Дем’янчук Петро Михайлович

Дем’янчук Петро Михайлович


Кандидат географічних наук,


доцент кафедри географії та методики її навчання

Е-mail: dempetrom@gmail.comПрофілі:
     Google Scholar
     ORCID
     Publons

     ScopusБіографія


Народився 8 серпня 1965 р. у селі Рожанівка Заліщицького району Тернопільської області.


Закінчив географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана за спеціальністю «Географія і біологія» у 1991 році.


Працював учителем географії в Лопушнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів Лановецького району Тернопільської області. З 1993 року працює у ТНПУ імені В. Гнатюка: спочатку лаборантом кафедри зоології, згодом – старшим лаборантом кафедри фізичної географії. З 2004 року працює на посаді асистента кафедри фізичної географії, а з 2011 р. на посаді доцента цієї ж кафедри.


У 2007 р. захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка кандидатську дисертацію на тему «Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон» (наук. кер. проф. Й. М. Свинко) за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.


З листопада 2007 р. до липня 2014 р. – заступник декана географічного факультету з навчальної роботи. З 2013 р. – доцент кафедри географії та методики її навчання.


Керівник геологічного музею Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Член Українського географічного товариства (з 2005 р.), Наукового товариства імені Шевченка (з 2012 р.).


Наукові інтереси: географічні екотони (геоекотони), геологія і геоморфологія Подільського регіону, медична географія, созологічна оцінка флори Західного Поділля. 


Навчальні курси: «Загальне землезнавство», «Геоморфологія», «Регіональна геоморфологія», «Новітня геодинаміка земної кори», «Астрономія», «Природнича географія Поділля», «Медична географія».


Стажування. Пройшов стажування на кафедрі геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (2014, 2019), участь у IV Міжнародній програма наукового стажування «Міжнародне Лідерство у XXI Столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток» від The International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Jerusalem - Beijing) (2022). Міжнародний сертифікат №7104 / 23 квітня 2022 р.

Опублікував понад 150 наукових і науково-методичних праць, з них: 10 монографій (у співавторстві), 2 підручники, 14 навчальні посібники, 6 біобібліографічних покажчиків професорів кафедри («Деонізія Ковалишин...», 2007; «Йосип Свинко...», 2004, 2009 (2-ге вид., доповн.), 2019 (3-тє вид., доповн.); «Мирослав Сивий...», 2010, 2020 (2-ге вид., доповн.)), серію науково-популярних книг («Цікава геологія Тернопілля», 2017; «Цікава палеонтологія Тернопілля», 2018; «Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області», 2019; «Геологічні пам’ятки Тернопільської області», 2020; «Геологічна унікальність Тернопільської області», 2021; Кременецькі гори: геолого-геоморфологічний нарис, 2023) та ін.

Член журі Всеукраїнської олімпіади школярів (2018) та ІІ етапу конкурсів науково-дослідницьких робіт школярів «Малої академія наук України» (2018-2020, 2022 р.).


Навчальні курси

«Загальне землезнавство»
«Геоморфологія»
«Регіональна геоморфологія»
«Новітня геодинаміка земної кори»
«Астрономія»
«Природнича географія Поділля»
«Медична географія». 


Стажування

Пройшов стажування на кафедрі геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (2014, 2019), участь у IV Міжнародній програма наукового стажування «Міжнародне Лідерство у XXI Столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток» від The International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – Jerusalem - Beijing) (2022). Міжнародний сертифікат №7104 / 23 квітня 2022 р.

Опублікував понад 150 наукових і науково-методичних праць, з них:
 10
монографій (у співавторстві), 2 підручники, 14 навчальні посібники, 6 біобібліографічних покажчиків професорів кафедри («Деонізія Ковалишин...», 2007; «Йосип Свинко...», 2004, 2009 (2-ге вид., доповн.), 2019 (3-тє вид., доповн.); «Мирослав Сивий...», 2010, 2020 (2-ге вид., доповн.)), серію науково-популярних книг («Цікава геологія Тернопілля», 2017; «Цікава палеонтологія Тернопілля», 2018; «Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області», 2019; «Геологічні пам’ятки Тернопільської області», 2020; «Геологічна унікальність Тернопільської області», 2021; Кременецькі гори: геолого-геоморфологічний нарис, 2023) та ін.

Член журі Всеукраїнської олімпіади школярів (2018) та ІІ етапу конкурсів науково-дослідницьких робіт школярів «Малої академія наук України» (2018-2020, 2022 р.).


Сфера наукових інтересів

Географічні екотони (геоекотони), геологія і геоморфологія Подільського регіону, медична географія, созологічна оцінка флори Західного Поділля. 


Основні публікації

Монографії: 

Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон: монографія / Дем’янчук П. М., Свинко Й. М.. Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. 208 с.

Природні умови та ресурси Тернопільщини: монографія / Кол. авт. Тернопіль: Терно-граф, 2011. 512 с.

Географія Тернопільської області: монографія / Кол. авторів. В 2-х т. Т.1 Природні умови та ресурси / за ред. М. Я. Сивого. –2-ге вид., перероб. і доп. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 520 с.; 

Географія Тернопільської області: монографія / Кол. авторів. В 2-х т. Т.2. Населення. Господарство / за ред. Л. Б. Заставецької. – 2-ге вид., перероб. і доп. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 544 с.

Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу: монографія / Кол. авторів; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка. К.: Вид-во Ліра-К, 2018. 518 с. 

Resource Potential of Construction Sands of Podillya (Ukraine) / М. Syvyj, В. Havryshok, Р. Demjanchuk, N. Lisova // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences: monograph. Vol. 2 / Ed. Dr. H. L. Shrestha. Kathmandu, Nepal. 2022.

Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region / Syvyi M., Hulyk S., Demyanchuk P., Havryshok B. // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences: monograph. Vol. 5 / Ed. Dr. H. L. Shrestha. Kathmandu, Nepal. 2022.

Resource potential of chemical and agrochemical mineral raw materials in Ukraine / М. Syvyi, Р. Demyanchuk // New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023.

Phosphates of Ukraine as Agrochemical Raw Materials / М. Syvyi, Р. Demyanchuk, В. Havryshok, В. Zablotskyi  // Current Innovations in Chemical and Materials Sciences: monograph / Editor(s) Prof. Rachid Masrour. Faculty of Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco. Vol. 1. 2023.

Мінерально-сировинний потенціал Хмельниччини: сучасний стан освоєння, перспективи : монографія / Мирослав Сивий, Богдан Гавришок, Петро Дем’янчук. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2023. 332 с. 

Resource base of kaolins in the Podilsk region / М. Syvyi, Р. Demyanchuk // Actual problems of education and science in the conditions of war: collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023.


Підручники:

Геологія з основами геоморфології: підручник / М. Сивий, П. Дем’янчук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 

416 с.

Основи палеогеографії: підручник / М. Сивий, П. Дем’янчук. Тернопіль: Осадца В. О., 2022. 404 с.


Навчальні посібники: 

Регіональна фізична географія поверхні Землі: посіб. для студ. географ. спец. ВНЗ / Ковалишин Д., Волік О., Дем’янчук П. та ін.. В 4-х ч. Ч.1.

Чинники диференціації природи й головні географічні закономірності поверхні Землі; Ч. 2. Водна поверхня Землі. Тернопіль, 2013. 544 с.


Регіональна фізична географія поверхні Землі: посіб. для студ. географ. спец. ВНЗ / Ковалишин Д., Дем’янчук П., Сивий М. та ін. В 4-х ч. Ч. 3.

Суходільна поверхня Землі (Африка, Австралія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка). Тернопіль-Торонто: Осадца Ю.В., 2018. 568 с.


Регіональна фізична географія поверхні Землі: посіб. для студ. географ. спец. ЗВО / Ковалишин Д, Сивий М., Дем’янчук П. та ін. В 4-х ч. Ч. 4. Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1. Європа. Тернопіль-Торонто:  Осадца Ю.В., 2020.  392 с.; Кн. 2. Азія. Тернопіль-Торонто: Осадца Ю.В., 2020. 376 с.


Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект / Свинко Й., Дем’янчук П., Волік О. та ін. Тернопіль-Ватерлу: Осадца Ю.В., 2017. 84 с.


Геологічна будова, палеогеографія та геологічні пам’ятки  Тернопільської області / Свинко Й., Дем’янчук П., Волік О., Гулик С. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 228 с.


Сивий М. Я., Дем’янчук П. Геологія з основами гідрогеології: навчальний посібник. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 328 с.


Загальне землезнавство: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів. навч.-метод. посіб.
/ уклад. П. М. Дем’янчук. Тернопіль,.2022. 100 с.

3. Загальне землезнавство. Лабораторний практикум: навч.-метод. посіб. / уклад. П. М. Дем’янчук. Тернопіль, 2022. 92 с.

Геоморфологія: термінологічний словник-довідник: навч.-метод. посіб. / упоряд. П. М. Дем’янчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 55 с.


Статті:


Неотектоніка і рельєф Західно-Подільського горбогір’я / П. Дем’янчук // Наук. записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія. 2001. № 1 (7) . С. 17-25.

Основні властивості географічних екотонів: сучасний стан проблеми / П. Дем’янчук // Наук. записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія. 2001. № 1 (7). С. 34 - 37.

До питання визначення поняття «географічний екотон» / П. Дем’янчук // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія. 2002. № 2 (7). С. 100-104.

Ботаніко-географічний аналіз рідкісних рослин Західно-Подільського горбогір'я та проблеми їх охорони й відтворення / П. Дем’янчук // Наук. записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія.2005. № 3. С. 81-91.

Д. Ковалишин, М. Сивий, П. Дем’янчук Теоретичні засади і схема фізико-географічного районування поверхні Світового океану // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. Вип. 23. С. 42-52. 

Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / М. Syvyi, Р. Demyanchuk, В. Havryshok, В. Zablotskyi // Gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management. 2019. Volume 35. Issue 4. Pages 5-30 (in English) (Scopus).

The regionalization of Podillya territory (Ternopil, Khmylnytskyi and Vinnytsia regions) by mineral resources / М. Syvyi, S.Hulyk, Р. Demyanchuk // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology». 2020. № 53. С. 180-193 (in English) (Web of Science). 

Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя / П. Дем’янчук, М. Сивий, Л. Заставецька // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, Серія Географія. Том 52. № 1. 2022. С. 75-87.

Еколого-господарський стан земельних ресурсів Кам’янець-Подільського району Хмельницької області / М. Питуляк, П. Дем’янчук, Б. Заблоцький, С. Гунько // Науковий вісник Чернівецького університету: Географія. № 845. 2023. С. 12-19.

Geoprzestrzenne cechy układu historycznego i geograficznego oraz stan obecny masywów leśnych leśnictwa Busk (Ukraina) / В. Havryshok, М. Syvy, Р. Demyanchuk, N. Lisova, М. Pytuliak // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. Vol 78. 2023. P. 39-57 (in English) (Scopus).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси