Чеболда Ігор Юрійович 

 Чеболда Ігор Юрійович


Кандидат географічних наук

Доцент


Профілі   
    ORCID
     ResearcherID


Народився 15 червня 1969 року в місті Кременець Тернопільської області. З 1984 по 1988 рік навчався в Кременецькому педагогічному училищі де здобув спеціальність вчителя трудового навчання та креслення. 

З 1988 року по 1990 рік проходив строкову службу в лавах Радянської Армії.
В 1990 році вступив на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою в 1995 році.

В 1995 році працював вчителем географії та історії в Кременецькій ЗОШ №2. Впродовж 1995 – 1998 рр. навчався в аспірантурі під керівництвом професора Г.О. Бачинського, доцента Л.П. Царика.

У 1999 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді К.35.051.05 Львівського державного університету імені Івана Франка на тему «Конструктивно-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу території (на прикладі Тернопільської області)» за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

З 1999 року працює асистентом кафедри географії України, в 2000 році переходить на новостворену кафедру «Геоекології та методики викладання екологічних дисциплін», а з 2002 р. – доцент цієї кафедри.

У 2003 р. І.Ю. Чеболді присвоєно вчене звання доцента кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

З 2003 року І.Ю. Чеболда виконуючий обов’язки завідуючого, а в період 2004 – 2009 рр. завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Чеболда І.Ю. виконує обов'язки куратора. Постійно відвідує студентів у гуртожитку, перевіряє їх побутові умови проживання., надає допомогу студентам у організації їх дозвілля -"Посвята студентів 1 курсу в географи", "Екватор ", "День факультету" і інші.

Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів – член Українського географічного товариства з 1990 року, а також Тернопільського осередку НТШ.


Сфера наукових інтересів

Дослідження природного потенціалу території (економічна оцінка); дослідження антропогенної трансформації території; екологічний менеджмент, аудит, моніторинг території; збалансований розвиток території.


Основні публікації

Автор близько 100 наукових і науково-методичних праць.

1. Царик Л., Барна І., Каплун І., Лісова Н., Новицька С., Стецько Н., Царик П., Чеболда І., Янковська Л. Геоекологія (під нау. Редакцією Царика Л) Навчальний посібник. - Тернопіль: СМП «Тайп». 2019. С.150-188


2. Чеболда І.Ю. "Основи сталого розвитку" /Курс лекцій/.- Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2020 - с. 72


3. Чеболда І.Ю. "Природно-ресурсний потенціал України" /Курс лекцій/.- Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2020. - с. 88


4. Чеболда І.Ю. "Природно-ресурсний потенціал України" /Практичні завдання/.- Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2020 - с. 32


5. Чеболда І.Ю. Економіка природокористування. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни. Лекційний курс. – Тернопіль, ТНПУ. – 2021. –112 с.


6. Чеболда І.Ю. «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище». /Курс лекцій/. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. - с.68


7. Чеболда І.Ю. Екологічний менеджмент і аудит /курс лекцій/. Для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки». - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, редакційно-видавничий відділ, 2022. - с. 68


8. Чеболда І.Ю. Екологічний менеджмент і аудит /практичні/. Для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки». - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, редакційно-видавничий відділ, 2022. - с. 44


9. Чеболда І.Ю. Менеджмент водних ресурсів /лекції. Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський). Галузь знань - 10 «Природничі науки». Спеціальність - 103 «Науки про Землю». Освітня програма - «Гідрологія». - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, редакційно-видавничий відділ, 2022. - с. 104


10. Чеболда І.Ю. «Нормування антропогенного навантаження на водне середовище». /Лекційні заняття/ - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. - с.68


11. Чеболда І.Ю. Природно-рекреаційний потенціал Тернопільської області – об’єкт екологічного туризму регіону. Інститут географії Національної академії наук України, Українське географічне товариство, Ніженський державний університет імені Миколи Гоголя, Щецинський університет (Польща). Матеріали VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). «Регіональні проблеми України географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» 3-4 жовтня 2019 року. Херсон, Видавничий дім «Гельветика» с. 243-245


12. Чеболда І., Кузик І. Сучасний стан децентралізації землекористування Заліщицького району Тернопільської області. Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04 – 05 березня 2020 року). – Херсон: ХДАУ, 2020. – с. 125-129


13. Чеболда І. Кузик І. Водокористування населених пунктів Тернопільської області: сучасний стан та напрямки оптимізації. II Міжнародна науково-практична конференція

Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки, приурочену 30-літтю утворення географічного факультету в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 15-жовтня 2020 року. С. 328-335


14. Чеболда І.Ю. Регіональна система моніторингу вод як чинник формування системи геоекологічного аудиту території (на прикладі Тернопільської області). Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства – Тернопіль: СМП «Тайп». No5 (випуск 5). 2021. С. 39-44


15. Чеболда І., Кузик І. Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів (на прикладі села Білокриниця Кременецької громади). Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 14-15 (Травень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», що проводилася 27 травня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 696-701


16. Чеболда І., Кузик І. Порівняльна характеристика структури землекористування територіальних громад різних типів. Вісник є фаховим виданням у галузі географічних та біологічних наук (категорія Б) Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 9 від 30.05. 2022 р.). с. 75-89


17. Чеболда І., Кузик І. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія «Екологія» Випуск 28. Оцінка нематеріальних екосистемних послуг лісів Тернопільської області. ISSN 1992-4259 (Print) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА Серія «Екологія» Випуск 28, 2023.- с. 91-101


18. Чеболда І.Ю. Дослідження регіонального водогосподарського комплексу Тернопільської області. «Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки» (до 70-ої річниці від дня народження вченої):збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2023 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка / Ред. кол.: Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б., Мариняк Я.О., Стецько Н.П. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 219-224


19. Чеболда І.Ю., Кузик І.Р. Відповідність параметрів якості питної води Європейським та національним стандартам (на прикладі смт. Підволочиськ Тернопільської області). Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України». Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2023. с. 401-404 

ISBN 978-966-186-277-6

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси