Заставецька Леся Богданівна 


Л.Б.Заставецька
Доктор географічних наук

Професор
 

Завідувач кафедри географії та методики її навчання 

e-mail: zast.lesia@gmail.com

Профілі:   
     ORCID
     ResearcherID
     Scopus


Народилася 12 жовтня  1982 року у м. Тернопіль. Після закінчення ЗОШ №22 м.Тернополя у 2000 році зі срібною медаллю, поступила на навчання до Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка на географічний факультет (спеціальність «Географія»). У 2005 році отримала диплом з відзнакою магістра географії, вчителя біології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

З листопада 2005 року навчалася в аспірантурі ТНПУ ім.В.Гнатюка за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». У жовтні 2008 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила дисертаційне дослідження на тему «Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (на прикладі Тернопільської області)». 

З 2006 до 2013 року працювала на кафедрі географії України і туризму спочатку асистентом, а з 2012 року – доцентом, тепер працює на кафедрі географії та методики її навчання.

У 2014 році захистила в спеціалізованій раді Львівського університету імені Івана Франка докторську дисертацію на тему «Системи розселення і геопросторові аспекти вдосконалення адміністративно-територіального устрою України». У 2019 році отримала звання професора кафедри географії та методики її навчання.


Заставецька Л.Б. плідно працює як науковець: підготувала понад 130 наукових праць, в тому числі 6 монографій (серед них: «Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (2013), колективних монографій – «Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування» (2017), «Географія Тернопільської області» (2017), «Information and Innovation Technologies in Economics and Administration» (Польща, 2019), «Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції те перспективи країн Європейського регіону» (2020), 6 навчальних посібників, в тому числі з «Демографічної та етнічної географії України» (з грифом МОН України). Підручник з географії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, виданий на 6 мовах. Має наукові публікації у закордонних фахових виданнях у Німеччині, Канаді, Болгарії, Білорусі, Польщі. Серед наукового доробку Заставецької Л.Б. 5 статей, які входять до міжнародхих баз цитування SCOPUS та Web of Science, фахові статті в українських наукових журналах та часописах. 

Заставецька Л.Б. входить до складу редакційної колегії всеукраїнського фахового часопису - «Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія» (Тернопіль).


З 2018 р. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій d35.051.08 при Львівському національному університеті ім.І.Франка зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Член Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка, Українського географічного товариства.

Заставецька Л.Б. входила в число організаторів наукових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня, проведених на географічному факультеті у 2010, 2015, 2017 роках, які були присвячені історії української географії та її визначним постатям – С.Рудницькому, О.Степанів, В.Кубійовичу. 

У 2019 р. Заставецька Л.Б. була ініціатором та координатором І Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики», що дозволило залучити до наукової дискусії та плідної співпраці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-географів та краєзнавців (з Польщі, Білорусі, Словаччини).

Заставецька Л.Б. є організатором наукової студентської роботи (під її керівництвом було проведено 4 студентські конференції з проблем суспільної географії; підготувала до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт двох студентів (секція географії). 


Упродовж 2011-2020 років Заставецька Л.Б. співпрацює з Тернопільським обласним комунальним територіальним відділення МАН України. Особливу увагу приділяє організації навчально-виховного процесу під час проведення занять у секції географії у Зборівському відділені МАН та літніх профільних шкіл.

Викладач систематично залучає учнівську молодь до написання науково-дослідних робіт, проводить семінари для керівників районних відділів МАН щодо науково-методичної складової дослідницьких робіт. Вона неодноразово організовувала і проводила наукові конференції серед слухачів МАН з метою заохочення їх до науково-пошукової діяльності. 

Заставецька Л.Б. приймає участь як голова журі у щорічних регіональних конкурсах науково-пошукових робіт учнівської молоді «Роде наш красний» та «Моя земля – земля моїх батьків» у секціях географії та краєзнавства.

З квітня 2019 року Заставецька Л.Б. входить в склад експертної фокус-групи у складі робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках при Тернопільській облдержадміністрації.

З червня 2021 р. – член робочої групи із формування Стратегії розвитку Підгороднянської ОТГ (Тернопільська область). 

З травня 2021р. – експерт Національного агентства з якості вищої освіти зі спеціальностей 106 Географія та 014.07 Середня освіта (Географія).Навчальні дисципліни 

«Економічна і соціальна географія України»
«Методика краєзнавчо-туристичної роботи в школі»

«Управління територіями»
«Географія населення»

«Основи просторового планування»

«Демографічна та етнічна географія України»


Електронні курси на платформі MOODLE

Географія населення - https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2338 


Економічна і соціальна географія України-
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2337 


Управління територіями -
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2860 


Демографічна та етнічна географія України -
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2387 


Методика краєзнавчо-туристичної роботи в школі -
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2386 


Основи просторового планування
https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=3032 

Відзнаки 

Нагороджена:

- грамотами Тернопільського міського управління освіти,
  
- Грамотою управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (від 5.02.2013 р. №191), 

- Грамотою обласної державної адміністрації Тернопільської обласної ради (від 13.05.2014 р. №131/75-З),

- Грамотою департаменту освіти і науки Тернопільської обласної держаної адміністрації (від 12.02.2015 р. №49),

- Подякою управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (від 18.03.2016 р. №92),

- Подякою МОН України (від 07.11.2019 р. №  527-к),

- Грамотою МОН України, 2023 р.
Стажування 

Пройшла міжнародне стажування у Польщі та Словаччині.

У період з 25.10.2018р. до 25.01.2019 р. Заставецька Л.Б. пройшла міжнародне стажування в Вищій школі лінгвістичній (Польща), за результатами якого отримала сертифікат KPK № 19/77 від 25.01.2019 р.  


Володіє 4 іноземними мовами: польською, англійською, французькою та російською. 

Сертифікат про володіння польською мовою на рівні B2

Підвищення кваліфікації

  1. 25.05.2021 р. – 31.05.2021 р. – Програма професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів» (30 год, 1 кредит ЄКТС), Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих (м. Київ), Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000697-21, дата видачі: 18.06.2021 р.

  2. 01.06.2021 р. – 07.01.2021 р. - Програма професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів» (30 год, 1 кредит ЄКТС), Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих (м. Київ), Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000818-21, дата видачі: 18.06.2021 р.

  3. 14.09.2021 р. – 20.11.2021 р. – 4-модульна програма «Гендерна срібна економіка для розвитку місцевої громади» (30 год, 1 кредит ЄКТС), «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра»       Сфера наукових інтересів

Демографічні та урбаністичні процеси в Україні, географія населення загалом, географія релігій, економічна та соціальна географія України.


Основні публікації


            Статті WoS та  SCOPUS

1. Zastavetska L.B., Zastavetskyi T.B.,  Dudarchuk K.D., Zablotskyi B.V. Social and geographical aspects of development of urbanization process in Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology.  № 28 (1). 2018. P.529-536 (in English) (Web of Science)

2. Zastavetska L. B., Kotsan N. N., Kotsan R.I., Zastavetskyi T. B., Dudarchuk K. D. Social and geographical features of the formation of the modern labour market of Ternopil region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. № 28 (3). 2019. P.618-625 (in English) (Web of Science)

 
3. Bakota D., Zastavetska L., Płomiński A. The disaster at the Chernobyl Nuclear Power Plant and tourism. Status and prospects of tourism development in the area of radioactive contamination. Annual Set The Environment Protection. 2018. № 20.  P.495-511 (in English) (Scopus)

4.  O. I. Shablii, L. B. Zastavetska, K. D. Dudarchuk, Smochko N.M.  [et al.] The main problems of healthcare and wellness tourism in Ukraine /   // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – Dnipro, 2018. – Issue 22. Volume 27(2). – P. 337-409. (Web of Science) DOI https://doi.org/10.15421/111858 
 
5. Daniel Bakota, Robert Machowski, Arkadiusz Płomiński, Aliaksei Ramanchuk, Mariusz Rzętała, Lesia Zastavetska. The Disaster as a Factor in the Development of Modern Tourism. A Study Case Based on the Chernobyl Nuclear Power Plant. December 2020Journal of Environmental Management and Tourism XI, Winter (7(47)): 1729-1741. DOI: 10.14505/jemt.v11.7(47).14 (Scopus)  
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5726 
 
6. Zastavetska L. , Zastavetskyi, T., Dudarchuk, K., & Illiash, I. (2021). The use of SMART technologies in censuses: world experience and prospects for Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 201-208.
https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112118  (Web of Science)

7. Taranova, N.B., Zastavetska L. B. , Zastavetskyi, T.B., Pytuliak, M.R., Pytuliak, M.V. (2021). Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (6), 7-17. (Web of Science) https://www.ujecology.com/articles/analysis-of-climate-changes-on-the-ternopil-plateau-in-19611993-basing-on-the-average-annual-data-83141.html 

8. Zastavetska L., Zastavetskyi T., Havryshok B., Taranova N., Smochko N., & Stetsko N. (2023). Geographical aspects of demographic burden on the employable population of Ukraine: analysis for 1989-2021. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 32(1), 201-211. (Web of Science)
https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112319 


Статті у фахових виданнях України

9. Zastavetska Lesia, Zastavetsky Taras, Dudarchuk Kateryna,  Filjuk Svitlana, Smochko Natalia Historical and Social Aspects of the Urbanization Process in Ukraine. 
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія . Том 1. №48. 2018. С.37-45 (in English)
Zastavetska L.B. Рroblems of territorial communities’ formation in Ukraine. Часопис соціально-економічної географії. Харків, 2017. Вип. 22(1). С. 11-16 (in English)

10. Zastavetska L.B. Activation areas of social and economic development urban settlements Часопис соціально-економічної географії. Харків, 2016. Вип. 21 (2). С. 12-16. (in English)

11. Особливості лісів і лісокористування на території ДП «Тернопільський лісгосп» / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька [та ін.]. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль : Тайп, 2021.  № 1.  С. 194–203. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20201  

12. Заставецька Л., Заставецький Т. Суспільно- географічний вимір демографічних процесів в Україні в період незалежності (з 1991 р. до 2022 р.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2022. Вип. 1. (52). С. 66-74.

13. Zastavetska Lеsia, Zastavetskyi Taras, Althaim Liubov, Semehen Oksana. Demographic aging trends in EU countries and Ukraine. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки».  Хмельницький: Хмельницький національний університет. 2023.  № 6 (випуск 324).  С. 57–63.
https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-324-6-8 

14. Дем'янчук П., Сивий М., Заставецька Л. Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2022. Вип. 1. (52). С. 75–87.


Статті у зарубіжних виданнях

15. Kutshabski A., Zastavetska L., Zastavetskiy T. The reform of administratve division in Ukraine: Problems of territorial communites' formation. Journal of Geography, Politics and Society. – Vol.7(2). Gdansk, 2017. P.87-98.

16. Zastavetska L.B. Decentralization reform: a european experience ofdecentralization reform: a european experience oflocal government for Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi,  N. B. Taranova // Modern Scientific Researches. – 2021. – Issue №15, part 2. – P. 131–138.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23184  

17. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23278 


18. Zastavetska L. B., Zastavetskyi T. B., Semehen O. O. International experience of using GIS in population census: experience for Ukraine. SWorldJournal. International periodic scientific journal, July 30, 2023. Svishtov, Bulgaria: SWorld & D. A. Tsenov Academy of Economics, 2023. Issue 20. Part 1. Pp. 151–156.


Підручники та посібники

1. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б. Географія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2016. 296 с.

2. Географія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.М.Бойко, І.Л.Дітук, Л.Б.Заставецька. - Київ: Перун, 2021. – 296 с. https://pidruchnyk.com.ua/864-geografiya-8-boyko-2016-nova-programa.html  

3. Geografia:manual pentru clasa a 8-a a instituţilor şcolare de ĭnvătămnt general cu predare ĭn limba moldovenească. - Чернівці: Букрек, 2021. – 296 с. https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-8klas-2021/15-pidruchnyky-dlya-zakladiv-zagalnoi-serednoi-osvity-z-navchannyam-mold-movoyu-8-kl/Heorafiya-8kl-rum-mold-Boyko.pdf  

4. Geografia : Podręcznik do 8 klasy szkól  ogólnoksztalcących z polskim językiem nauczania. - Чернівці: Букрек, 2021. – 296 с.

5. Geografie:manual pentru clasa a 8-a a instituţilor şcolare de ĭnvătămnt general cu predare ĭn limba romānă. - Чернівці: Букрек, 2021. – 296 с. 

6. Földrajs: tankönyv az általános rendszerű oktatási tanintények 8. osztálya számára. - Чернівці: Букрек, 2021. – 296 с. 

7. География: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений. - Чернівці: Букрек, 2021. – 296 с. 

8. Заставецька Л.Б.  Демографічна та етнічна географія України: практикум Навч. Посібник. Тернопіль: Вектор, Видавничий центр ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. 132 с.

Монографії

1. Заставецька Л.Б. Населення. Географія Тернопільської області: монографія. В 2-х т. - Т.2. Населення. Господарство / під ред. Заставецької Л.Б., Сивого М.Я. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль: Крок, 2017. С. 5-54.

2. Zastavetska L. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 179–186. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23273  

3. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska // Innovative economics and management in the modern world. –  2021. –  Book 4, part 11. –  P.124-138. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23272  

4. Zastavetska L. The role of geography in the exercise of foreign policy and diplomacy / L. Zastavetska, N. Taranova // European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – 1st ed. – P. 55–75. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23232  

5. Zastavetska L.B. SMART-technology for census of population the world's experience for Ukraine.  Information and Innovation Technologies in Economics and Administration: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts / edited by Olena Chukurna and Magdalena Gawron-Łapuszek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. S. 67-74.

6. Заставецька Л.Б. Сучасні тенденції розвитку туристичної діяльності в Європейському регіоні // Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону: міжнародна монографія (колектив авторів / за заг. Л. Заставецької). Тернопіль, 2020. 179 с. 

7. Заставецька Л., Заставецький Т. Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи : монографія. Тернопіль, «Вектор», 2022. 106 с.Матеріали конференцій

1. Заставецька Л.Б. Зародження української геоурбаністики у працях Володимира Кубійовича Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 11 – 13 жовтня 2019 р. Суми. 2019. С.231-234.

2. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Особливості урбанізаційних процесів в Україні упродовж ХХ – на початку ХХІ ст. Матеріали всеукраїнської конференції «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики», 13 грудня 2018 р.  Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 43-46.

3. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Міські поселення у територіальних системах розселення у прикордонних регіонах. „Nowoczesna nauka: teoria i praktyka”: Materiały II Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. Katowice: Nowa nauka, 12 kwietnia 2018. С. 282 -286.

4. Заставецька Л.Б. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку малих міст Матеріали Всеукраїнської конференції «Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії». Суми, 2017. – С.116-119.

5. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Похмурий туризм в умовах сьогодення: функції та тренди // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції/ ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021. С.14-17 

6. Заставецька Л.Б., Заставецький Т.Б. Аналіз статево-вікової структури зовнішніх трудових мігрантів з України у сучасний період // Шості Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15-17 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2021. 156-159.

7. Заставецька Леся, Заставецький Тарас. Похмурий туризм в Україні: теоретичні та прикладні аспекти дослідження // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро : Середняк Т. К., 2021. С. 95-107

8. Заставецька Л.Б., Кульчицький Р.Р. Розвиток туристичної галузі як необхідна складова підвищення якості життя населення // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. –Мукачево: РВВ МДУ, 2021.–С.71-73 https://msu.edu.ua/konferenciji-seminari/ 


9. Заставецька Л. Б., Заставецький Т. Б., Семеген О.О.

Застосування підходів сталого розвитку в системі шкільної географічної освіти. Географія та туризм: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (28 лютого – 1 березня 2023 р., м. Харків) / за заг. ред. Муромцевої Ю. І.  м. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. С. 12–20.


10. Заставецька Леся, Заставецький Тарас, Семеген Оксана. Формування національно-патріотичної компоненти в майбутніх вчителів географії засобами музейної педагогіки. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Традиції краєзнавства: регіональний аспект (до 110-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею)» (20-21 квітня, 2023 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2023.  С. 82–87.


11. Zastavetska L. B. THE PROBLEM OF DRINKING WATER SCARCITY AND WATER POLLUTION IN GLOBAL CITIES AROUND THE WORLD. Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 47-49


12. Analysis of the geography of the location of tsymbaly music schools worldwide and in Ukraine / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // World trends, realities and accompanying problems of development : The 14th International scientific and practical conference (December 19 - 22, 2023). – Copenhagen : International Science Group, 2023. – P. 99-107


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси