Чеболда Ігор Юрійович 

 Чеболда Ігор Юрійович


Кандидат географічних наук,

доцент


Профілі:   
    ORCID
     ResearcherID
Біографія

Народився 15 червня 1969 року в місті Кременець Тернопільської області. З 1984 по 1988 рік навчався в Кременецькому педагогічному училищі де здобув спеціальність вчителя трудового навчання та креслення. 
З 1988 року по 1990 рік проходив строкову службу в лавах Радянської Армії.
В 1990 році вступив на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою в 1995 році.

В 1995 році працював вчителем географії та історії в Кременецькій ЗОШ №2. В продовж 1995 – 1998 рр. навчався в аспірантурі під керівництвом професора Г.О. Бачинського, доцента Л.П. Царика. У 1999 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді К.35.051.05 Львівського державного університету імені Івана Франка на тему «Конструктивно-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу території (на прикладі Тернопільської області)» за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». З 1999 року працює асистентом кафедри географії України, в 2000 році переходить на новостворену кафедру «Геоекології та методики викладання екологічних дисциплін», а з 2002 р. – доцент цієї кафедри. У 2003 р. І.Ю. Чеболді присвоєно вчене звання доцента кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. З 2003 року І.Ю. Чеболда виконуючий обов’язки завідуючого, а в період 2004 – 2009 рр. завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Чеболда І.Ю. виконує обов'язки куратора. Постійно відвідує студентів у гуртожитку, перевіряє їх побутові умови проживання., надає допомогу студентам у організації їх дозвілля -"Посвята студентів 1 курсу в географи", "Екватор ", "День факультету" і інші.
Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів – член Українського географічного товариства.

Коло наукових інтересів: дослідження природного потенціалу території (економічна оцінка); дослідження антропогенної трансформації території; екологічний менеджмент, аудит, моніторинг території; збалансований розвиток території.


Основні публікації:
Автор близько 100 наукових і науково-методичних праць.
1. Чеболда І.Ю. Екологічний менеджмент і аудит. Навчально-методичний комплекс. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014.- с.80

2. Чеболда І.Ю. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства (результати опитування населення Тернопільського району та м. Тернополя). Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонного Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11-12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014.-225с., 220-224с.

3.  Методи економічної оцінки природних ресурсів.  Наукові записки ТДПУ, серія географія, 2001 р.  С. 104 – 107

4.  Основні напрями оптимізації лісокористування в Тернопільській області.  Наукові записки ТДПУ, серія географія, 2001 р.  С. 108 – 112

5.  Основні напрями оптимізації водокористування в Тернопільській області.  Наукові записки ТДПУ, серія географія, 2002 р.  С. 213 – 217

6.  Основні напрями оптимізації землекористування в Тернопільській області.  Матеріали конференції “Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання і відтворення земельних ресурсів” НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ, 2002 р.  С. 162 – 166

7.  Екологічна експертиза і аудит: Лекційний курс «Екологічний аудит».  Тернопіль, ТНПУ.- 2014.- с.50

8.  Моніторинг забруднення вод – передумова формування системи геоекологічного аудиту території (на прикладі Тернопільської області). Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України». (9-10 грудня 2010 року). Запорізька державна інженерна академія.

9. Проблема екологічної безпеки геосистем Тернопільської області. Екологічна освіта і наука у Тернопільському університеті: стан, проблеми, перспективи (присвячена 21 річниці відкриття спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка). Матеріали науково-практичної конференції викладачів і студентів,- СМП «Тайп», 2014.- 14-15с.

10. Природокористування. Навчальний посібник. / За редакцією д.г.н., проф., Царик Л.П., к.г.н., доц. Чеболда І.Ю., к.г.н., доц. Стецько Н.П., к.б.н., доц. Грицак Л.Р., к.г.н., доц. Барна І.М., к.г.н., доц.. Янковська Л.В., к.б.н., доц. Лісова Н.О., к.г.н., доц. Новицька С.Р., асист. Каплун І.Г., асист. Гінзула М.Я. Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015 – 62-93с.

11. Тернопільщина і потенціал сталого природокористування. Монографія/ за редакцією Царик Л., Барна І, Гайда Ю, Гінзула М., Грицак Л., Заставецька Л, Заставецька О., Каплун І., Кузишин А., Лісова Н., Новицька С., Рудакевич І., Стецько Н., Сивий М.Я., Царик П., Чеболда І., Янковська Л. Тернопіль: СМП «Тайп» - С. 16 – 56.

Контакти:
тел.: 0352- 43-61-54
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси