Кузишин Андрій Васильович

Кузишин Андрій ВасильовичДекан географічного факультету,

доктор географічних наук, професор


e-mail:
kuzyshyn_a@tnpu.edu.uaПрофілі:   
     ResearchGate
     ORCID
     Scopus
     ResearcherID
 
   Освіта:

2021 – підготовка та захист докторської дисертації за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія, Київський  національний університеті ім. Т. Шнавченка.

1996-1999 – підготовка та захист кандидатської дисертації за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія, Львівський національний університеті ім. І. Франка.

1991-1996 – спеціаліст за спеціальністю «Учитель географії та історії», Тернопільський державний педагогічний інститут (закінчив з відзнакою).

1981-1991 – навчання в Калуській загальноосвітній школі № 10, Івано-Франківської області (закінчив з відзнакою).


Науковий ступінь:

2021 – доктор географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Регіональний вимір соціально-політичних процесів: теорія, методологія та практика суспільно-географічного дослідження» (науковий консультант – професор Костянтин Мезенцев).

1999 – кандидат географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Науково-географічні основи управління обласним соціально- економічним комплексом (на прикладі Тернопільської області)» (науковий керівник – професор Ольга Заставецька).


Посада:

Тернопільський  національний педагогічний  університет імені Володимира Гнатюка

2014 – донині – декан географічного факультету

2022 – донині – професор кафедри географії України і туризму (за сумісництвом)

2014 – 2022 – доцент кафедри географії України і туризму (за сумісництвом)


2004 – 2014 – доцент кафедри географії України і туризму

2000-2004 – асистент кафедри географії України

1999-2000 – старший лаборант кафедри географії України


Калуський районний відділ освіти, Івано-Франківської області

1996 – 1999 – вчитель географії, історії та правознавства Копанківської школи І-ІІ ступенів Калуського району Івано-Франківської області

1996 – 1996 – вчитель географії, історії та правознавства Томашівської школи І-ІІ ступенів Калуського району Івано-Франківської області


Викладацький досвід та фахова діяльність (не за основним місцем роботи)

2018 – донині – керівник Центру євроінтеграційних студій та комунікацій Тернопільського національного педагогічного університету ім. В  Гнатюка

2005 – 2010 – завідувач кафедри туризму та доцент кафедри туризму Галицького інституту імені В. Чорновола (м. Тернопіль)

2000 – донині – викладач Центру доуніверситетської підготовки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка


Читав лекції у зарубіжних університетах:

Економічний університет в Катовіцах, Польща (2020). 

Університет в Гданську, Польща (2023)


Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Соціальна географія», «Основи країнознавчих і політико-географічних досліджень», «Основи політичної географії», «Географія сфери послуг України», «Історія туризму», «Міжнародний туризм», (освітній рівень «Бакалавр»); «Політична географія з основами геоглобалістики», «Міжнародний туристичний бізнес» (освітній рівень «Магістр»); «Проблеми сучасного суспільства: Україна в глобальних та регіональних вимірах» (освітній рівень «Доктор філософії»).

 

Гарант бакалаврської освітньої програми «Географія».

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • член журі (голова журі) ІІ (обласного) етапу учнівської олімпіади з географії (з 2001)
 • член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (з 2017)
 • член журі ІІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (з 2015)
 • член Українського географічного товариства (з 2005; з 2016 р. – член вченої ради Товариства);
 • член Наукового товариства ім. Шевченка (з 2012);
 • член Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції ( з 2017);
 • член Національної спілки краєзнавців України ( з 2017);
 • член наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України ( з 2016)
 • член обласної координаційної рада з питань туризму при Тернопільській обласній державній адміністрації.


Членство у редколегіях наукових видань:

 • «Магістерські студії географічного факультету ТНПУ імені В. Гнатюка» (головний редактор);
 • «Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства»;
 • «Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія»


Наукові інтереси:

Соціальна географія, політична географія, електоральна географія, історія туризму, міжнародний туризм.


Стажування, спільні наукові дослідження:

2017 – 2018 – кафедра географії та менеджменту туризму географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

2013 – кафедра географії та менеджменту туризму географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича;

2009 – кафедра географії та менеджменту туризму географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича;  

2004 – кафедра економічної і соціальної географії географічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка


Закордонні стажування:

2023 – Університет в Гданську (Польща)

2017 – Академічне товариство імені Міхала Балудянського (Словаччина)

2016 – Академічне товариство імені Міхала Балудянського (Словаччина)

2016 – Академічне товариство імені Міхала Балудянського (Словаччина)


Міжнародні проекти:

2020 - 2023– Mobility for learners and staff –  Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement (Польща - Україна)

2019-2022 – IREX: Вивчай та розрізняй: інформедійна гармотність (Посольство Великої Британії в Україні; Посольство США в Україні);

2017 – Громадська ініціатива заради здорового довкілля в західній Україні Брауншвег (Німеччина – Україна).


Автор та співавтор понад 250 наукових та навчально-методичних праць.


Вибрані публікації:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Кузишин А.В., Заячук О.Г. Географія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопіль: Підручники і посібники, 2022.  496 с.
 • Pabian B., Kuzyshyn A., Pabian A., Poplavska I., Zadvornyi S.  Management in sustainable tourism in Poland and Ukraine. Outline of the problem. Monograph, Publishing House of Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2020, 110 p.
 • Pabian B., Kuzyshyn A., Pabian A., Poplavska I., Zadvornyi S.  Hotel industry in Poland and Ukraine – selected aspects of functioning, management and development. Czestochowa: Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 2019. 112 p.
 •  Кузишин А.В. Міжнародний туристичний бізнес: Навчальне видання. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. 146 с.

Розділи у монографіях:

 • Кузишин А.В. Політична географія Тернопільської області. В: Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т.  Т.2. Населення. Господарство  Тернопіль: Крок, 2020. С.324-339.
 • Кузишин А.В. Особливості політичної ідентичності населення України через призму результатів електоральної прихильності. Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння  : колективна монографія / за заг. ред. доктора наук з державного управління, професора І.А. Семенець-Орлової, кандидата наук з державного управління В.М. Паращенко та О. О. Паращенка.  Одеса : Олді+, 2023. С. 18-38. 

Cтатті:

 • Kuzyshyn A.,  Kuczabski A., Poplavska I., Zadvornyi S. Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the Carpathian-Podillia region (Ukraine). Czasopismo Geograficzne, 2022. 93(3): 473–493. 
 • Buyak B., Kuzyshyn A. Change of the Electoral Sympathies of the Voters in the Western Ukrainian Region According to the Parliamentary Elections Results in 2019. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia.  2021. Vol. 76. P. 145-162. 
 • Tsaryk L., Kuzyshyn A., Tsaryk P. Selected Aspects of Ecological Dimensions of Ecotourism Development in the Networks of National Natural and Regional Landscape Parks of Ukraine. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia.  2020. Vol. 75. P. 161-181. 
 • Kuzyshyn A. Departure from the traditional electoral population sympathies of Western Ukraine region: spatial analysis of the elections to the Verhovna Rada. Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2020. Ročník 24, Číslo 2. S. 263-278.
 • Kuzyshyn A. Spatial diversification of the social sphere development in the Carpathian-Podillia region (Ukraine). Folia Geographica. Volume 61, 2019, No. 2. p. 144-162.
 • Kuzyshyn A., Poplavska I.   Analysis of Territorial Differences of  the Social Sphere  elements in the Areas of the Carpathian-Podillia Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro, 2018.  27(2). P. 285-293.  
 • Kuzyshyn A., Poplavska I.   The Analysis of the Regional Dimension of Human Development in Ukraine. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2017. Vol 31. Kraków 2017. Р. 111-119.   

Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2023)

Нагрудний знак Міського голови Тернополя (2021)

Грамота Міністерства освіти і науки України  (2020)

Подяка Міністерства освіти і науки України  (2019)

Подяка міського голови м. Тернополя (2020)

Подяка ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2019)

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017, 2018, 2019)

Грамота Національного університету харчових технологій (м. Київ) (2018)

Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2015)

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015, 2012)

Подяка Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (2014)Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси