Флінта Наталія Іванівна


Кандидат географічних наук,

доцент

 


e-mail: geonataly1@gmail.com


Профілі:
     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherIDБіографія

Народилася 12 лютого 1972 року у с. Кобиловолоки Теребовлянського району Тернопільської області.

Після закінчення ЗОШ № 6 м. Тернополя у 1989 році поступила на навчання до Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана на географічний факультет (спеціальність «Вчитель географії та біології»). Отримала вищу освіту у 1994 році.

З листопада 1997 року навчалася в аспірантурі ТНПУ зі спеціальності «Економічна і соціальна географія».

З 2000 року працює на кафедрі географії України і туризму. З 2014 по 2018 р. – заступник декана географічного факультету.

Захистила дисертаційне дослідження на тему «Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області)» по спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія у лютому 2005 року (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціалізована вчена рада К. 76.051.04).
Сфера наукових інтересів
Зосереджене на вивченні готельного господарства Тернопільської області, маркетинговій діяльності туристичних фірм, вивченні туристичної інфраструктури, формування іміджу та використання ПР-технологій в туризмі та ін.

Викладає такі навчальні дисципліни: 
«Туристичні формальності», 
«Організація анімаційних послуг»,  
«Організація готельного господарства»,  
«Маркетинг. Маркетинг туризму», 
«Іміджологія та ПР-технології в туризмі».

За період науково-педагогічної діяльності брала участь у 25 наукових і науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах всеукраїнського та міжнародного рівня.

Є членом Українського географічного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка, , ГО «Туристичне Тернопілля» (з 2017 р.). 

Стажування
Проходила стажування у провідних закладах вищої освіти України, в тому числі при кафедрі географії та менеджменту туризму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2012), кафедрі туризму Ужгородського національного університету  (2018). У період 2016, 2017 рр. проходила стажування під егідою Академічного товариства імені Міхала Балудянського (Кошице, Словаччина).


Основні публікації 

Опублікувала одноосібно та в співавторстві понад 50 наукових праць у  виданнях України та за кордоном.

1. Флінта Н. Передумови залучення іноземних туристів на базі розвитку сакрального туризму Тернопільської області //Географія, картографія, географічна освіта: істо-рія, методологія, практи-ка. Матеріали міжнарод-ної науково-практичної конференції (м.Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 202-205.

2. Флінта Н. Реклама як складова маркетингових комунікацій туристичного підприємства (на прикладі туроператора «АККОРД-ТУР» // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету ТНПУ імені В.Гнатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – 404 с.

3. Флінта Н. Географічні дослідження освітнього комплексу реґіону. // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 142-144.

4. Флинта Н. Методика исследовани якультурно-образовательного комплекса региона. // The Formation of the Modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes: materials of international scientific and practical seminar (Kosice, 8-11 February 2016). – K: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 72-74.

5. Флинта Н. Подготовка специалистов отрасли туризма в Украине. // The Formation of the Modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes: materials of international scientific and practical seminar (Kosice, 8-11 February 2016). – K: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 34-35.

6. FlintaN..The development of extreme tourism in Ternopil region. // Sscientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2016.– № 4 (6). –P.29-31.

7. Флінта Н. Дністровський каньйон: проблеми розвитку туризму. // Матеріали науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р. – Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 427-429.

8. Flinta N. Evaluation of activity of hotel industry in the city of Ternopil. // Sscientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2017.– № 5 (5а). – P.44-46.

9. N. FlintaNeoteric aspects, problems and prospects of development of medical tourism in Ukraine/ JournalofEducation, HealthandSport: №8 (5) 2018. – P. 716–725. eISSN 2391-8306. DOI. 

10. Флінта Н. Принципи та побудова моделі класифікації туристичних послуг //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - №1 (випуск 46). – 2019. – С. 162-167.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси