Публікації кафедри географії та методики її навчання 


Монографії

 1. Заставецька Л., Заставецький Т. Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи : монографія. Тернопіль, «Вектор», 2022. 126 с.

 2. Заставецька Л. Б. Механічний рух населення ; Етнічний склад населення; Розселення населення. Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене.  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020.  С. 31–57.

 3. Таранова Н. Б. Інформаційна діяльність. Географія Тернопільської області: монографія: в 2-х т. Т. 2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка: Осадца Ю. В., 2020. С. 309-313.

 4. Zastavetska L., Zastavetskyi T., Taranova N. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine. Socio-economic and management concepts: collective monograph. Boston: Primedia eLaunch, 2021. P. 179-186.

 5. Zastavetska L. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021.  P. 179–186.

 6. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska // Innovative economics and management in the modern world.   2021.  Book 4, part 11.   P.124-138. 

 7. Zastavetska L., Taranova N. The role of geography in the exercise of foreign policy and diplomacy. European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph.  Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021.  1st ed.  P. 55–75.

 8. Бык С., Бартошинская Е., Муромцева А., Сывый М. Угленосные формации карбона юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы: монографія. К., Наук. думка, 1983. 172 с.

 9. Сивий М., Кітура В. Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області: монографія. Тернопіль, Тайп, 1999. 274 с.

 10. Сивий М. Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез: монографія. Тернопіль, Підручники і посібники, 2004. 656 с.

 11. Природні умови і ресурси Тернопільщини: монографія / за ред. М. Сивого та Л. Царика. Т., Терно-граф, 2011. 384 с.

 12. Сивий М., Паранько І., Іванов Є. Географія мінеральних ресурсів України: монографія. Львів, Простір М, 2013. 683 с.

 13. Ковалишин Д., Сивий М., Питуляк М. та ін. Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії: монографія. Тернопіль, Вектор, 2014.  262 с.

 14. Гавришок Б., Сивий М. Особливості природокористування в Подільських Товтрах: монографія. Т., Вектор, 2015. 260 с.

 15. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія (співавтор). За ред. проф. Царика Л.  Тернопіль, науково-видавничий відділ ТНПУ, 2016.  498 с.

 16. Географія Тернопільської області: монографія. За ред. проф. Сивого М. Т.1. Природні умови і ресурси. Тернопіль, ФОП Осадца Ю., 2017. 504 с.

 17. Географія Тернопільської області: монографія. За ред. Сивого М., Заставецької Л. Т. 2. Населення. Господарство. Тернопіль, ТОВ “Компанія Крок”, 2017. 342 с.

 18.  Сивий М., Гавришок Б., Кітура В. Ресурсний потенціал Теребовлянщини: монографія  Т., ФОП Осадца Ю., 2018. 231 с.

 19.  Географія Тернопільської області: монографія. Природні умови і ресурси. Т. 1. (за ред. проф. Сивого М.). Тернопіль, ФОП Осадца Ю., 2020. 516 с.

 20. Географія Тернопільської області: монографія. Населення. Господарство. Т. 2. (за ред. проф. Заставецької Л.). Тернопіль, ФОП Осадца Ю., 2020. 540 с. 

 21. Syvyj М., Havryshok В., Demjanchuk Р., Lisova N. Resource Potential of Construction Sands of Podillya (Ukraine). Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences: monograph. Katmandu: 2022. Vol. 2. Page 22-34. 

 22. Syvyi M., Hulyk S., Demyanchuk P., Havryshok B. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region: monograph. Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. Katmandu: 2022. Vol. 5. Page 74-93.

 23. 16. Сивий M., Кітура В., Гавришок Б., Кітура Т. Мінерально-сировинні ресурси Тернопільщини: сучасний стан, перспективи: монографія. Т.: ФОП Ю. Осадца, 247 с.

 24. Syvyi M., Demyanchuk P. Resource potential of chemical and agrochemical mineral raw materials in Ukraine: monograph. New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. 268 p.

 25. Сивий M., Дем’янчук П. Ресурсна база каолінів в Подільському регіоні. Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph. Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 29-38 р.

 26. 1 Syvyi M., Demyanchuk P., Havryshok B., Zablotskyi B. Phosphates of Ukraine as Agrochemical Raw Materials. Current Innovations in Chemical and Materials Sciences: collective monograph. Vol. 1. 2023. Page 14-40.

 27. Сивий М., Гавришок Б., Дем’янчук П. Мінерально-сировинний потенціал Хмельниччини: проблеми освоєння, перспективи: монографія. Т., ФОП Осадца Ю., 2023. 332 с.

 28. Тaranova N. GLOBAL PROBLEMS OF WAR AND PEACE IN MODERN CONDITIONS / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: Wirtschaft, Management und Marketing, Pädagogik, Psychologie, Philologie, Jurisprudenz, Geographie : monographie. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2022.  P. 124-130.  Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft».  Buch 13. Teil 3. DOI : 10.30890/2709-2313.2022-13-03-004

Підручники та посібники

 1. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б. Географія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Перун, 2021. 296 с.

 2. Заставецька Л.Б. Методика краєзнавчо-туристичної роботи в школі: навчальний посібник. Тернопіль. Осадца Ю.В., 2020.164 с.

 3. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія: курс лекцій. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 112 с.

 4. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія: навчально-методичний комплекс для студентів географічного факультету. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 346 с.

 5. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія: навчально-методичний комплекс для студентів хіміко-біологічного факультету. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 119 с.

 6. Ковалишин Д., Гулик С., Гавришок Б. Географія ґрунтів з основами грунтознавства. Тернопіль, вид-во ТНПУ, 2017, 228 с.

 7. Ковалишин Д., Сивий М., Дем’янчук П., Гавришок Б., Гулик С. Регіональна фізична географія поверхні Землі.: в 4-х ч.: Посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3.: Суходільна поверхня Землі – Книга 1: Європа; Книги 2: Азія. Осадца Ю.В., 2020. 376 с.

 8. Геологія з елементами палеонтології : підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий – К. : Вища школа, 1995. 256 с.

 9. Геологічна будова і корисні копалини України : посібник / М. Сивий. – Тернопіль : Тайп, 1997. 60 с.

 10. Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології : посіб. / М. Я. Сивий, Й. М. Свинко. К. : Віпол, 1997. 108 с.

 11. Мінеральні ресурси, проблеми їх використання та охорони в Тернопільській області : посібник для вчителів /М. Я. Сивий, М. В. Потокій. Тернопіль : вид-во педуніверситету, 1998. 89 с.

 12. Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології : посібник – 2-е вид., доп. / М. Я. Сивий, Й. М. Свинко. Тернопіль : Тайп, 2001. 108 с. 

 13. Геологія : підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. К. : Либідь, 2003. 480 с.

 14. Геологія з основами геохімії і палеонтології: навч. посібник / Й. Свинко, М. Сивий.  Т: вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2011. 384 с.

 15. Основи інженерної геології: навчальний посібник / М. Сивий. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені І. Пулюя, 2013. 300 с.

 16. Геологія: навчально-методичний комплекс. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2013. 420 с.

 17. Регіональна фізична географія поверхні Землі: посібник. Ч. 1. Чинники диференціації природи й головні географічні закономірності поверхні Землі; Ч. 2. Водна поверхня Землі /Д. Ковалишин, П. Дем’янчук, М. Сивий та ін. Тернопіль: Вектор, 2013. 512 с.

 18. Палеогеографія: навчально-методичний комплекс / М. Сивий. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка. 2014. 116 с. 

 19. Географія мінеральних ресурсів України: навчальний посібник / М. Сивий, І. Паранько. Т.: вид-во ТНПУ імені В.Гнатюка, 2015. 456 с.

 20. Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів: посібник / М. Сивий. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені І. Пулюя, 2016. 276 с.

 21. Регіональна фізична географія поверхні Землі. Ч. III. Суходільна поверхня Землі: посібник / Д. Ковалишин, П. Дем’янчук, М. Сивий та ін. // За ред. проф. М. Сивого. Тернопіль-Торонто, 2018. 576 с.

 22. Геологія. Підручник / М.Сивий //Тернопіль, вид. центр «Вектор», 2019. 420 с.

 23. Регіональна фізична географія поверхні Землі: посібник. Част. IV. Суходільна поверхня Землі. Кн. 1. Європа / Д. Ковалишин, М. Сивий, П. Дем’янчук та ін. Тернопіль-Торонто: 2020. 392 с.

 24. Регіональна фізична географія поверхні Землі: посібник. Част. IV. Суходільна поверхня Землі. Кн. 2. Азія / Д. Ковалишин, М. Сивий, П. Дем’янчук та ін. Тернопіль-Торонто: 2020. 376 с.

 25. Геологи і географи Тернопільщини: посібник / М. Сивий. Т.: ФОП Осадца Ю.В., 2021. 356 с.

 26. Геологія з основами геоморфології: підручник /М .Сивий, П. Демянчук. Т.: ФОП Осадца Ю.В., 2021. 416 с.

 27. Основи палеогеографії: підручник / М. Сивий, П. Дем’янчук.  Тернопіль, ФОП Осадца В.Ю. 2022. 413 с.

 28. Геологія з основами гідрогеології: навчальний посібник / М. Сивий, П. Дем’янчук. Т.: ФОП Ю.Осадца, 2023. 327 с.


Статті, які індексуються у Scopus i Web of Science

 1. Zastavetska L. B., Kotsan N. N., Kotsan R.I., Zastavetskyi T. B., Dudarchuk K. D. Social and geographical features of the formation of the modern labour market of Ternopil region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. № 28 (3). 2019. P.618-625 (in English) (Web of Science)

 2. Bakota D., Zastavetska L., Płomiński A. The disaster at the Chernobyl Nuclear Power Plant and tourism. Status and prospects of tourism development in the area of radioactive contamination. Annual Set The Environment Protection. 2018. № 20. P.495-511 (in English) (Scopus)

 3. Daniel Bakota, Robert Machowski, Arkadiusz Płomiński, Aliaksei Ramanchuk, Mariusz Rzętała, Lesia Zastavetska. The Disaster as a Factor in the Development of Modern Tourism. A Study Case Based on the Chernobyl Nuclear Power Plant. December 2020. Journal of Environmental Management and Tourism XI, Winter (7(47)): 1729-1741. DOI: 10.14505/jemt.v11.7(47).14 (Scopus)
  https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/vie w/5726

 4. Zastavetska L. , Zastavetskyi, T., Dudarchuk, K., & Illiash, I. (2021). The use of SMART technologies in censuses: world experience and prospects for Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 201-208.

  https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112118
  (Web of Science)

 5. Taranova, N.B., Zastavetska L. B. , Zastavetskyi, T.B., Pytuliak, M.R., Pytuliak, M.V. (2021). Analysis of climate changes on the Ternopil

plateau in 1961-1993 basing on the average annual data. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (6), 7-17. (Web of Science) https://www.ujecology.com/articles/analysis-of- climate-changes-on-the-ternopil-plateau-in- 19611993-basing-on-the-average-annual-data- 83141.html

 1. Zastavetska L., Zastavetskyi T., Havryshok B., Taranova N., Smochko N., & Stetsko N. (2023). Geographical aspects of demographic burden on the employable population of Ukraine: analysis for 1989-2021. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 32(1), 201-211. (Web of Science) https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112319 

 2. Havryshok B., Syvyi M., Demyanchuk P., Lisova N., Pytuliak M. Geospatial Features of Historical-Geographical Formation and the Current State of the Forest Massifs of Busk Forestry (Ukraine)  Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. Lublin, 2023. P. 39-57. https://DOI:10.17951/b.2023.78.39-57;

 3. Havryshok B., Lisova N., Syvyj M., Sztangret I., Volik O. Retrospective and geographical features of forestry use of lands in Podilski Tovtry . IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). 2022.  Vol. 1049, Issue 1. DOI:10.1088/1755-1315/1049/1/012040;

 4. Syvyj M., Dovhanyk O., Lisova N., Havryshok B., Panteleeva N.  The natural protection of aquifers of the ternopil oblast (Ukraine). International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM; Sofia,  Vol. 21, Iss. 5.1, (2021). DOI:10.5593/sgem2021/5.1/s20.065

 5. Miroslav Syvyi, Petro Demianzhuk, Bohdan Havrishok, Bohdan Zablotskyi. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants. Gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management. Volume 35 Issue 4, 2019. Pages 5–30 DOI: 10.24425/gsm.2019.128543

 6. Syvyj M. Ya., Lisova N.O., Havryshok B. B. The regionalization of territorial combination mineral deposits and mining territories of Ukraine. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2019. Вип. 51(2). С.140-151 https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-12

 7. Syvyj, M., Gavrychok, B. Construction sands of Podillya: patterns of distribution, resources and use. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(3), 510-519. https://doi.org/10.15421/111875

 8. Bordun O. A,  Althaim L. А wooden tourist stamp as aninnovative souvenir in the tourist activity of the Ukraine. Folia turistica. Krakow, 2020.  Vol. 55. P. 117–139.

 9. Assessment of military destruction in Ukraine and its consequences using remote sensing / I.V. Kholoshyn, M.J. Syvyj, S.V.Mantulenko [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF (22 May 2023through 26 May 2023). - Kryvyi Rih, 2023. - Vol. 1254, іssue 1. 

 10.  The problem of rational use of mineral resources and mining waste in the context of sustainable development of regions / M. J. Syvyj, Y. A. Ivanov, N. B. Panteleeva, O. M. Varakuta // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF (22 May 2023through 26 May 2023). – Kryvyi Rih, 2023. – Vol. 1254, іssue 1.

 11. Building stone resources of Dnipropetrovsk region / N.B. Panteleeva, M.J. Syvyj , O.O. Kalinichenko [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2022 (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). 2022.  Vol. 1049, Issue 1.

 12. Methodological approaches to the study of mineral resource potential of regions / M. Syvyj, O. Mazbayev, O. Volik et al. // E3S Web Conf. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021. – Vol. 280. – Article 11012.

 13. The natural protection of aquifers of the ternopil oblast (Ukraine) / M. Syvyj, O. Dovhanyk, N. Lisova [et al.] // 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM (Albena16 August 2021 through 22 August 2021). 2021. Vol. 21, Issue 5.1. P. 249-257. 

 14. Distance learning as innovation technology of school geographical education / M. J. Syvyi, O. B. Mazbayev, O. M. Varakuta [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2020, 13 May 2020. – 2020. – Vol. 2731. – P. 369–382. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096918518&origin=resultslist

 15. Analysis of consumption and ensuring energy resources of the Dnipropetrovsk Region / M. Syvyi, N. Panteleeva, L. Burman [et al.] // E3S Web of Conferences : International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020, 20–22 May 2020.  2020.  Vol. 166.  URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084953815&origin=resultslist

 16. Zebrafish as a suitable model for studying the mode of action and harmfulness of organophosphate pesticides / H. Falfushynska, O. Bodnar, I. Khatib, H. Kovalska // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021.– Vol. 280. – P. 11005. – URL.: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/56/e3sconf_icsf2021_11005.pdfСтатті категорії Б

 1. Питуляк М. Р., Долопікула Г. М., Гавришок Б. Б. Еколого-географічні особливості сучасного стану лісів ДП «Берегівський лісгосп» Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2023. Вип. 39. С. 87-97: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2023-39-08

 2. Варакута О., Гавришок. Б. Реалізація краєзнавчого принципу вивчення географії засобами навчальних екскурсій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль: Тайп, 2023. Вип. 1. (54). С. 200 – 209. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.21

 3. Заблоцький Б., Гавришок Б., Дем’янчук П. Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, Серія Географія.  № 2. (2022). С. 76-83. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10

 4. Гавришок Б., Сивий М. Ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського землекористування в Теребовлянському районі Тернопільської області. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія Географія. Тернопіль: Тайп. № 2. 2018. С. 16 – 24.

 5. Гавришок Б. Б. Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Одеса: ОНУ, 2017. Том 22. Випуск № 30. С. 138 – 149.

 6. Havryshok B. Geospatial peculiarities of Radyvyliv district, Rivne region forest covered lands economic use. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Kosice, Slovakia, 2016. Volume 4, № 6. P. 32 – 35.

 7. Гавришок Б., Дем’янчук П., Саленко І. Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської  області. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія Географія. Тернопіль, 2016. № 1. С. 276 – 283.

 8. Альтгайм Л. Б. Використання геолого-геоморфологічних об’єктів Подільського Придністер’я в екскурсійній діяльності. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць.  2020.  Вип. 1(11). С. 230–249.

 9. Пантелєєва Н.,  Сивий М., Ганчук О. Екологічна шкода та екологічні злочини проти довкілля, спричинені пошкодженням промислових об’єктів під час війни в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2023.  Вип. 1. (54).  С. 217-225. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1..23

 10. Холошин І., М. Сивий, Пантелєєва Н.  Геотуристичний потенціал геологічних пам'яток Дніпропетровської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль : Тайп, 2023.  Вип. 1. (54).  С. 123-131. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.13

 11. Сивий М. Пам’яті вченого. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2023.  Вип. 1. (54).  С. 274-275.

 12. Сивий М. До 100-річчя від дня народження Романа Дражньовського. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль : Тайп, 2022.  Вип. 2. (53).  С. 152-153.

 13. Сивий М. Я. До ювілею Георгія Ілліча Рудька. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль : Тайп, 2022.  Вип. 1. (52).  С. 226-227.

 14. Гавришок Б. Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан / Б. Гавришок, М. Сивий, Н. Лісова [та ін].  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2022.  Вип. 1. (52).  С. 185–195.

 15. Дем'янчук П. Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя / П. Дем'янчук, М. Сивий, Л. Заставецька. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль : Тайп, 2022.  Вип. 1. (52). С. 75–87.

 16. Сивий М., Лісова Н. Деякі аспекти польсько-українських геолого-геоморфологічних досліджень західного Волино-Поділля в період польської окупації. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2021.  №2 (51). С. 5-15. 

 17. Сивий М. Структурні особливості Південно-Західного краю Східно-Європейської платформи в контексті міжвоєнних досліджень (1918-1939). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль : Тайп, 2021.  № 1.  С. 12–19.

 18. Сивий М., Пантелєєва Н. Карбонатна гірничо-хімічна сировина в Україні: запаси, ресурси, використання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль : Тайп, 2020.  № 2 (49).  С. 185–194.

 19. Syvyi M. Ya.The regionalization of Podillya territory (Ternopil, Khmylnytskyi and Vinnytsia regions) by mineral resources / M. Ya. Syvyi, S. W. Hulyk, P. M. Demyanchuk. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Геологія. Географія. Екологія.  Харків, 2020.  Вип. 53.  С. 180–193.

 20. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль : Тайп, 2020.  № 2 (49).  С. 227–229.


Довідники

 1. Сивий М. Я. Геологи і географи Тернопільщини : довідник / упоряд. М. Я. Сивий ; ред. П. Дем’янчук.  Тернопіль : Осадца В. О., 2021. 372 с.


Науково-популярні видання

 1. Альтгайм Л. Туристично-краєзнавча характеристика екскурсійного потенціалу історичного міста Збараж / Л. Альтгайм, А. Мокра // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  Тернопіль : Тайп, 2020. №4 (вип. 4).  С. 80-86

 2. Альтгайм Л. Туристично-краєзнавча характеристика старовинних екскурсійних об’єктів у місті Тернопіль / Л. Альтгайм, С. Яремчук // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  Тернопіль : Тайп, 2020.  №4 (вип. 4). С. 67-74

 3. Альтгайм Л. Туристично-краєзнавчий потенціал міста Кременець Тернопільської області та його використання у екскурсійній діяльності / Л. Альтгайм, О. Сотник // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  Тернопіль : Тайп, 2020.  №4 (вип. 4).  С. 74-79

 4. Заставецька Л. Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка унікальна локація для освіти і виховання студентської та учнівської молоді / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 69- 72.

 5. Заставецька Л. Перспективи розвитку похмурого туризму у західному регіоні України / Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова, О. Семеген // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. С. 8-10.

 6. Гавришок Б. Єврейська спадщина в Тернопільській області як ресурс туризму / Б. Гавришок, П. Дем’янчук, М. Питуляк // Сакральне та туризм : матеріали Міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.).  Київ : Геопринт, 2023.  С. 297-299

 7. Гулик О., Гулик С.  Головні убори як жіночий оберіг. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль, 2019.  Вип. 1.  С. 17–24.

 8. Гулик С. Історія розвитку мисливства та рибальства на Тернопільщині / С. Гулик // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф.( м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 48-52.

 9. Гулик О. Ретроспектива природозаповідання на Тернопіллі / О. Гулик, С. Гулик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022.  С. 19–24.

 10. Дем'янчук П. М. Геологічному музею Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – 30 років! / П. М. Дем'янчук, М. Я. Сивий, Й. Свинко // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 99–103.

 11. Дем’янчук П. М. В. В. Докучаєв як геолог і геоморфолог / П. М. Дем'янчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 13–18.

 12. Дем’янчук П. М. Євген Лазаренко – видатний вчений ХХ століття / Н. М. Турецька, П. М. Дем'янчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 82–88.

 13. Дем'янчук П. Професор Йосип Свинко – учений і педагог вищої школи (до 85-річчя від дня народження) / П. Дем'янчук // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 4–6.

 14. Дем'янчук П. Слово про вчителя : до 85-ліття професора Йосипа Михайловича Свинка / П. Дем'янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2019. – № 2 (47). – С. 186–192.

 15. Заставецька Л. Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою та перспективи для України / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 13-18.

 16. Гугул І. Особливості формування адміністративно-територіального устрою південно-західної Тернопільщини / І. Гугул, М. Сивий.  // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4).  С. 18-26

 17. Тaranova N. GLOBAL PROBLEMS OF WAR AND PEACE IN MODERN CONDITIONS / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: Wirtschaft, Management und Marketing, Pädagogik, Psychologie, Philologie, Jurisprudenz, Geographie : monographie. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2022.  P. 124-130.  Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft».  Buch 13. Teil 3. DOI : 10.30890/2709-2313.2022-13-03-004

 18. Свинко Й. Роль Миколи Чайковського у формуванні мережі заповідних територій та об’єктів Тернопільської області / Й. Свинко, П. Дем’янчук // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022.  С. 5-9.

 19. Основні етапи палеогеографічного розвитку Тернопілля / Й. Свинко, П. Дем’янчук, Б. Гдаль // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  Тернопіль : Тайп, 2021.  № 5 (вип. 5).  С. 7–21.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси