Сивий Мирослав Якович


СИВИЙ МИРОСЛАВ ЯКОВИЧ

Доктор географічних наук
Професор  
Академік Національної академії наук вищої освіти України по відділенню наук про Землю

e-mail: smy287840@tnpu.edu.ua
            syvyjm@ukr.net 


Профілі   
    ORCID
     ResearcherID
     Publons
     Scopus

      

Народився 16 лютого 1950 року у с.Клебанівка Підволочиського району Тернопільської області. Вчився спочатку у Клебанівській восьмирічній, потім – у Тернопільській СШ № 6, яку закінчив у 1967 р. У цьому ж році вступив до Львівського державного університету імені І.Франка (геологічний факультет), який закінчив у 1972 р. за спеціальністю “Геологія і розвідка родовищ корисних копалин”.


Був спрямований на роботу в геологорозвідувальну експедицію “Уралвуглерозвідка”, де працював у Кизеловській геологорозвідувальній партії на посаді дільничного геолога до 1974 р. У цьому ж році вступив до аспірантури при відділі геології вугілля Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР (м.Львів). 


У 1980 р. захистив у Дніпропетровському гірничому інституті ім.Артема кандидатську дисертацію на тему “Особливості регіонального метаморфізму вугілля Львівсько-Волинського басейну”(науковий керівник – доктор геолого-мінералогічних наук В.О.Кушнірук). 


Працював на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті геології та геохімії АН УРСР, а з 1982 р. – на посаді старшого викладача кафедри географії (пізніше – фізичної географії) Тернопільського державного педагогічного інституту ім.Я.Галана. 


У 1988 р. затверджений на посаду доцента кафедри фізичної географії.  


В 2005 р. у Львівському національному університеті імені І.Франка захистив докторську дисертацію на тему “Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 


З 20 грудня 2007 р. – професор, а з 1 липня 2008 р. – професор-завідувач кафедри фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, з вересня 2013р. - завідувач кафедри географії та методики її навчання. 


Член редколегій наукових часописів: 

«Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія», 

«Екологічна безпека та збалансоване природокористування», 

Тернопільського енциклопедичного словника та ін.  

Член Українського географічного товариства, член Наукового товариства імені Т. Шевченка, член Спілки геологів України. 


З червня 2020 року - професор кафедри географії та методики її навчання.


Навчальні курси

«Географія мінеральних ресурсів України»
«Геологія»  
«Геологія антропогенового періоду»
«Геологія з основами геоморфології»
«Екологічна геологія»

«Палеогеографія»

«Палеогеоморфологія»

«Природно-ресурсний потенціал України» 
«Геологія з основами гідрогеології»
«Мінерально-ресурсний потенціал України»
«Землелогія»


Особисті відзнаки


У 1982 році став лауреатом Львівської обласної премії для молодих вчених в галузі науки, техніки і виробництва (I місце) за цикл робіт “Метаморфізм вугілля Львівсько-Волинського басейну”. 

У 2004 році нагороджений ректоратом Тернопільського національного університету імені В.Гнатюка Дипломом II ступеня за кращу монографію 2004 року “Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез”.

У 2007 році – Міністерством освіти і науки України Почесною Грамотою Міністерства ”.

У 2008 році – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
У  2012 р. Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації.
У 2015 р. – Грамотою ТНПУ ім.В.Гнатюка. 

У грудні 2019 року М.Я.Сивий отримав Диплом академіка Національної академії наук вищої освіти України по відділенню наук про Землю.  

У цьому ж році 
Академією за цикл робіт з географії мінеральних ресурсів України його було нагороджено медаллю імені Ярослава Мудрого.


У 2020 році відзначений МОН України нагрудним знаком «Відмінник освіти».

У цьому ж році удостоєний ректоратом Почесної відзнаки «ГОРДІСТЬ ТНПУ».


Сфера наукових інтересів 

Наукові інтереси пов’язані з конструктивно-географічними дослідженнями природно-ресурсного потенціалу Поділля, мінерально-сировинних ресурсів України, проблемами оптимізації природокористування, геологією вугільних басейнів, регіональною геологією західної околиці Східно-Європейської платформи. 


Основні публікації

Опублікував понад 360 наукових та науково-методичних праць, у тому числі: 

Монографії

 1. Угленосные формации карбона юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы : монографія / С. И. Бык, Е. С. Бартошинская, А. А. Муромцева, М. Я. Сывый. К. : Наук. думка, 1983. 172 с.

 2. Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області: монографія / М. Сивий, В. Кітура. Тернопіль : Тайп, 1999. 274 с.

 3. Мінеральні ресурси Поділля : конструктивно-географічний аналіз і синтез: монографія / М. Сивий. Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. 656 с.

 4. Природні умови і ресурси Тернопільщини: монографія / за ред. М. Сивого та Л. Царика. Т: Терно-граф, 2011. 384 с.

 5. Географія мінеральних ресурсів України: монографія / М. Сивий, І. Паранько, Є. Іванов. Львів: Простір М, 2013. 683 с.

 6. Основи й методи наукових досліджень у фізичній географії: монографія / Д.І. Ковалишин, М.Я. Сивий, М.Р. Питуляк та ін. Тернопіль: Вектор, 2014.  262 с.

 7. Особливості природокористування в Подільських Товтрах: монографія / Б. Гавришок, М. Сивий. Т.: Вектор, 2015. 260 с.

 8. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія (співавтор). За ред. проф. Царика Л.П.  Тернопіль: науково-видавничий відділ ТНПУ, 2016.  498 с.

 9. Географія Тернопільської області: монографія. За ред. проф. Сивого М.Я. Т.1. Природні умови і ресурси. Тернопіль, ФОП Осадца Ю.В., 2017. 504 с.

 10. Географія Тернопільської області: монографія. За ред. Сивого М.Я., Заставецької Л.Б. Т. 2. Населення. Господарство. Тернопіль, ТОВ “Компанія Крок”, 2017. 342 с. 

 11. Ресурсний потенціал Теребовлянщини: монографія / М. Сивий, Б. Гавришок, В. Кітура. Т.: ФОП Осадца Ю.В., 2018. 231 с.

 12. Географія Тернопільської області: монографія. Природні умови і ресурси. Т. 1. (за ред. проф. Сивого М.Я.). Тернопіль: Тернопіль, ФОП Осадца Ю.В. 2020. 516 с. 

 13. Географія Тернопільської області: монографія. Населення. Господарство. Т. 2. (за ред. проф. Заставецької Л.Б.). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. 2020. 540 с. 

 14. « Resource Potential of Construction Sands of Podillya (Ukraine) / M. Syvyj , B. Havryshok , P. Demjanchuk, N. Lisova. Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences: monograph. Katmandu: 2022. Vol. 2, 22 February 2022. Page 22-34

 15. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region: монографія /M. Syvyi , S. Hulyk , P. Demyanchuk , B. Havryshok // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences Vol. 5, 30 June 2022 , Page 74-93.

 16. Мінерально-сировинні ресурси Тернопільщини: сучасний стан, перспективи: монографія / М. Сивий, В. Кітура, Б. Гавришок, Т. Кітура. Т.: ФОП Ю.Осадца, 247 с.

 17. Resource potential of chemical and agrochemical mineral raw materials in Ukraine: monograph /Myroslav Syvyi, Petro Demyanchuk / New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. 268 p.

 18. Ресурсна база каолінів в Подільському регіоні /М. Сивий, П. Демянчук // Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 29-38 р.

 19. Phosphates of Ukraine as Agrochemical Raw Materials /Miroslav Syvyi , Petro Demyanchuk , Bohdan Havryshok, Bohdan Zablotskyi. Current Innovations in Chemical and Materials Sciences: collective monograph. Vol. 1, 18 September 2023 , Page 14-40.

 20. Мінерально-сировинний потенціал Хмельниччини: проблеми освоєння, перспективи: монографія / М. Сивий, Б. Гавришок, П. Демянчук. – Т., ФОП Осадца В., 2023. -   332 с.

Підручники

 1. Геологія з елементами палеонтології : підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. К. : Вища школа, 1995. 256 с.

 2. Геологія : підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. К. : Либідь, 2003. 480 с.

 3. Геологія: підручник. Вид друге, доповн. / М. Сивий. Тернопіль: Вектор, 2019. 420 с.

 4. Геологія з основами геоморфології: підручник /М. Сивий, П. Дем’янчук. Т.: ФОП Осадца Ю.В., 2021. 416 с.

 5. Основи палеогеографії: підручник / М. Сивий, П. Дем’янчук.  Тернопіль, ФОП Осадца В.Ю. 2022. 413 с.

 

Навчальні посібники

 1. Геологічна будова і корисні копалини України : посібник / М. Сивий. Тернопіль : Тайп, 1997. 60 с.

 2. Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології : посіб. / М. Я. Сивий, Й. М. Свинко. К. : Віпол, 1997. 108 с.

 3. Мінеральні ресурси, проблеми їх використання та охорони в Тернопільській області : посібник для вчителів /М. Я. Сивий, М. В. Потокій. Тернопіль : вид-во педуніверситету, 1998. 89 с.

 4. Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології : посібник. 2-е вид., доп. / М. Я. Сивий, Й. М. Свинко. Тернопіль : Тайп, 2001. 108 с. 

 5. Геологія. Практикум : посіб. для студ. географічних спец. ВНЗ / М. Сивий, Й. Свинко. К. : Либідь, 2006. 248 с.

 6. Геологія з основами геохімії і палеонтології: навч. посібник / Й. Свинко, М. Сивий. Т: вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2011. 384 с.

 7. Основи інженерної геології: навчальний посібник / М. Сивий.  Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені І. Пулюя, 2013. 300 с.

 8. Геологія: навчально-методичний комплекс. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2013. 420 с.

 9.  Регіональна фізична географія поверхні Землі: посібник. Ч. 1. Чинники диференціації природи й головні географічні закономірності поверхні Землі; Ч. 2. Водна поверхня Землі /Д. Ковалишин, П. Дем’янчук, М. Сивий та ін. Тернопіль: Вектор, 2013. 512 с.

 10.  Палеогеографія: навчально-методичний комплекс / М. Сивий. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка. 2014. 116 с. 

 11.  Географія мінеральних ресурсів України: навчальний посібник / М. Сивий, І. Паранько. Т.: вид-во ТНПУ імені В.Гнатюка, 2015. 456 с.

 12.  Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів: посібник / М. Сивий. - Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені І. Пулюя, 2016. 276 с.

 13.  Регіональна фізична географія поверхні Землі: посібник. Ч. III. Суходільна поверхня Землі: посібник / Д. Ковалишин, П. Дем’янчук, М. Сивий та ін. // За ред. проф. М. Сивого. Тернопіль-Торонто, 2018. 576 с.

 14.  Регіональна фізична географія поверхні Землі: посібник. За ред. проф. М. Сивого та проф. Й. Свинка. Част. IV. Суходільна поверхня Землі. Кн. 1. Європа / Д. Ковалишин, М. Сивий, П. Дем’янчук та ін. Тернопіль-Торонто: 2020. 392 с.

 1.  Регіональна фізична географія поверхні Землі: посібник. За ред. проф. М. Сивого та проф. Й. Свинка. Част. IV. Суходільна поверхня Землі. Кн. 2. Азія / Д. Ковалишин, М. Сивий, П. Дем’янчук та ін. Тернопіль-Торонто: 2020. 376 с.

 2. Геологія з основами гідрогеології: навчальний посібник / М. Сивий, П. Дем’янчук. Т.: ФОП Ю.Осадца, 2023. 327 с.


Довідники

 1. Кафедра географії та методики її навчання: довідник / упор. М. Сивий. Тернопіль: Тайп, 2016. 77 с.

 2. Кафедра географії та методики її навчання: довідник. Вид. 2-е, доповн. / упор. М. Сивий. Тернопіль: Тайп, 2016. 77 с.

 3. Мінерально-сировинна база та надрокористування в Тернопільській області: довідник / В. Кітура, М. Сивий. Тернопіль: Тайп, 2016.  239 с.

 4. Геологи і географи Тернопільщини: довідник /упорядник М. Сивий. Т.: ФОП Осадца Ю.В., 2021. 356 с.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси