидне (Карпати), з метеорології – на базі метеостанції Тернопільського аеропорту, з топографії, гідрології та географії грунтів – в околицях м.Тернопіль;
з ландшафтознавства – в районі Шацького поозер’я та в околицях гори Говерла у Карпатах. Комплексна маршрутна практика проводиться на автобусах і включає ознайомлення з фізико-географічними особливостями різних природних зон України (лісостепу, степу, Карпат) та виробничими об’єктами, розташованими на цих територіях, методами польових фізико-географічних досліджень. Педагогічні практики проводяться у школах та коледжах м. Тернополя. 

  


При кафедрі функціонують геологічний музей, лабораторія інноваційних технологій в географії та лабораторія польових фізико-географічних досліджень (географічний стаціонар) в с. Дзвенигород Борщівського району. Остання служить зокрема полігоном для щорічного проведення польових практик студентів з фізико-географічних дисциплін – геології, геоморфології, географії ґрунтів, гідрології та ін.Екскурсію у геологічному музеї проводить Дем’янчук П.М.


Випускники кафедри можуть бути працевлаштовані за наступними посадами згідно з Державним класифікатором професій


Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)

Освітня програма «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

2320 Вчитель закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

2359.2 Педагог-організатор


Освітня програма «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

2320. Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів 

2320. Викладач професійних навчально-виховних закладів 

2320. Викладач професійно-технічних закладів

 2310.2. Викладач закладів вищої освіти 

2442.2. Географ

 2442.1. Науковий співробітник (географія) 

2320 Методист заочних шкіл і відділень 

2340 Вчитель спеціалізованих навчальних закладів 

2351.2 Методист 

2359.2 Методист позашкільних закладів 

2352 Інспектор навчальних закладів

Спеціальність 106 Географія

Освітня програма «Географія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

2442.2. Географ (політична географія; фізична географія; географ-економіст; фахівець міського та районного планування; фахівець з розміщення продуктивних сил і регіональної економіки; фахівець з управління природокористуванням) 

1474 Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; 

1412 Менеджер з природокористування


Освітня програма «Географія» другого  (магістерського) рівня вищої освіти:

2310.2 Викладач закладу вищої освіти.

2321 Викладач закладу професійної (професійнотехнічної) освіти.

2322 Викладач закладу фахової передвищої освіти.

2419.3 Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування).

2442.1 Науковий співробітник (географія).

2442.2 Географ


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси