Рудакевич Іван Романович 

Rudakevych


Кандидат географічних наук 

Викладач


e-mail: ivaco@ukr.net 


Профілі:   
     ORCID
     ResearcherIDБіографія
Народився 31 травня 1984 року в селі Забойки Тернопільського  району Тернопільської області. 

У 2001 р. зарахований студентом географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, після закінчення якого з відзнакою у 2006 р. отримав освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр географії» за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». 

У листопаді 2006 р. вступив до аспірантури з відривом від виробництва географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна і соціальна географія», яку закінчив у 2009 року. 

У 2010 році на спеціалізованій вченій раді Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного реґіону України)». 

У 2010-2011 рр. працював на посаді доцента кафедри туризму Галицького інституту імені В. Чорновола (м. Тернопіль). 

З вересня 2010 р. працює на посаді асистента, а з 2014 р. – викладача кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Стипендіат програми імені Лейна Кіркланда у 2016-2017 рр. (Вроцлавський університет, Польща) польсько-американської фундації «Лідери змін». 

Учасник регіональної школи і переможець конкурсу проектів Фонду родини Богдана Гаврилишина (2018 р.).

Досвід науково-педагогічної діяльності – 9 років. 

Член Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка, Українського географічного товариства.


Стажування
2014-2015 рр. – науково-педагогічне стажування на кафедрі туризму Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Лютий 2016 р. – Наукове стажування і семінар в Університеті Кошице і Науковому товаристві ім. Михайла Балудянського (Словаччина); 

2016-2017 рр. – науково-практичне стажування в рамках Стипендійної програми імені Лейна Кіркланда у 2016-2017 рр. (Вроцлавський університет, Польща) польсько-американської фундації «Лідери змін». Тема стажування: «Вивчення досвіду польських міст у розвитку туристичної інфраструктури»; 

Березень 2017 р. – стажування у відділі промоції і туризму Вроцлавської міської ради (Польща); 

Квітень–травень 2017 р. – стажування у Нижньосілезькій туристичній організації (м. Вроцлав, Польща). 

2015, 2017 рр. – керівник навчальних поїздок студентів ТНПУ за програмою Німецької служби обмінів DAAD «Studienreise». 


Сфера наукових інтересів:
Географія транспорту та комунікацій, геоурбаністика, картографічне моделювання, дослідження розвитку туристичної інфраструктури, перспективних видів і напрямків туризму.


Відзнаки:
Подяка міського голови м. Тернопіль (2017 р.)
Подяки ректора ТНПУ (2018 р.)
Подяки і грамоти від громадських організацій і об’єднань (2017-2018 рр.).  


Основні публікації:
1. Автор і співавтор близько 70 наукових праць, підручників і посібників (з них 3 праці у виданнях в наукометричних базах Scopus i Web of Science). 

2. Автор карт до видання «Комплексний атлас Львова» (2012 р.). 

3. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції територіальної організації політичного туризму в Україні   / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –– Тернопіль : СМП «Тайп». –– Вип. 2 (37). –– 2014. – С. 111– 117.  

4. Рудакевич І. Р. Організація діяльності з обслуговування туристів /  Брич В. Я. [та ін.] //Туроперейтинг : навчальник посібник / За заг. ред. проф. В. Я. Брича. –– К.: Кондор-Видавництво, 2014. –– С. 101––118. 

5. Рудакевич І. Р. Сучасний стан і проблеми розвитку туристичної інфраструктури Тернопільської області / І. Р. Рудакевич // «Регіон-2015 : стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5 – 6 листопада 2015 р.) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 216 – 219. 

6. Рудакевич И. Современные тенденции использования туристических ресурсов города Тернополь / И. Рудакевич // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. –– Košice :  «UK TU Košice». ––Volume 4, No. 2. –– 2016. – P. 117 – 120. 

7. Рудакевич І. Р. Демографічні втрати внаслідок військових дій на Донбасі: територіальний аспект / І. Р. Рудакевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 278 – 280. 

8. Мариняк Я. О., Рудакевич І. Р.  Географічне краєзнавство: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 72 с. 

9. Рудакевич І. Р. Соціально-економічні проблеми поселень /  Царик Л. П. [та ін.] //Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія / За заг. ред. проф. Л. П. Царика. –– Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. –– С. 365 –– 369. 

10. Rudakevych Ivan. Współczesne tendencje rozwoju komunikacji trolejbusowej w dużych miastach zachodniej Ukrainy/ I. Rudakevych // Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Gdańsk, 2017, 20(2), s. 19–30. 

11. Soczówka A., Rudakevych I. Producja taboru tramwajowego i trolejbusowego na Ukrainie na tle sytuacji taborowej przedsiębiorstw / Andrzej Soczówka, Ivan Rudakevych // Prace komisji geografii przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 2018, 32 (2), S. 105-128. 

12. Рудакевич І. Р. Картографічне моделювання транспортних потоків у м. Тернопіль / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –– Тернопіль : СМП «Тайп». –– Вип. 1 (44). –– 2018. – С. 71-80. 

13. Рудакевич І. Р.  Міжнародні інформаційні системи в туризмі: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ, 2018. – 120 с. 

14. Rudakevych I., Sitek S., Soczowka A. Transformations of urban electric transport in Ukraine after 1991 in the view of transport policy // European spatial research and policy, Łódż, 2019, 26 (1), S. 61–80.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси