Дем’янчук Петро Михайлович

demjanchuk


Кандидат географічних наук


Доцент

Керівник геологічного музею

e-mail: dempetrom@gmail.comПрофілі:
     Google Scholar
     ORCID
     Publons

     Scopus


Народився 8 серпня 1965 р. у с.Рожанівка Заліщицького району Тернопільської області. Закінчив географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім.Я.Галана за спеціальністю „Географія і біологія” у 1991 році.

Працював учителем географії в Лопушнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів Лановецького району Тернопільської області.

З 1993 року працює у ТНПУ ім.В.Гнатюка: спочатку лаборантом кафедри зоології, згодом – старшим лаборантом кафедри фізичної географії.

З 2004 року працює на посаді асистента кафедри фізичної географії, а з 2011р. на посаді доцента цієї ж кафедри.


У 2007 р. захистив у Львівському національному університеті імені І.Франка кандидатську дисертацію на тему «Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон» (науковий керівник проф.Й.М.Свинко) за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З листопада 2007 р. до липня 2014 р. – заступник декана географічного факультету з навчальної роботи.

 З
2013 р. – доцент кафедри географії та методики її навчання.


Керівник геологічного музею Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Член Українського географічного товариства (з 2005 р.), Наукового товариства імені Шевченка (з 2012 р.).

Навчальні курси

 «Загальне землезнавство»
 «Геоморфологія»
«Регіональна геоморфологія»
«Новітня геодинаміка земної кори»
«Астрономія» (спецкурс)
«Природнича географія Поділля»
«Медична географія» (магістерські курси). 

Стажування

Проходив стажування на кафедрі геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (2014, 2019).

Опублікував понад 130 наукових і науково-методичних праць, з них: 6 монографій (у співавторстві); 8 навчальних посібників (2 з них одноосібні), 6 біобібліографічних покажчиків професорів кафедри («Деонізія Ковалишин...», 2007; «Йосип Свинко...», 2004, 2009 (2-ге вид., доповн.), 2019 (3-тє вид., доповн.); «Мирослав Сивий...», 2010, 2020 (2-ге вид., доповн.)), серію науково-популярних книг («Цікава геологія Тернопілля», 2017; «Цікава палеонтологія Тернопілля», 2018; «Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області», 2019) та ін.

Член журі Всеукраїнської олімпіади школярів (2018 р.) та ІІ етапу конкурсів науково-дослідницьких робіт школярів «Малої академія наук України» (щорічно).


Сфера наукових інтересів

Географічні екотони (геоекотони), геологія і геоморфологія Подільського регіону, медична географія, созологічна оцінка флори Західного Поділля.

Основні публікації

Монографії

Дем’янчук П. М., Свинко Й. М. Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. 208 с.

Природні умови та ресурси Тернопільщини: монографія / Кол. авт. Тернопіль: Терно-граф, 2011. 512 с.

Географія Тернопільської області: монографія / Кол. авторів. В 2-х т. Т.1 Природні умови та ресурси / за ред. М. Я. Сивого. –2-ге вид., перероб. і доп. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 520 с. 

Географія Тернопільської області: монографія / Кол. авторів. В 2-х т. Т.2. Населення. Господарство / за ред. Л. Б. Заставецької. – 2-ге вид., перероб. і доп. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 544 с.

Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу: монографія / Кол. авторів; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка. К.: Вид-во Ліра-К, 2018. 518 с. 

Підручники

Сивий М. Я., Дем’янчук П. М. Геологія з основами геоморфології: підручник. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 416 с.

Навчальні посібники


Ковалишин Д., Волік О., Дем’янчук П. та ін. Регіональна фізична географія поверхні Землі: посіб. для студ. географ. спец. ВНЗ. В 4-х ч. Ч.1. Чинники диференціації природи й головні географічні закономірності поверхні Землі; Ч. 2. Водна поверхня Землі. Тернопіль, 2013. 544 с.

Ковалишин Д., Дем’янчук П., Сивий М. та ін. Регіональна фізична географія поверхні Землі: посіб. для студ. географ. спец. ВНЗ. В 4-х ч. Ч. 3. Суходільна поверхня Землі (Африка, Австралія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка). Тернопіль-Торонто: Осадца Ю.В., 2018. 568 с.

Ковалишин Д, Сивий М., Дем’янчук П. та ін. Регіональна фізична географія поверхні Землі: посіб. для студ. географ. спец. ЗВО. В 4-х ч. Ч. 4. Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1. Європа. Тернопіль-Торонто:  Осадца Ю.В., 2020.  392 с.; Кн. 2. Азія. Тернопіль-Торонто: Осадца Ю.В., 2020. 376 с.

Свинко Й., Дем’янчук П., Волік О. та ін. Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект. Тернопіль-Ватерлу: Осадца Ю.В., 2017. 84 с.

Свинко Й., Дем’янчук П., Волік О., Гулик С. Геологічна будова, палеогеографія та геологічні пам’ятки  Тернопільської області. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 228 с.

Статті

Дем’янчук П. Неотектоніка і рельєф Західно-Подільського горбогір’я // Наук. записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія. 2001. № 1 (7) . С. 17-25.

Дем’янчук П. Основні властивості географічних екотонів: сучасний стан проблеми // Наук. записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія. 2001. № 1 (7). С. 34 - 37.

Дем’янчук П. До питання визначення поняття «географічний екотон» // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія. 2002. № 2 (7). С. 100-104.

Дем’янчук П. Ботаніко-географічний аналіз рідкісних рослин Західно-Подільського горбогір'я та проблеми їх охорони й відтворення // Наук. записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: географія.2005. № 3. С. 81-91.

Ковалишин Д., Сивий М., Дем’янчук П. Теоретичні засади і схема фізико-географічного районування поверхні Світового океану // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. Вип. 23. С. 42-52. 

Syvyi M., Demyanchuk P., Havryshok B., Zablotskyi B. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants // Gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management. 2019. Volume 35. Issue 4. Pages 5-30 (in English) (Scopus).

Syvyi M. Hulyk S., Demyanchuk P. The regionalization of Podillya territory (Ternopil, Khmylnytskyi and Vinnytsia regions) by mineral resources // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology». 2020. № 53. С. 180-193 (in English) (Web of Science). 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси