Барна Любов Степанівна
Барна Л.С.


Доцент


Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін


Профілі: 
     ORCID
     ReseachGate
     ReseacherID
     Scopus

Народилася 26 лютого 1960 року в м. Тернополі.  У 1977р. закінчила Тернопільську ЗОШ № 1. У цьому ж році вступила на 1 курс природничого факультету Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я Галана. У 1982 р. закінчила інститут і отримала диплом з відзнакою. 


У вересні 1982 р. розпочала трудову діяльність у ТДПІ ім. Я.Галана на посаді старшого лаборанта, молодшого, старшого наукового співробітників науково-дослідного сектору, асистента, старшого викладача, доцента кафедри методики навчання природничих дисциплін.

Протягом 1982 та 1983 років поєднувала роботу у вузі з роботою на посаді вчителя ЗОШ № 20 та В.-Глибочецької ЗОШ на умовах погодинної оплати.

В даний час – доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.

35 років досвіду науково-педагогічної діяльності.Стажування

2009 р. та 2014 р.  при кафедрі медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров'я.

Сфера наукових інтересів

Методика навчання біології, історія педагогіки, історія біології.


Відзнаки 

Відмінник освіти України.Основні публікації

Монографії

1.                  Барна М. М.  Становлення і розвиток ботаніки на Тернопільщині (XIXпочаток XXI ст.) / М. М. Барна, Л. С. Барна. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. — 240 с.: іл.

2.                  Барна І. В.  Біологія. Задачі та розв’язки: Навч. посібник / І. В. Барна, М. М. Барна, Л. С. Барна.. — [5-те вид.]. — Тернопіль: Мандрівець, 2008. — 384 с. Рекомендовано МОН України ( протокол 3/8 від 28.07.1999 р.).

3.                  Загальна методика навчання біології / [Мороз І. В., Степанюк А. В.. Гончар О. Д., Міщук Н. Й., Барна Л. С., Жирська Г. Я. / за ред. І. В. Мороза.— К.: Либідь, 2006. — 592 с. Рекомендовано МОН України (лист № 14/18.2 – 11 від 10.01.2006).

4.                  Методика викладання біології: прогр. навч. курсу для студ. вищ. пед. закл. осв. / [І. В. Мороз, А. В Степанюк, Л. С. Барна та ін. — К., 2004. — 35 с.

5.                  Декоративні лікарські рослини : монографія / Барна Микола, Барна Любов, Яцук Ганна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 80 с. : іл.  

6. Декоративні лікарські рослини : монографія / Микола Барна, Любов Барна, Ганна Яцук. – 2-ге вид., допов. і змін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. : іл.

7 Дендрарій Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та перспективи створення біблійного ботанічного саду : монографія / М. М. Барна, Л. С. Барна. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 248 с. : кольор. іл. 

Підручники


8.                  Біологія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Степанюк А. Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л. ]. Рекомендовано МОН України.  — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 288 с.: іл.

9.                  Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 280 с.: іл.

10.              Биология: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. завед. с обучением на русском языке / Н. И. Мищук, Г. Я. Жирская, А. В. Степанюк, Л. С. Барна. — Тернополь: Підручники і посібники, 2016. — 280 с.: ил.

Бібліографії

11.              Біліографія наукових і науково-методичних праць викладачів хіміко-біологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 1962–2002 рр. / уклад. М. М. Барна, Л. С. Похила , В. В. Грубінко [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 182 с.

12.              Бібліографія наукових і науково-методичних праць викладачів хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 2003–2012 рр. / уклад. М. М. Барна, Л. С. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 156 с.

Науково-популярні видання

13.              Нариси історії хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (1940–2010) / М. М. Барна, В. З. Курант, Л. С. Барна [та ін.] ; за ред. М. М. Барни. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 308 с. : іл.


Навчальні посібники для середніх
та вищих навчальних закладів України
 та вчителів біолоії 


14.              Кімнатні рослини у навчально-виховному процесі з біології: навч. посіб. / М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук, О. О. Семенів.— Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006. — 160 с.

15.              Біологія. Зошит для лабораторних і практичних робіт. 9 клас / [Н. Міщук, Г. Жирська, Л. Барна, А. Степанюк, Т. Гладюк]. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. — 64 с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист ПТЗО № 1.4\18-Г-428 від 19.10.2о09).


16.              Видатні вчені-ботаніки : навчальний посібник / М. М. Барна, Л. С. Барна. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 192 с.

17.              Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : за кредитно-трансферною системою організації навч. процесу : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – 2-ге, вид., допов. і переробл. – Тернопіль : Вектор, 2009. – 80 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1598 від 07.10.2003 р.

18.              Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Похила [та ін.] ; ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 104 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1598 від 07.10.2003 р.

 

19.              Біологія для допитливих : навчальний посібник. Ч. 1. Дроб’янки, Рослини, Гриби / М. М. Барна, Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 88 с.

20.              Біологія для допитливих : навчальний посібник. Ч. 2. Царство Тварини / М. М. Барна, Л. С. Похила, Л. О. Шевчик, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 144 с.

21.              Навчальні заняття з біології : можливі варіанти : посібник для вчителів біології / М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Астон, 2005. – 140 с.

22.              Форми навчання біології : посібник для вчителів біології / М. М. Барна., Л. С. Похила, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль, 1996. – 140 с.

23.              Біологія : задачі та розв'язки : навчальний посібник /  І. В. Барна, М. М. Барна, Л. С. Барна. – 3-тє вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 384 с. – Протокол МОУ 8/3-18 від 28.07.1999 р.

24.              Біологія : задачі та розв’язки : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів. У 2 ч. Ч. 1 / І. В. Барна, М. М. Барна .– Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 224 с. – Протокол МОНУ 8/3 від 28.07 1999 р.

25.              Біологія : задачі та розв’язки : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів. У 2 ч. Ч. 2 / І. В. Барна, М. М. Барна. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 160 с. – Протокол МОНУ 8/3 від 28.07.1999 р.

26.              Організація роботи з обдарованими школярами. Мала академія : посібник для учнів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, вчителів біології, основ екології та валеології / М. М. Барна, В. М. Черняк, Л. С. Похила [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1996. – 96 с.

27.              Організація роботи з обдарованими школярами. Всеукраїнська олімпіада еколого-природничого спрямування : посібник для учнів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, вчителів біології, основ екології та валеології / М. М. Барна, В. М. Черняк, Л. С. Похила [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1996. – 104 с.

Статті у фахових наукових виданнях

28.              Барна М. М.  Ботанічна наука Кременеччини першої половини XIX століття / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біол. — 2009. — № 1 (39). — С. 11—25.

29.              Барна Л. С.  Підготовка вчителів біології в учительських семінаріях України / Л. С. Барна // // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. — 2011. — № 2. — С.31 ‑ 37.

30.              Барна Л. С.  Підготовка вчителів в Інститутах народної освіти України Л. С. Барна // Наук. вісн. Чернівець. ун-ту. Пед. та психол. — Чернівці: Чернівець. нац. ун-т, 2011. — Вип. 576. — С. 8—14.

31.              Підготовка вчителів біології у вищих навчальних закладах України (1944-1946 рр.). Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Пед. — 2012. — № 4 — С. . 48—53.

32.              Барна Любов. Особливості підготовки вчителів біології в Україні після Другої світової війни (1944-45 рр. – кінець 50-х рр. ХХ ст.) // Педагогічні науки / Зб. наук. праць Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка. — 2013. — Вип. 3 (59). — С. 143—148.

33.                Барна М. М. Великий фітобіолог сучасності (до 80 – річчя від дня народження академіка К. М. Ситника) / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2006. — № 2 (2 9). — С. 144—157. 

34.              М. М. Барна Невідомі сторінки з наукової спадщини та життя Віллібальда Бессера / В. І. Чопик, , Л. С. Барна [та ін.] // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2007. — № 2 (32). — С. 154—161.

35.              Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія — наукове фахове видання України (до 20–річчя від дня заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2017. — № 1 (69. — С. 3—20.

36.              Барна М. М. Філогенія, еволюція та місце родини SALICACEAE MIRB. в системі Квіткові рослини (MAGNOLIOPHYTA)/ М. М. Барна, Л. С. Барна // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол. — 2018. — № 1 (72) — С. 111—119.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси