Мариняк Ярослав Омелянович


Кандидат географічних наук

Доцент

Профілі:

     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID 

Біографія

Народився 14 червня 1963 р. с. Коршилів Зборівського району Тернопільської області. У 1970-1980 рр. начався у Зборівській середній школі №2. У 1980-1981 рр. працював слюсарем у Зборівській райсільгосптехніці.

Упродовж 1981 по 1986 років навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю «Географія. Економічна географія. Географ. Викладач», у 1986 р., закінчив аспірантуру цього ж університету (заочно у 1996 р.).

У 1986 році працював вчителем географії у школах Зборівського району Тернопільської області.

З 1986 р. у Тернопільському педагогічному інституті (Тернопільському національному університеті імені В. Гнатюка).

З 1986 по 1992 рр. асистент кафедри фізичної географії. З 1992 р. асистент, доцент кафедри географії України та туризму. 

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Водно-ресурсний потенціал Тернопільської області і проблеми його використання (соціально-економіко-географічне дослідження)», за спеціальністю 11. 00. 02 - економічна та соціальна географія (науковий керівник – проф. д. геогр. н. Шаблій О.І.).

У 2001 р. присвоєно звання доцента кафедри географії України.
З вересня 2018 р. по липень 2019 р. в.о. завідувача кафедри географії України і туризму.

Є членом Українського географічного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка.

Читає нормативні курси

«Організація туризму. Основи туризмознавства»,
«Статистика», «Управління туристичним підприємством»,
«Методика наукових досліджень в туризмі. Статистика туризму».
 Вибіркові курси «Етнокультурологія та етнологія кухні».

Сфера наукових інтересів

Теоретичні і методичні проблеми географії туризму, статистичних методів у туризмі, географічного краєзнавства, водно - ресурсного потенціалу та охорони довкілля, тематичного картографування, етнічної географії та історії географії.

 

Стажування

Проходив стажування у провідних закладах вищої освіти України, в тому числі при кафедрі географії та менеджменту туризму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2013, 2017), кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (2004).
У 2017 рр. проходив стажування під егідою Академічного товариства імені Міхала Балудянського (Кошице, Словаччина).


Основні публікації


За період науково-педагогічної діяльності опублікував одноосібно та в співавторстві понад 195 наукових і науково-методичних праць, з яких понад 30 у фахових виданнях України та за кордоном, 7 колективних монографій, 1 колективного підручника, 15 навчальних посібників для загальної та вищої школи, 12 методичних розробок, 8 картографічних творів, 62 наукові статті, брав участь у 60 наукових і науково-методичних конференціях, семінарах та з’їздах всеукраїнського та міжнародного рівня.

І. Колективні монографії

1. Поверхневі води // Географія Тернопільської області: монографія. Природні умови та ресурси / За ред. Сивого М. Я. ТНПУ ім. В. Гнатюка. -  Тернопіль: Крок, 2017 С. 161-200.

2. Новий університетський підручник з основ загальної суспільної географії // Суспільна географія. Книга третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти [Вибрані праці] / Олег Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 425-430. ( співавтор Ольга Заставецька)

3. Нове прочитання праць Опанаса Ващенка // Суспільна географія. Книга третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти [Вибрані праці] / Олег Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 425-230. (співавтор Дмитро Ткач)

ІІ. Підручники

1. Понятійний апарат туроперегтингу. // Туроперегтинг: підруч. / За ред. проф. В.Я. Брича. – Тернопіль: Екон. думка, 2017. С. 29-53

ІІІ. Навчальні посібники

1. Етнокультурологія та антропологія. Навч. - посіб. - Тернопіль: Вектор, 2014. - 180 с.


2. Управління туристичним підприємством. Навч. - метод. посіб. - Тернопіль: Вектор, 2014. - 52 с.

3. Методологія наукових досліджень в туризмі. Навч. - метод. посіб. - Тернопіль: Вектор, 2014. - 56 с.


4. Понятійний апарат туроперегтингу // Туроперегтинг: навч. посіб. / За ред. проф. В.Я. Брича. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. С. 25-40.

5. Організаційні засади створення і діяльності туристичного підприємства // Організація туризму: навч. посіб. / за заг. ред. д. е. н. проф. В.Я. Брича. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. С. 77 – 110 с.


6. Мариняк Я.О. Статистика туризму. Навч. посіб. / - Тернопіль: Вектор. 2016. - 104 с.

7. Мариняк Я.О., Рудакевич І.Р. Географічне краєзнавство. Навч. – метод. посіб. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 72 с.

8. Мариняк Я.О. Організація туризму. Основи туризмознавства. Навч. посіб. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 166 с.

Статті:

1. Международный туризм в Украине и его влияние на экономику страны // Вопросы географии и геоекологии. Алматы. 2014 - №1 - С. 59-63.

2. The regional formation of recreation and environmental protection  systems of Ukraine // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis //Studia Geograрhica ІХ (2015) Cracow: 2016. P. 184-194. (Lubomyr Tsaruk, Andriy Kuzyshyn, Petro Tsaruk, Nadiya Stecko, Inna Poplavska, Maryana Hinzula)

3. Статистичні стандарти України у галузі туризму: стан та проблеми становлення // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль: «Тайп». - №2 (41) – 2016. С. 129-138.

4. Management peculiarities of tourist business in Ukraine // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volumes, No. 5A / 2017. p. 86-88.

5. Концептуальні підходи до організації управління туристичним бізнесом в Україні // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль: «Тайп». - №2 (43) – 2017. С. 68-76.

6. Особливості розвитку туризму у Тернопільській області // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль: «Тайп». - №1 (46) – 2019. С. 68-76.

7. Tourism of economy of the western region of Ukraine: state and prospects // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volumes, No. 6B / 2019. p. 6-9.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси