Питуляк Мирослава Романівна


Питуляк МР
 Кандидат географічних наук


Доцент


e-mail: myroslava.pytuliak@gmail.comПрофілі:       
     Google Scholar 
     ORCID
     ResearcherID

 Народилася 17 квітня 1963 року в с.Біла Тернопільського району Тернопільської області. У 1980 році вступила до Львівського державного університету ім.І.Франка на географічний факультет, який закінчила у 1985 році з відзнакою.

З 1980 по 1985 рік навчалася у Львівському державному університеті ім. І.Франка, який закінчила за спеціальністю «Географ. Викладач». Після закінчення університету працювала вчителем географії у школах Тернополя.

 

З 1986 року і по нинішній час працює в Тернопільському національному педагогічному університеті, спочатку на посаді асистента, а з 2000 року на посаді доцента кафедри фізичної географії.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурні традиції природокористування та оптимізація рекреаційних функцій ландшафтів Тернопільщини».

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць.

Навчальні курси

Загальна гідрологія
Географія материків і океанів
Ландшафтознавство
Прикладна фізична географія.

Відзнаки

Нагороджена відзнаками ТНПУ ім.В.Гнатюка, Тернопільської обласної адміністрації.


Сфера наукових інтересів

Проблеми природокористування, природні і антропогенні ландшафти Поділля.


Основні публікації

 1. Питуляк М.Р.  Загальна гідрологія : навчально-методичний посібник. Опорний конспект лекцій / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 120 с.

 2. Особливості лісів і лісокористування на території дп «Тернопільський лісгосп» / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 194–203.

 3. Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data /  N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11 (6). – P. 7–17. 

 4. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102.

 5. Просторово-екологічні проблеми земельних ресурсів в ОТГ Північно-Східної частини Золочівського району Львівської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 206-214

 6. Питуляк М. Р.  Рекреаційний потенціал бальнеологічних ресурсів Тернопільської області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Н. П. Стецько // Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry : International scientific and practical conference (July 2–3, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 165–169.

 7. Питуляк М. Р. Структура та сучасний стан рекреаційно-туристичного потенціалу Бережанського горбогір'я / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2021 р.). – Мукачево : РВВ МДУ, 2021. – С. 17-21

 8. Pytuliak M. R. ECOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF USE OF LAND RESOURCES POTENTIAL OF TERNOPIL REGION / M. R. Pytuliak, M. V. Pytuliak // INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES: COMPETITION AND COOPERATION : Proceedings of the Conference (February 19-20, 2021). – Tbilisi, Georgia, 2021. – P. 106-110

 9. Питуляк М. Р. Загальна гідрологія : навчально-методичний посібник / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 124 с.

 10. Питуляк М. Оцінка замкових споруд Тернопільської області для туризму і рекреації / М. Питуляк, М. Питуляк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 283–290.

 11. Питуляк М. Р. Ландшафтознавство : навчально-методичний посібник. Опорний конспект лекцій / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 132 с.

 12. Питуляк, М. Р. Польова практика з ландшафтознавства : методична розробка для студентів географічного факультету ОП «Бакалавр» / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 29 с.

 13. Питуляк М. Р. Потенціал земельних ресурсів / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 277–284.

 14. Питуляк М. Агроекологічний стан землекористування у Кременецькому районі Тернопільської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Н. Стецько, М. Базан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 219–226.

 15. Стецько Н. Функціональна структура територіально- рекреаційної системи Тернопільської області / Н. Стецько, М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 103–113.

 16. Питуляк М. Р. Санаторно-курортна сфера та лікувально-оздоровчий туризм / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк// Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 425–432.

 17. Питуляк М. Р. Лісові ресурси та лісокористування / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 326–343.

 18. Питуляк М. Р. Ландшафти. Фізико-географічне районування / М. Р. Питуляк  // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 359–379.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси