Таранова Наталія Богданівна

taranova

Кандидат географічних наук, 
доцентe-mail:   tnb2010@tnpu.edu.ua


 


Профілі:
     Google Scholar   

     ORCID

     ResearcherID

    

 Народилася 22 лютого 1978 року у с.Глібів, Гусятинського району, Тернопільської області. Після закінчення Гримайлівської ЗОШ I-III ступенів імені Івана Пулюя Гусятинського району Тернопільської області у 1995 році, поступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. По закінчені географічного факультету у 2000 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і екологія» та здобула кваліфікацію вчителя географії та екології.

З 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі фізичної географії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів. Науковий керівник дисертаційної роботи – професор Свинко Й.М.

Захист дисертації відбувся 6 квітня 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.05 Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатська дисертація на тему: «Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся».


У 2004 році почала працювати асистентом, з 2008 р. – доцентом кафедри фізичної географії, з 2013 року – доцентом кафедри географії та методики її навчання.

Член Українського географічного товариства.

Опублікувала понад 70 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 2 україномовні колективні монографії – «Географія Тернопільської області». в 2-х т. (2017), «Географія Тернопільської області». в 2-х т. (2020), а також 3 англомовні колективні монографії за кордоном «European vector of development of the modern scientific researches» (Baltija Publishing, 2021), «Innovative economics and management in the modern world» (Germany, 2021), «Socio-economic and management concepts» (Boston, 2021). Має наукові публікації у закордонних фахових виданнях у Німеччині та Білорусії. Серед наукового доробку є статті, які входять до міжнародних баз цитування Web of Science, фахові статті в українських наукових журналах та часописах.


Навчальні дисципліни

«Метеорологія і кліматологія» 

«Агрометеорологія»

«Географія світового господарства» 

«Глобальні зміни клімату» 

«Регіоналістика» 


Сфера наукових інтересів

Метеорологія і кліматологія, синоптична метеорологія, мікрокліматологія, агрометеорологія, особливості зміни клімату в м.Тернополі, топонімічні та геотопонімічні дослідження. 


Особисті відзнаки

У 2012 р. нагороджена подякою ТНПУ імені В. Гнатюка за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм;
у 2018 р. нагороджена грамотою ТНПУ імені В. Гнатюка за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів;
у 2020 році – подякою ТНПУ імені В. Гнатюка за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, профорієнтаційну роботу, активну участь у житті університету;
у 2020 році – подякою міського голови Тернопільського міського управління освіти за сумлінну працю, високий професіоналізм у роботі, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя.


Основні публікації


 1. N.B. Taranova, L.B. Zastavetska, T.B. Zastavetskyi, M.R. Pytuliak, M.V. Pytuliak. Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data /N. B. Taranova [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. 2021. № 11 (6). P. 7-17. (in English) (Web of Science)

 2. Zastavetska L.B. Decentralization reform: a european experience ofdecentralization reform: a european experience oflocal government for Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, N. B. Taranova // Modern Scientific Researches. – 2021. – Issue №15, part 2. P. 131-138. (in English)

 3. Zastavetska L. The role of geography in the exercise of foreign policy and diplomacy / L. Zastavetska, N. Taranova // European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 1st ed. P. 55-75. (in English)

 4. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska // Innovative economics and management in the modern world. 2021. Book 4, part 11. P.124-138. (in English)

 5. Zastavetska L. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. Boston: Primedia eLaunch, 2021. P. 179-186. (in English)

 6. Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія: словник-довідник (основні терміни і поняття) Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2013. 192 с. (є рекомендованим МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

 7. Шубер П.М., Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів географічних спеціальностей вузів. Тернопіль-Львів, Видавничий відділ ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2008. 220 с.

 8. Таранова Н., Шубер П. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. 290 с.

 9. Методи досліджень у фізичній географії: [Навчальний посібник] / Д.І. Ковалишин, М.Я. Сивий, М.Р. Питуляк, М.В. Питуляк, Н.Б.Таранова, П.М. Дем’янчук, О.В. Волік, С.В. Гулик. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. 252 с.

 10. Таранова Н. Б. Йосип Йосипович Роллє – природодослідник Поділля //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. / Н.Б. Таранова. Тернопіль: СМП “Тайп”. № 2 (випуск 35). 2013. С. 15-23.

 11. Наталія Таранова, Павло Шубер. Історія дослідження клімату Тернопільського плато. /Наукові записки ТНПУ ім.. Володиимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль.: СМП «Тайп». №1 (випуск 38). 2015. с. 15-25.

 12. Наталія Таранова. Оцінка якості атмосферного повітря міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2018.(Випуск 45). №2, С. 173-180.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси