Кафедра географії України і туризму


.geog_Ukraine_turyzm


В. о. завідувача: 
Мариняк Ярослав Омелянович, кандидат географічних наук, доцентСтарший лаборант: Дорожовська Тетяна Григорівна 


Тел.: (0352)-43-61-54

Поштова скринька: kafgeoukrityrizm@gmail.com


Кафедра географії України і туризму утворена в 1992 р. і мала назву кафедра географії України. Вона була першою серед подібних кафедр у вищих педагогічних навчальних закладах країни. Ініціював створення кафедри її перший завідувач, кандидат географічних наук, доцент Б.І. Заставецький (до 2000 р.). У 2004–2008 рр. – називалася кафедра географії України, краєзнавства і туризму. З 2000 р. до 2017 р. очолювала кафедру доктор географічних наук, професор О.В. Заставецька, з 2017 р. до 2019 р. – виконував обов’язки завідувача кафедри доцент Я.О. Мариняк, з 2019 р – на даний час кафедру географії України і туризму очолює доктор географічних наук, професор Т.І.Божук.

Сьогодні викладацький склад кафедри налічує 10 осіб: 1 доктор наук, 9 кандидатів географічних наук. 


Ярослав Омелянович Мариняккандидат географічних наук, доцент;


Андрій Васильович Кузишин, доктор географічних наук, доцент;


Наталія Іванівна Флінта, кандидат географічних наук, доцент;


Петро Любомирович Царик, кандидат географічних наук, доцент;


Тарас Богданович Заставецький, кандидат географічних наук, доцент;


Інна Володимирівна Поплавська, кандидат географічних наук, доцент;


Катерина Дмитрівна Дударчук, кандидат географічних наук, доцент;


Іван Романович Рудакевич, кандидат географічних наук, доцент;


Богдан Тарасович Пушкар, кандидат географічних наук, викладач.


Сергій Ігорович Задворний, кандидат географічних наук, доцент.

До організації навчального процесу залучені старші лаборанти кафедри:


Дорожовська Тетяна Григорівна

 

На кафедрі створено навчально-методичну базу для навчання вітчизняних та іноземних студентів, організації їх наукової діяльності. Основою її функціонування є діюча при кафедрі бібліотека наукової та методичної літератури, нараховує близько 1500 примірників книг, брошур, методичних розробок, атласів і карт.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями за спеціальністю 242 Туризм, надають освітні послуги для здобувачів вищої освіти за такими напрямами: 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю (спеціалізації: конструктивна географія, суспільна географія, грунтознавство та управління земельними ресурсами), 106 Географія (спеціалізації: управління територіями та регіональним розвитком, географія туризму та рекреації). 

Ліцензована підготовка зі спеціальності Туризм проводиться з 2004 р. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін туризмологічного та географічного напрямків. 

Викладання дисциплін поєднується з навчальними практиками. Працівники кафедри організовують студентів на практики з краєзнавства, туризму, з технології туризму та ін. Студенти проходять практику із вивчення туристичних ресурсів рідного краю, яка охоплює природні та історико-культурні туристичні об’єкти Тернопільської області і всього Західного регіону України. Технологічні та виробничі практики стосуються діяльності туристичних підприємств та організацій. Магістранти в рамках науково-управлінської практики ознайомлюються із діяльністю структурних підрозділів Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної державної адміністрації.

Для студентів створено можливості проведення практичних занять і практик безпосередньо на підприємствах туристичного бізнесу (готелях, ресторанах, туристичних фірмах). Поїздки екскурсійного характеру студенти здійснюють територією України та за кордон, де ознайомлюються із туристичними об’єктами, інфраструктурою тощо.

Студенти-науковці неодноразово нагороджувалися дипломами та грамотами за участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, громадських проектах.

Чимало випускників спеціальності «Туризм» ТНПУ ім. В. Гнатюка працюють як в українських підприємствах туристичного бізнесу, так і за  кордоном (Кіпр, Єгипет, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Чехія, США та ін.).

Викладачі кафедри також працюють над розробкою науково-дослідної теми «Географічні дослідження суспільних проблем розвитку держави та регіонів» (2019-2023 рр) - номер державної реєстрації: №0119U102138, керівник - доц. Я.О. Мариняк.

Наукові дослідження колективу кафедри пов’язані з вивченням трансформаційних процесів у структурі господарства регіонів та розробкою географічних основ регіональної соціально-економічної політики держави. Така проблематика дозволяє всім науково-педагогічним працівникам бути долученими до прикладних та фундаментальних досліджень в царині національної географії, а також туризмології, екології та Наук про Землю – формування і функціонування рекреаційно-туристичних дестинацій, теоретичних і методичних проблем географії туризму, статистичних методів у туризмі, з’ясування геопросторових рис соціальної та політичної сфери України, проблем реґіональної (економічної) географії України, сфери послуг та добробуту населення, історії вітчизняного туризму, формування туристичної інфраструктури, особливостей міжнародного туризму; географічних проблем формування регіональних екомереж, теоретичних та прикладних аспектів розвитку туристсько-рекреаційної діяльності, геопросторової організації культурно-мистецької сфери регіону.

Колектив кафедри має напрацювання в періодичних виданнях, що занесені до наукометричних баз даних WoS та Scopus, фахових виданнях категорії «Б», а також в монографічних виданнях з проблем соціальної, регіональної географії, туризмології, туроперейтингу, оцінки туристичних дестинації тощо. 

Крім цього, колектив кафедри надає освітні послуги на курсах підвищення кваліфікації за спеціальністю «Туризм» для працівників закладів, підприємств, установ та організацій сфери туризму (Наказ МОНУ №109-л від 20.03.2020 р.) в дистанційному форматі з отриманням сертифіката за такими модулями: 

  • Теоретико-методологічні засади туристичної та екскурсійної діяльності

  • Організація туризму

  • Організація готельного та ресторанного господарства

  • Ресурсна база туристичної активності в межах території України

  • Супровід туристичного обслуговування.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з місцевими органами освіти та туристичними організаціями, вони здійснюють керівництво науковою роботою учнів Малої академії наук, беруть участь у перепідготовці педагогічних кадрів.

За успішну діяльність в галузі туризму і підготовку висококваліфікованих спеціалістів, кафедра неодноразово нагороджувалась грамотами та подяками від управлінь освіти і туризму Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси