Лісова Наталія Олегівна 

Лісова Н.

Кандидат біологічних наук,

Доцент
Профілі
     Google Scholar
     ORCID
     ResearcherID
     ScopusНародилася 31.08.1981 року у місті Тернополі. У 1998 році закінчила Українську гімназію. Навчаючись у гімназії наполегливо вивчала природничі науки та дуже полюбляла подорожувати, тому поступила до Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, на географічний факультет.

У 2003 році закінчує його та отримує диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та біологія».
У цьому ж році поступає в стаціонарну аспірантуру за спеціальністю – 03.00.16 – екологія. 15 листопада 2006 року закінчує її. 

З 1 вересня 2006 року працює асистентом кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Кандидат  біологічних  наук з 2009   року.

Дисертацію
на тему «Екологічний стан і охорона рослинного покриву природно-заповідних територій (Опільсько-Кременецький округ)», захистила 25 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології УААН. 3 квітня 2014 року здобуває атестат доцента  кафедри геокології та методики викладання екологічних дисциплін.


Лісова Наталія Олегівна веде такі навчальні курси для студентів денної та заочної форми навчання географічного факультету:
 «Біологія»,
«Біогеографія з основами геоботаніки»,
«Екологічний бізнес»,
«Глобальні та регіональні екологічні проблеми»,
«Екологічне виховання»,
«Історія та методологія науки про довкілля».


Постійно вдосконалює їх методичне забезпечення. Активно впроваджує в навчальний процес новітні освітні технології. Регулярно відвідує тематичні форуми та тренінги. 


Активно проводить громадську роботу із студентами факультету щодо екологізації мислення тернополян.


Сфера наукових інтересів:

На даний час цікавиться проблематикою пов´язаною з якість продуктів харчування, екологічним бізнесом, маркетингом, менеджментом.

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць.

Здійснює керівництво постійно діючою студентською проблемною групою «Екологічний моніторингу якості продуктів харчування».

Член Тернопільського осередку НТШ та
національної спілки краєзнавців України. 

Працює як член журі на Всеукраїнській олімпіаді з екології. 

Володіє польською та англійською мовами.


Основні публікації:

1.Лісова Н.О. Екологічні групи рослин за  відношенням до абіотичних факторів природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького  округу / Н.О. Лісова // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Географія. – 2012. – № 1 (Випуск 31). –  С. 219–226.

2. Лісова Н.О. Екосозологічні засади збереження  рослинного покриву природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу /  Н.О. Лісова // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Географія. – 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 198–201.

3. Лісова Н.О. Еколого-історичні умови формування  рослинного покриву Опільсько-Кременецького округу / Н.О. Лісова // Наук. зап. Терноп. пед.  ун-ту. Серія: Географія. – 2012. – № 3 (Випуск 33). – С. 3–6.

4. Лісова Н.О. Вплив військових дій в Україні  на екологічний стан держави Наукові записки ТНПУ,  Серія: Географія. - №2, 2017. – C.165-173

5. Лісова Н.О. Військова справа та природокористування / Н.О. Лісова//Природокористування: навчальний посібник. / за ред Царика Л.П. та ін. / Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015 – С. 305-327

6.Лісова Н.О. Синтетичні миючі засоби та їх екологічно-безпечні аналоги   / Н.О. Лісова // Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування. Монографія / за ред. Царик Л.П. та ін.– Тернопіль:  СМП «Тайп», 2016. – С. 429-458 

7.Лісова Н.О. Проблеми екологічного бізнесу / Н.О. Лісова//Прикладна екологія. Навчальний посібник частина ІІ. Техноекологічні та соціоекологічні виміри/ за ред. Царик Л.П. та ін.– Тернопіль: ТНПУ, 2017. – С. 156-177.

8. Лісова Н.О. Екологічний бізнес. Навчально-методичний посібник. Видання друге перероблене та доповнене / Н.О. Лісова..  – Тернопіль: Вектор. – 2017. – 72 с.

9. Царик Л.П., Лісова Н.О. Глобальні і регіональні екологічні проблеми. Навчальний посібник.– Тернопіль: Наук-вид. відділ ТНПУ, 2018. – 168 с.

10. Lisova N. Environmental business as a part of economic development / N.Lisova //Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph.  – Vol. 1. Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P. 74-89.

11. Syvyj M., Lisova N. Geological and geographical studies of Polish and Ukrainian scientists in the territory of Volyn and Podillya in the interwar period (1918-1939)/ M. Syvyj, N. Lisova // Україа – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол .ред. Л.М. Алексієвець. – Вип.22. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 111-122

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси