Новицька Світлана Романівна

Новицька Світлана Романівна

Кандидат географічних наук

Доцент


Профілі:
     Google Scholar
     ORCID
     ResearcherID


Народилася 6 вересня 1976 року в Тернополі. В 1993 р. закінчила тернопільську школу № 12. Цього ж року вступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка на щойно відкриту спеціальність географія та екологія, охорона навколишнього природного середовища, збалансоване природокористування. Студентські роки згадую з особливою ностальгією. Чудовий час нових знань, нових друзів (багато з яких залишились на все життя), нових можливостей. Успішний захист дипломної роботи і диплом з відзнакою дозволили отримати рекомендацію для вступу в аспірантуру.

З вересня 2005 року працювала лаборантом, з 2006 року – асистентом, а з 2017 року - викладачем кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка. У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: ‘Природні рекреаційні ресурси: географічні аспекти оцінки і аналізу (на матеріалах Тернопільської  області)” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (науковий керівник – д.г.н., проф. Царик Л.П.) у Львівському національному університеті ім. І.Франка. В 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін.

Була залучена у склад журі обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів з екології (зокрема, регіональної Інтернет-олімпіади з екології (2017 р.); обласного еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край»). 

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць, з яких 5 монографії (чотири – у співавторстві), 7 навчальних посібників (три – у співавторстві), 3 закордонних публікацій, з яких одна – у виданні Web of Science. 

Член Українського географічного товариства та Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка.


Навчальні дисципліни

«Організація управління в екологічній діяльності»,

«Рекреаційна екологія та екологічний туризм»,
«Ландшафтний дизайн»,
«Екологія кризових ситуацій»,
«Прикладна екологія».
 


Стажування

Проходила стажування у провідних закладах вищої освіти України, зокрема при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка (жовтень 2018 - квітень 2019). Пройшла закордонне науково-педагогічне стажування у Вищій школі лінгвістичній у м. Ченстохова (Польща) в рамках проєкту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» з сертифікованим курсом «Natural Sciences. Ecology» у кількості 180 годин ( липень - жовтень 2020 року).


Особисті відзнаки

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - за організацію і успішне проведення профорієнтаційної регіональної Інтернет-олімпіади з екології для учнів 10-11 класів загальноосвітні шкіл (Тернопіль, 2017 р.);

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – за сумлінну багаторічну працю, значні досягнення у професійній діяльності (2019).


Сфера наукових інтересів

Рекреаційне природокористування, оцінка і раціональне використання природних рекреаційних ресурсів, екологічний туризм, екологічне управління.Основні публікації

1. Новицька С.Р. Оцінка придатності природно-територіальних комплексів для цілей рекреації / С.Р. Новицька Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: географія. - Тернопіль: СМП «Тайп». - № 2 (41). - 2016. –С.151-159.

2. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування. Монографія / за ред. Л. Царика. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с. (співавторка).

3. Природокористування. Навчальний посібник / за ред. Л. Царика. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015. – 398с (співавторка).

4. Прикладна екологія. Навчальний посібник. Частина ІІ. Техноекологічний та соціоекологічний виміри / за ред. проф. Царика Л.П.– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ. – 2017 – 250 с. (співавторка).

5. Географія Тернопільської області: монографія в 2-х т.Т.1. Природні умови і ресурси / за редакцією д.г.н., проф. М.Я. Сивого – Тернопіль: Крок, 2017 – С. 366-404 (співавторка).

6. Новицька С.Р. Конструктивно-географічна оцінка природних рекреаційних ресурсів, їх просторова організація та оптимізація використання (на матеріалах Тернопільської області). Монографія / С.Р. Новицька – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. – 266 с.

7. Tsaryk, L., Yankovs’ka, L., Tsaryk, P., Novyts’ka, S., & Kuzyk, I. (2020). Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29 (1), 196-205.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси