Янковська Любов Володимирівна

Янковська Л.В..


Кандидат географічних наук,


ДоцентПрофілі                
     Google Scholar

     ORCID

     ResearchID

Народилась 6 червня 1978 р. у м.Тернополі. У 1985 році пішла у перший клас Тернопільської середньої загальноосвітньої школи №11, яку закінчила у 1995 році із золотою медаллю. 

У цьому ж році вступила на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія і біологія», який закінчила з відзнакою.  

У 2000 році вступила в аспірантуру за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 

31 березня 2004 року захистила дисертацію на тему „Еколого-географічне районування обласного регіону (на матеріалах Тернопільської області)” на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

У 2004 році почала працювати асистентом кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2008 року працює на посаді доцента кафедри. 

Активно залучалась у склад журі обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів з екології (зокрема, Всеукраїнської олімпіади з екології для школярів (2019 р.); регіональної Інтернет-олімпіади з екології (2017 р.); Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів (2017 р.); обласного еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край») та Всеукраїнських студентських олімпіад з екології (у різні роки), за що була нагороджена грамотами.

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць, з яких 4 монографії (одна – у співавторстві), 11 навчальних посібників (4 – у співавторстві), 5 закордонних публікацій, однієї – у  виданні категорії А (Web of Science). 

Член Українського географічного товариства та Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка.


Навчальні дисципліни

«Екологія міських систем»,

«Моделювання та прогнозування стану довкілля», 

«Методика викладання у вищій школі», 

«Утилізація та рекуперація твердих побутових відходів». 


Сфера наукових інтересів

Конструктивна географія, раціональне використання природних ресурсів, урбоекологічні дослідження, екологічна освіта та виховання.Основні публікації


1. Tsaryk, L., Yankovs’ka, L., Tsaryk, P., Novyts’ka, S., & Kuzyk, I. (2020). Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials).  Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(1), 196-205. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112018


2. Янковська Л.В. Еколого-географічне районування Тернопільської області. Монографія. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2016. 154с.


3. Янковська Л.В. Потенціал стійкості ландшафтів Тернопільської області до антропогенного навантаження. Монографія. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2017. 100с.


4. Янковська Л.В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області: Монографія. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2018. 86с.


5. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування. Монографія / за ред. Л. Царика. Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. 498 с. (співавторка).


6. Природокористування. Навчальний посібник / за ред. Л. Царика. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015. 398с (співавторка).


7. Прикладна екологія. Навчальний посібник. Частина ІІ. Техноекологічний та соціоекологічний виміри / за ред. проф. Царика Л.П. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ. 2017. 250с. (співавторка).


8. Царик Л.П., Вітенко І.М., Янковська Л.В. Еколого-краєзнавчий проект «Твій рідний край»: роль і значення у формуванні екологічної свідомості школярів. Посібник. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2018. 52с.


9. Янковська Л.В. Екологічне виховання на уроках географії та біології засобами художньої літератури : посібник для вчителів. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.  43 с.


10. Liubov Yankovska, Svitlana Novytska, Natalia Taranova. Problems of natural resourcemanagement and nature protection in the Kachava river basin. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль: Тайп, 2022. Вип. 2. (53).C.114-123.


11. Царик Л. П., Кузик І. Р., Янковська Л. В. Водні об’єкти міста Тернопіль: гідрографія, екологічний стан та водопостачання. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2022. Вип. 37. С. 22-36.


12. Lyubomir Tsaryk, Petro Tsaryk, Liubov Yankovska, Svitlana Novytska, Volodymyr Tsaryk (2023).  Functional and Spatial Optimization of the Protected and Ecological Networks of Ternopil Region in Ukraine.  ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SK Ł ODOWSKA. LUBLIN – POLONIA. Р.131-151 DOIhttp://dx.doi.org/10.17951/b.2023.78.0.131-151

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси