Гулик Сергій Володимирович 

Гулик


Кандидат географічних наук

Доцент


e-mail: ser_gul@ukr.net

 

Профілі:

     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherIDНародився 1 серпня 1975 року в селі Плебанівка Теребовлянського району Тернопільської обл. У 1992-1997 рр. навчався на географічному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю географія та природознавство.


У 1997-2000 рр. працював вчителем географії Довгенської загальноосвітньої школи на Теребовлянщині, з 1998 по 2001 р.  – у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на посадах наглядача, екскурсовода відділу науково-просвітницької роботи та наукового співробітника відділу природи.

З жовтня 2001 року працював лаборантом, а з 2006 р. - на посаді асистента кафедри фізичної географії, з вересня 2013 – викладач кафедри географії та методики її навчання.

19 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.05 Львівського національного університету імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему “Ретроспективний аналіз лучно-степових ландшафтів Західного Поділля, їх сучасний стан та напрям розвитку.”, (науковий керівник проф. Д. І. Ковалишин) за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геохімія та геофізика ландшафтів. 


Доцент кафедри географії та методики її навчання  АД № 014399  від 20.12.2023 р.


Стажування


Пройшов закордонне стажування (міжнародне науково-педагогічне стажування) "Digital Future: Blended Learning" за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) Термін стажування:10.10.2022 – 28.11.2022  Обсяг 180 год. або 60 кредитів ECTS. Сертифікат  DN 202211036.

У 2023 році отримав сертифікат (№ 180), що підтверджує володіння польською мовою на рівні В2, виданий w Centrum Języków Obcych Tarnopolskiego Narodoego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja.
Навчальні курси
  • фізична географія материків та океанів, 

  • географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, 

  • ґрунтознавство, 

  • основи технологій виробництва, 

  • біогеографія. 

  • основи океанології;

  • географія Світового океану.


Сфера наукових інтересів

Інтереси: історико-ландшафтознавчі дослідження, антропогенне ландшафтознавство, природодослідники Поділля, мікротопонімічні дослідження. 

Основні публікації

Автор і співавтор понад 50 наукових публікацій, в тім числі: 
«Природні умови і ресурси Тернопільщини» (2011) – у співавторстві, 
«Географія Тернопільської області». в 2-х т. (2017) – у співавторстві, 

5 навчальних посібників для вищої школи: 

«Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії» (2014) – у співавторстві, 
«Регіональна фізична географія поверхні Землі»: Ч.1. Чинники диференціації природи й головні географічні закономірності поверхні Землі; Ч.2. Водна поверхня Землі (2013); Ч.3. Суходільна поверхня Землі (2018) – у співавторстві, 

«Геологічна будова, палеогеографія та геологічні пам’ятки Тернопільської області» (2018) та ін.; науково-популярні видання: «Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічний та екологічний аспект» (2017) – у співавторстві, «Цікава палеонтологія Тернопілля» (2018) – у співавторстві; 

статті у фахових виданнях, матеріали наукових форумів тощо.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси