Альтгайм Любов Богданівна

Альтгайм Л.Б


Кандидат географічних наук, доцент
Доцент кафедри географії та методики її навчання


e-mail: altheim@ukr.net 

Профілі

 Google Scholar 
 ORCID 
 ResearcherID
 ResearchGate

                 

Народилася 21 травня 1972 року у селі Золотники Теребовлянського району, Тернопільської області. 

Із 1979 року до 1989 року навчалася у Золотниківській середній школі, яку успішно закінчила із срібною медаллю.

У цьому ж році вступила на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту на спеціальність «Географія і біологія», а у 1994 році його закінчила.


Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності

Із 1994 року до 1999 року працювала у Золотниківській ЗОШ І-ІІІ ступенів на посаді педагога-організатора, а також у 1995-1997 роках вчителем географії у ЗОШ І-ІІІ ступенів села Вишнівчик Теребовлянського району Тернопільської області.

Із 2000 року працювала старшим лаборантом кафедри географії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а у 2005 році переведена на посаду асистента цієї ж кафедри.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему «Територіальна організація сільського населення Хмельницької області» на засіданні спеціалізованої ради Д. 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Із грудня 2012 року – доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Впродовж роботи на кафедрі географії України і туризму до вересня 2023 року читала у студентів, що навчаються на спеціальності «Туризм» та «Географія» у різні роки такі навчальні дисципліни:
«Демографічна і етнічна географія України»,
«Математичні методи у географії»,
«Економічна географія України»,
«Географічне краєзнавство»,
«Основи музеєзнавства»,
«Основи музейної і екскурсійної діяльності»,
«Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності».

Нею розроблено навчально-методичні комплекси і електронні комплекси у системі MOODLE університету із таких навчальних дисциплін:

- «Методики викладання у вищій школі» для магістрантів спеціальності «Туризмознавство»;

- «Туристичне краєзнавство», «Рекреалогія», «Основи страхування», «Організація екскурсійних послуг», «Менеджмент туризму», «Соціологія туризму» для бакалаврів спеціальності «Туризм»;

- «Педагогіка туризму» і «Управління персоналом» для спеціалістів спеціальності «Туризм»;

- «Туристичний менеджмент» для спеціалістів спеціальності «Географія»,

кожні із яких забезпечені надрукованими навчально-методичними посібниками і працями: робочими і навчальними програмами, курсами лекцій, методичними рекомендаціями для проведення практичних і лабораторних занять, завданнями для індивідуальної і самостійної роботи та ін.

Із вересня 2023 року - доцент кафедри географії та методики її навчання читає для студентів:

014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування - «Ландшафтознавство»;

014.07 Середня освіта (Географія) – «Методику навчання географії»;

для магістрантів: 014.07 Середня освіта (Географія) - «Методику навчання географії у вищій школі»

та 106 Географія - «Світові тренди підготовки фахівців у вищій школі»


Приймає активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах.


Модерувала та організовувала щорічні науково-практичні студентські конференції із “Соціології туризму” та “Страхування”.

Член Наукового товариства ім.Шевченка і Українського географічного товариства.



Сфера наукових інтересів

Наукові інтереси спрямовані на дослідження: актуальних питань методології теорії і практики організації екскурсійних послуг, теоретичних і методологічних особливостей туристичного краєзнавства, розвитку рекреалогії та її прикладне значення для туристичної діяльності, ролі страхування у туризмі, теоретичних засад та стратегій розвитку менеджменту туризму та туроперейтингу, соціологічних та педагогічних аспектів туристичної діяльності, проблем підготовки кваліфікованих фахівців для туристичної сфери та шкільних навчальних закладів.

Здійснювала керівництво польовими, виробничими, технологічними, навчально-педагогічними практиками бакалаврів, спеціалістів та магістрантів, що навчаються на спеціальності «Туризм» і “Географія”.


Стажування

15-24 серпня 2016 року, пройшла стажування за програмою підвищення кваліфікації у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія).

Із 01.11.2017 до 30.04.2018 року пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі міжнародної інформації так країнознавства (міжнародних відносин і туризму) Хмельницького національного університету (Довідка №55  від 30.04.2018).

04.05 - 10.06.2022 року пройшла підвищення кваліфікації, стажування
DigIn.Net 2 Університет прикладних наук Анхальт, Німеччина (Сертифікат 180 годин: DN202205003).

07.06. - 14.06.2022 року пройшла підвищення кваліфікації, наукове стажування у Вищому навчальному закладі “Університет економіки та права “КРОК”, Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих (Сертифіка 60 годин: № КР04635922/000316-22).

Із 20.02.2023 до 10.04.2023 року пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі туризму Львівського національного університету імені Івана Франка (Довідка, №1026-У від 18.04.2023).

02.10 - 20.10.2023 року пройшла підвищення кваліфікації, стажування
DigIn.Net 2 Університет прикладних наук Анхальт, Німеччина (Сертифікат 180 годин6 кредитів ЄКТСDN 202311003 від 30.11.2023).

03.10. - 14.11. 2023 року пройшла програму підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти “Шкільне життя онлайн: як вчити і вчитися із задоволенням” Європейського центру імені Вергеланда та БО “Центр освітніх ініціатив” (сертифікат 30 годин, 1 кредит ЄКТС № EDxnJcyyiu від 23.11.23).                                     


Підвищення кваліфікації і курси

04.10. - 28.11.2023 року 
пройшла програму підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та працівниць закладів освіти “ФОКУС: Формувальне Оцінювання - Кооперація, Успіх, Самореалізація” Європейського центру імені Вергеланда та БО “Центр освітніх ініціатив” (сертифікат 45 годин, 1,5 кредита ЄКТС, № tC86ipya4O від 05.12.23).

У грудні 2023 року – січні 2024 року успішно закінчила курси: “
Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг” та “Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми”, надані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Ідентифікаційний номер сертифікату592bb2098e03401b981d00ab2d28f5eaвиданий 20.01.2024).

Основні публікації

Є автором понад 130 наукових і науково-методичних праць.

Серед них є одноосібним автором 120 наукових та науково-методичних праць, із яких 12 курсів лекцій та 10 методичних рекомендацій для проведення практичних і лабораторних занять, навчально-педагогічної практики для студентів і магістрантів спеціальності «Туризм» та «Географія», решта наукові статті у фахових виданнях і тези конференцій.

А також 5 наукових статей надруковано у співавторстві, серед них і у закордонних виданнях, а саме журналі “Journal of Geography, Politics and Society” та “Folia Turistica”, Edukacja i społeczeństwo. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси