Варакута Ольга Михайлівна

varakuta


Кандидат педагогічних наук,


Доцентe-mail: 
ovarakuta@ukr.net

 


Профілі:   
     ORCID
     ResearcherID

     Scopus


Народилася 6 лютого 1959 року в селі Кокошинці, Гусятинського району, Тернопільської області. З 1976 по 1978р. навчалася у Чортківському педагогічному училищі. В 1985 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Географія», з присвоєнням кваліфікації «Географ, економіко-географ. Викладач».

З 1996 по 1999 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Працювала піонервожатою в Монастирській восьмирічній школі, вчителем початкових класів у Малолуцькій середній школі Гусятинського району, Тернопільської області, вчителем географії у Тернопільській ЗОШ №20 (8 років).

З 1989 по 2001 рр.- асистент кафедри педагогіки початкового навчання Тернопільського державного педагогічного університету.

В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів” за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (при Інституті педагогіки АПН України).

З 2001 року працює на кафедрі економічної і соціальної географії, а з 2013 – на кафедрі географії та методики її навчання.

З 2008 по 2018 р. – секретар НМК географічного факультету. Член вченої ради географічного факультету. Член Українського географічного товариства.

Неодноразовий організатор  заходів  (семінари, круглі столи, онлайн – зустрічі) з вчителями географії м. Тернополя  та області. 

Є організатором наукової студентської роботи (під її керівництвом підготовлено і захищено біля 100 дипломних і магістерських робіт; значна кількість курсових робіт; підготувала студентку до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт  у 2019р. (секція географії).

Член груп ліцензійних і акредитаційних справ за освітніми програмами 014.07. Середня освіта. Географія, 106 Географія.


Навчальні курси

 «Методика навчання географії»

 «Методика навчання географії у вищій школі»

 «Світові тренди підготовки фахівців у вищій школі»

 «Педагогічна практика»

 «Дистанційна освіта»

 «Методика формування географічних понять»

 «Географія освіти і науки України» 

 Електронні курси на платформі MOODLE 

«Методика навчання географії»
 https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1163 

 
«Методика навчання географії у вищій школі»
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1164 


«Світові тренди підготовки фахівців у вищій школі»
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2862 


«Дистанційна освіта»
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2751#section-1 


Сфера наукових інтересів


«Теорія і практика методичної підготовки вчителів географії засобами інтерактивних технологій»,
«Методика формування географічних понять»,
«Сучасний урок географії: традиції і новації»,
«Використання новітніх педагогічних технологій та інноваційних засобів навчання у формуванні географічних компетентностей учнів»,
«Тестовий контроль як форма  вимірювання навчальних досягнень з географії»,
«Значення педагогічної практики у формуванні професійної компетентності вчителя географії».


Особисті відзнаки

1989 р. – Подяка ТДПІ за збереження народних традицій 

1990 р. -  Подяка ТДПІ за активну участь у фольклорному ансамблі

2011р. – Грамота ТНПУ ім. В. Гнатюка за багаторічну сумлінну творчу працю, високий професіоналізм з нагоди Дня університету

2012 р. – Грамота ТНПУ ім. В. Гнатюка за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм з нагоди Дня університету

2015 р. – Грамота ТНПУ ім. В. Гнатюка за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 75-річчя ТНПУ ім.В.Гнатюка

2019 р. – Подяка управління освіти і науки Тернопільської міської ради за плідну співпрацю, високий професіоналізм, сприяння в організації методичних заходів для педагогічних працівників освітніх закладів м. Тернополя

2019 р. – Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі наукові досягнення, успіхи у підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня університету

2020 р. – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,  вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих педагогічних кадрів, та з нагоди 30-річчя географічного факультету ТНПУ ім.В.Гнатюка

2021 р.  – Подяка Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за проведення занять студентам геолого-географічного факультету в рамках академічної мобільності.

 


Стажування та підвищення кваліфікації

Пройшла міжнародне стажування у Словаччині на базі Академічного товариства ім. Міхала Балудянського 15-21 серпня 2016 р.

 

Підвищення кваліфікації (стажування)  з «14» березня 2019 року по «12» квітня 2019 року   у національному педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. (Наказ № 113 від 15.03.2019 р.)

 

Онлайн-курси

1. «Про дистанційний та змішаний формат навчання».  Для педагогів та керівників шкіл. 2020. 50 год (Сертифікат виданий 05.10.2020 р.)

2.«Викладачі 4.0.Ефективні підходи до дистанційної освіти».2020. 14 год (Сертифікат виданий 24.12.2020 р.)


Тренінги

1. Тренінг «Цифрова грамотність освітян» в рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні. 2020. 22 год. (Сертифікат виданий 20.10.2020 р.)

2. Тренінг «Використання діяльнісних компонентів та онлайн комунікацій системи Moodle/. 30 год. (Сертифікат виданий 16.03. – 05.11.2020 р.)


Основні публікації

Автор і співавтор понад 100 опублікованих робіт.

 1. Статті WoS та  SCOPUS

 1. Distance learning as innovation technology of school geographical education Syvyi, M.J., Mazbayev, O.B., Varakuta, O.M., Panteleeva, N.B., Bondarenko, O.V. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2731, pp. 369-382


Статті у зарубіжних та вітчизняних виданнях

 1. Варакута Ольга Методическая компетентность учителя при формировании географических понятий.//Scientific letters of academic society of Michal Baludansky ISSN 1338-9432 volume 4, No. 06/2016 p. С.167-170.

 1. Варакута О.М. Формування знаннєвого компоненту на уроках географії засобами народної творчості//Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. - №1 (випуск 2)Тернопіль: СМП Тайп, 2017.  С.60-65

 1. Варакута О. М. Гейміфікаційні технології навчання географії у вищій школі. Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  №2 (випуск 2)Тернопіль: СМП Тайп, 2018.  С.85-92

 1. Варакута О. М. Використання порталу LearningApps.org у вивченні географії Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  №3 (випуск 3)Тернопіль: СМП Тайп, 2019.  С. 78-83

 1. Варакута  О.М. Формування компетентності «уміння вчитися впродовж життя» способом самостійної роботи учнів з інтернет-ресурсами під час вивчення географії.  Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  №4 (випуск 4)Тернопіль: СМП Тайп, 2020.  С.81-96

 1. Варакута О. М. Формування географічних компетентностей засобами ігрових технологій Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  №5 (випуск 5)Тернопіль: СМП Тайп, 2021.  С.88-95.


Підручники та посібники


 1. Варакута О.М. Календарно-тематичне планування. Природознавство. 5 клас.  Географія. 6-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень). Тернопіль : Підручники і посібники, 2021.  160 с.

 1. Варакута О.М. Географія: збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопіль: Підручники і посібники,  2021.  192с.

 1. Варакута О.М., Швець Є.С. Загальна географія: Зошит для практичних робіт. 6 клас Тернопіль: Підручники і посібники,  2021. 48с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з географії  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

 1. Варакута О.М., Швець Є.С. Географія. Материки і океани. Зошит для практичних робіт. 7 клас.  Тернопіль: Підручники і посібники,  2021. 32с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з географії  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

 1. Варакута О.М., Швець Є.С. Географія. Україна у світі: природа, населення. Зошит для практичних робіт. 8 клас. Тернопіль: Підручники і посібники,  2021. 32с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з географії  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

 1. Варакута О.М., Швець Є.С. Географія. Україна і світове господарство. Зошит для практичних робіт. 9 клас. Тернопіль: Підручники і посібники,  2021. 24с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з географії  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

 1. Варакута О.М., Швець Є.С. Географія. Регіони та країни. Зошит для практичних робіт. 10 клас. Тернопіль: Підручники і посібники,  2021. 24с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з географії  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

 1. Варакута О.М., Швець Є.С. Географія. Географічний простір Землі. Зошит для практичних робіт. 11 клас. Тернопіль: Підручники і посібники,  2021. 32с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з географії  Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

 1. Варакута О.М. Методика навчання географії. (Курс лекцій): Переробл. і доповн. Тернопіль:  ТНПУ ,  2021.  184 с.

 1. Варакута О.М. Методика  навчання географії. Робочий зошит для  лабораторних занять. Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. Переробл. і доповн.  Тернопіль, 2021.  110 с. 

 1. Варакута О.М. Методичні рекомендації з педагогічної практики  (для студентів географічного факультету)  / Варакута О.М. переробл. і доповн. – Тернопіль, Тайп.  2019.  60с.

 1. Варакута О.М. Методика навчання географії у вищій школі. Лабораторні заняття. Навчальний посібник. Переробл. і доповн. Тернопіль: СМП Тайп, 2019.  52с.

 1. Варакута О.М. Світові освітні тренди підготовки фахівців у вищій школі.

Лабораторні заняття: Навчально-методичний посібник для магістрів

географічних спеціальностей. – Тернопіль, 2019. - 30 с.

 1. Варакута  О.М. Методичні рекомендації з педагогічної практики (Для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», напряму підготовки    014.07. Середня освіта (Географія)) / Ольга Михайлівна Варакута   Тернопіль, ТНПУ.  2020.  40с.

 1. Гапюк Г.В. та ін. Усі домашні завдання. 7 клас. Тернопіль: Підручники і посібники,  2017. 976с./Варакута О.М. : С.849-893

 1. Гапюк Г.В. та ін. Усі домашні завдання. 8 клас. Тернопіль: Підручники і посібники,  2018. 1248с./Варакута О.М. : С. 961-1041

 1. Гапюк Г.В. та ін. Усі домашні завдання. 9 клас. Тернопіль: Підручники і посібники,  2019.  1248с. / Варакута О.М.: С. 609-673


Монографії

 1. Варакута О.М. Освіта і наука Тернопільської області / Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. Т.2 Населення. Господарство /ТНПУ ім. В. Гнатюка.- Тернопіль: Крок, 2017. – С.224-245.

 1. Варакута О.М. Освіта і наука Тернопільської області /Географія Тернопільської області [Текст] : монографія : в 2 т. Т. 2 : Населення. Господарство/ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; за ред. М. Я. Сивого.  2-ге вид., перероблене і доповнене.  Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2020.  544 с.


Матеріали конференцій

 1. Варакута О.М. Майстер-клас як форма підготовки студентів-географів до професійної діяльності /Освітні й наукові виміри географії.// Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчя спеціальності «Географія» та 15-річчя кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Корольова. – Полтава: ТОВ «АСМІ»,  2016.  – С. 40-44.

 1. Варакута О.М. Впровадження інновацій у вивчення курсу «Методика навчання географії у вищій школі». //Подільський регіон: виклики ХХІ століття (географічні аспекти)  Тернопіль: Крок, 2017.  С. 230-237

 1. Варакута О.М. Інноваційні підходи до формування змісту географічної освіти в школі. //Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. 2017. С.22-26

 1. Варакута О.М. Формування STEM - компетентностей у процесі підготовки майбутніх викладачів географії. //Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого  підходу: матеріали міжнародної-наукової конференції Тернопіль: Вектор, 2018.  С. 250-255

 1. Варакута О.М. Впровадження інновацій у вивчення курсу «Світові освітні тренди у підготовці фахівців вищої школи» //ГЕОГРАФІЧНА НАУКА У ВИМІ-РАХ ХХI СТОЛІТТЯ: матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.) / Кафедра географії та методики її навчання. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 51-55

 1. Ольга Варакута Формування дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення географії / Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.).  Тернопіль: Вектор, 2020.  364 с. , С.349-357

 1. Ольга Варакута Інструментарій дистанційного навчання географії в школі.  Шості Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів

Ш79 Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15-17 жовтня 2021 р.)

[Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ

Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.].

Елект. текст. дані. Суми. 2021. С.93-101.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси