Кафедра географії та методики її навчання 

Кафедра географії та методики її навчання


Завідувач:  Заставецька Леся Богданівна                     доктор географічних наук, професор

Телефон  8 (0352) 43-61-54


e-mail: kaf_geo@ukr.net


Адреса  

Україна, 46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет Кафедра географії та методики її навчання сьогодні

 


Станом на вересень 2020 р. на кафедрі працюють 13 співробітників, з них – 2 професори, 6 доцентів, 3 викладачі й 2 старші лаборанти.


Заставецька Леся Богданівна –  завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор;  

Сивий Мирослав Якович –  доктор географічних наук, професор;  

Заблоцький Богдан Володимирович – кандидат географічних наук, доцент;

Дем’янчук Петро Михайлович – кандидат географічних наук, доцент; 

Варакута Ольга Михайлівна –кандидат педагогічних наук, доцент; 

Питуляк Мирослава Романівна – кандидат географічних наук, доцент; 

Питуляк Микола Васильович – кандидат географічних наук, доцент; 

Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент; 

Любов Богданівна Альтгайм  – кандидат географічних наук, доцент;

 
Гулик Сергій Володимирович – кандидат географічних наук, викладач; 

 Гавришок Богдан Борисович – кандидат географічних наук, викладач; 

Семеген Оксана Олегівна – кандидат географічних наук, викладач;

 Хурсін Ольга Антонівна – старший лаборант; 

 Чорній Ірина Василівна – старший лаборант.  

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження за колективною темою «Комплексні географічні дослідження природно-господарських систем Поділля» (№ державної реєстрації 0118U003133).

Зокрема досліджуються:

- мінерально-ресурсний потенціал Поділля та України, ерозійні процеси і проблеми відновлення еродованих ґрунтів Подільського регіону;

- земельно-ресурсний потенціал Поділля;

- Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон;

- созологічна оцінка рідкісних та зникаючих видів флори;

- лучно-степові ландшафти Західного Поділля;

- історичні аспекти природокористування в Подільських Товтрах;

- проблеми рекреаційного та господарського природокористування, природні і антропогенні ландшафти Поділля;

- системи міських поселень регіону і зміни їх функцій в умовах трансформації суспільних відносин; еколого-географічне картографування сільського господарства;

- ризики та оптимізація сільськогосподарського землекористування;

- геотопонімічні та мікротопонімічні дослідження, методика підготовки вчителів географії засобами інтерактивних технологій, використання новітніх технологій у формуванні географічних знань, умінь і навичок у школярів та ін.Зараз кафедра забезпечує підготовку фахівців за напрямами:

014.07 Середня освіта (Географія),

103 Науки про Землю (спеціалізації: конструктивна географія, суспільна географія, грунтознавство та управління земельними ресурсами),

106 Географія (спеціалізації: управління територіями та регіональним розвитком, географія туризму та рекреації),

101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія),

014.06 Середня освіта (Хімія).

Кафедра є випусковою для спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 106 Географія.


Основні курси, викладання яких забезпечується співробітниками кафедри:
 

 «Геологія», «Геологія з основами геоморфології», (проф. М.Я. Сивий); 

«Геологія з елементами палеонтології», «Геологія з основами геохімії» (викл. Б.Б. Гавришок); 

«Фізична географія материків та океанів», «Ґрунтознавство з основами географії грунтів», «Ґрунтознавство» (викл. С.В. Гулик); 

«Загальна гідрологія», «Фізична географія материків та океанів», «Ландшафтознавство» (доц. М.Р. Питуляк); 

«Біогеографія» (викл. С.В. Гулик);

«Метеорологія і кліматологія», «Методи польових географічних досліджень», «Географія світового господарства» (доц. Н.Б. Таранова); 

«Загальне землезнавство», «Геоморфологія» (доц. П.М. Дем’янчук); «Фізична географія України» (доц. М.В. Питуляк);

 «Картографія з основами топографії», «Основи теорії суспільної географії», (доц. М.В. Потокій);

«
Техніко-економічні основи виробництва» (викл. С.В. Гулик);

 «Основи менеджменту» (викл. Б.Б. Гавришок); 

«Шкільний курс географії і методика його викладання» (доц. О. М. Варакута); 

«Основи наукових досліджень», «Регіональна економічна і соціальна географія» (доц Б.В. Заблоцький); 

«Економічна і соціальна географія України», «Географія населення» (проф. Л.Б. Заставецька). 


Спецкурси:

«Астрономія»,

«Новітня геодинаміка земної кори» (доц. П.М. Дем’янчук),

«Сучасні інформаційні технології навчання географії в школі» (доц. Б.В. Заблоцький),

«Організація краєзнавчо-туристичної роботи в школі» (проф. Л.Б. Заставецька),

«Антропогенне  ландшафтознавство» (викл. С.В. Гулик), 

«Новітні методи метеорологічних спостережень» (доц. Н.Б. Таранова), 

«Основи музейної та екскурсійної справи» (доц. М.В. Питуляк).


Магістерські курси:
 


«Географія мінеральних ресурсів України», «Екологічна геологія», «Природно-ресурсний потенціал України» (проф. М.Я. Сивий); 

«Прикладна фізична географія» (доц. М.Р. Питуляк); 

«Сучасні концепції суспільної географії» (викл. Б.Б. Гавришок);

 «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи кадастру і моніторинг земель»  (доц. Б.В. Заблоцький); 

«Основи геоурбаністики», «Демографічна та етнічна географія України» (проф. Л.Б. Заставецька);

 «Тематична картографія», «Картографічне забезпечення управління територіями» (доц. М.В. Потокій);

«Медична географія», «Природнича географія Поділля» (доц. П.М. Дем’янчук);
 

«Світові тренди підготовки фахівців у вищій школі», «Методика навчання географії у вищій школі»,  (доц. О.М. Варакута);
 

«Географія земельних ресурсів України» (доц. М.В. Питуляк);

«Агрометеорологія» (доц. Н.Б. Таранова). 


Згідно з навчальними планами, на кафедрі студенти проходять навчально-польові практики.
Практики з геології та геоморфології проводяться на географічному стаціонарі в с. Дзвенигород Борщівського району та с.Верхнє Синєвидне (Карпати), з метеорології – на базі метеостанції Тернопільського аеропорту, з топографії, гідрології та географії грунтів – в околицях м.Тернопіль;
з ландшафтознавства – в районі Шацького поозер’я та в околицях гори Говерла у Карпатах. Комплексна маршрутна практика проводиться на автобусах і включає ознайомлення з фізико-географічними особливостями різних природних зон України (лісостепу, степу, Карпат) та виробничими об’єктами, розташованими на цих територіях, методами польових фізико-географічних досліджень. Педагогічні практики проводяться у школах та коледжах м. Тернополя. 

  


При кафедрі функціонують геологічний музей, лабораторія інноваційних технологій в географії та лабораторія польових фізико-географічних досліджень (географічний стаціонар) в с. Дзвенигород Борщівського району. Остання служить зокрема полігоном для щорічного проведення польових практик студентів з фізико-географічних дисциплін – геології, геоморфології, географії ґрунтів, гідрології та ін.Екскурсію у геологічному музеї проводить Дем’янчук П.М.Випускники кафедри можуть бути працевлаштовані за наступними посадами згідно з Державним класифікатором професій


Спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) (спеціалізації: основи екології, природознавство, краєзнавчо-туристична робота):


• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2351.2 Методист;

• 2359.2 Методист позашкільного закладу;

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 2442.2 Географ;

• 2352    Інспектор навчальних закладів;

• 1237.2 Завідувач станції географічної;

• 2213.2 Інженер з природокористування;

• 2149.2 Інженер з охорони навколишнього середовища;

• 2481.2 Екскурсознавець.


Спеціальності 103 Науки про Землю (спеціалізація: грунтознавство та управління земельними ресурсами):


• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 231      Викладач вищих навчальних закладів;

• 1237.1 Головний грунтознавець

• 2213.2 Грунтознавець;

• 3212    Технік-грунтознавець;

• 2213.2 Фахівець з агрохімії та грунтознавства.


Спеціальності 103 Науки про Землю (спеціалізація: суспільна географія):


• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 1210.1 Директор навчально-виховного закладу (школи, спеціалізовані школи, гімназії, інтернати та ін.

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2213.1 Молодший науковий співробітник (географія);

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 2343.2 Консультант із суспільно-політичних питань;

• 2442.2 Географ;

• 2352    Інспектор навчальних закладів;

• 3439    Асистент географа-економіста;

• 3439     Асистент географа (політична географія);

• 2442.2 Географ-економіст;

• 2442.2 Географ (політична географія).

Спеціальності 103 Науки про Землю (спеціалізація: конструктивна географія):


• 2331    Вчитель загальноосвітніх навчальних закладів;

• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2320    Методист заочних шкіл і відділень;

• 2340    Вчитель спеціалізованих навчальних закладів;

• 1210.1 Директор навчально-виховного закладу (школи, спеціалізовані школи, гімназії, інтернати та ін.

• 2310     Викладач університетів та ВНЗ;

• 2213.1  Молодший науковий співробітник (географія);

• 2213.1  Молодший науковий співробітник (природно-заповідна справа);

• 2442.1  Науковий співробітник (географія);

• 3439     Організатор природокористування;

• 2149.2  Інженер з охорони навколишнього середовища;

• 2213.2  Інженер з природокористування;

• 2312     Фахівець в галузі природно-заповідної справи;

• 2442.2  Фахівець з управління природокористуванням.


Спеціальності 106 Географія (спеціалізація:управління територіями та регіональним розвитком):


• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2213.1 Молодший науковий співробітник (географія);

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 3439    Асистент географа-економіста;

• 3434    Асистент економіста-демографа;

• 2442.2 Географ;

• 1229.3 Завідувач відділу (місцеві органи влади);

• 1474    Менеджер з питань регіонального розвитку;

• 1475.4 Менеджер з адміністративної діяльності;

• 2447    Фахівець у сфері управління проектами і програмами;

• 2442.2 Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки;

• 3439    Асистент фахівця з міського та районного планування;

• 2442.2 Фахівець з міського та районного планування.


Спеціальності 106 Географія (спеціалізація: географія туризму та рекреації):


• 2320    Викладач професійно-технічних навчальних закладів;

• 2310    Викладач вищих навчальних закладів;

• 2213.1 Молодший науковий співробітник (географія);

• 2481.1 Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);

• 2442.1 Науковий співробітник (географія);

• 2483.1 Науковий співробітник (рекреалогія);

• 2442.2 Географ;

• 2213.2 Фахівець з рекреації;

• 2481    Фахівець в галузі туризму;

• 1229.6 Начальник бази туристичної;

• 3414    Організатор подорожей та екскурсій;

• 3414    Фахівець з розвитку сільського туризму;

• 2481.2  Екскурсознавець;

• 3439     Інспектор з туризму.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси